1. Gazeta Wrocławska
  2. Komunikaty
  3. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gądów”...
Wróć do listy komunikatów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gądów” ul. Na Ostatnim Groszu 24, Wrocław

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gądów”

ul. Na Ostatnim Groszu 24 , 54-207 Wrocław, ogłasza:

przetarg nieograniczony ofert pisemnych na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych :

Remont klatek schodowych w zasobach

Spółdzielni Mieszkaniowej „Gądów” we Wrocławiu.

Zadanie 1 – Kłodnicka 3-5

Zadanie 2 – Kłodnicka 7-9

Zadanie 3 – Małopanewska 1-3

Zadanie 4 – Małopanewska 5-7

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w pokoju nr 11 w godzinach pracy Spółdzielni lub z naszej strony internetowej www.smgadow.pl

Wysokość wadium wynosi:

Zadanie 1 - 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy),

Zadanie 2 - 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy),

Zadanie 3 - 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy),

Zadanie 4 - 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy)

Oferty przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ należy składać w Sekretariacie Spółdzielni pokój nr 2, w terminie do dnia 16.12.2019 r. do godziny 9.30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 grudnia 2019 r. w sali konferencyjnej Spółdzielni o godz. 10.00

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferentów i unieważnienia przetargu bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania przetargowego.