1. Gazeta Wrocławska
  2. Komunikaty
  3. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gądów”...
Wróć do listy komunikatów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gądów” ul. Na Ostatnim Groszu 24 , 54-207 Wrocław

Spółdzielnia Mieszkaniowa Gądów

ul. Na Ostatnim Groszu 24 , 54-207 Wrocław,

ogłasza:

 

 

przetarg nieograniczony ofert pisemnych na wyłonienie wykonawcy niżej wymienionych robót remontowych na osiedlu Gądów:

 

Remont dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych:

 

Zadanie 1 - Kłodnicka 35

Zadanie 2 - Kwiska  57

Zadanie 3 - Na Ostatnim Groszu 106

Zadanie 4 - Małopanewska 3

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w pokoju nr 11 w godzinach pracy

Spółdzielni lub z naszej strony internetowej www.smgadow.pl

 

Wysokość wadium wynosi:   

Zadanie 1   -    12.000,00 zł (dwanaście tysięcy),

Zadanie 2   -    10.000,00 zł (dziesięć tysięcy),

Zadanie 3   -    12.000,00 zł (dwanaście tysięcy),

Zadanie 4   -    10.000,00 zł (dziesięć tysięcy)

 

Oferty przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ należy składać w Sekretariacie Spółdzielni pokój nr 2, w terminie do dnia 11.12.2019 r. do godziny 9.00 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  11 grudnia 2019 r. w sali konferencyjnej Spółdzielni o godz. 9.30

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferentów i unieważnienia przetargu bez  podania przyczyn na każdym etapie postępowania przetargowego.