1. Gazeta Wrocławska
  2. Komunikaty
  3. Przetarg SML-W z Pleszewa na remont pokrycia dachowego i...
Wróć do listy komunikatów

Przetarg SML-W z Pleszewa na remont pokrycia dachowego i kominów wentylacyjnych w systemie płynnej gumy

Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa
ul. M. Reja 5A, 63-300 Pleszew,
tel. 62 508 09 44
tel./fax 62 508 08 60 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Remont pokrycia dachowego i kominów wentylacyjnych w systemie płynnej gumy ( hydronylon , płynna membrana uszczelniająca , itp. ) oraz wymiana wyłazów dachowych w budynkach wielorodzinnych

Zadanie nr 1 - ul. Mieszka I 7

Zadanie nr 2 - ul. Mieszka I 13

Zadanie nr 3 - ul. Mieszka I 16

Zadanie nr 4 - ul. Mieszka I 23

                            Zadanie nr 5 - ul. Wierzbowa 1

Termin składania ofert do dnia 27.04.2020 r. do godz. 13.00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.04.2020 r. o godz. 1400 w siedzibie zamawiającego

ul. M. Reja 5A w Pleszewie.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do odbioru w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej w Pleszewie

Pokój nr. 5 od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1400. Cena specyfikacji 50 zł brutto , płatne przelewem na konto Spółdzielni.

Po komisyjnym wyborze oferty zamawiający powiadomi pisemnie oferentów o wyniku przeprowadzonego przetargu.

Wszelkich informacji udziela dział techniczny tel: 62/508-08-60 ; 62/508-09-44, lub

603-809-608.

Konto Bankowe Spółdzielni 24 1020 22 12 0000 5402 0024 7239