1. Gazeta Wrocławska
  2. Komunikaty
  3. Ogłoszenie Spółdzielni Mieszkaniowej...
Wróć do listy komunikatów

Ogłoszenie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej "Odra" w Oławie

Spółdzielna Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowej "Odra" w Oławie 

Ogłasza przetarg nieograniczony i zaprasza do składania

pisemnych ofert na wykonanie niżej wymienionych prac:

  1. remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym
  2. budowa pionów wodnych przeciwpożarowych

  • Szczegóły przetargu na stronie, www.smodra.pl lub pod nr. tel. 71 303 90 69
  • Oferty należy składać do 21 października 2020 r. do godziny 1430
  • Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w dniu 22 października 2020r.
  • Informacja na temat przetwarzania danych osobowych dostępna na stronie internetowej spółdzielni
  • Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.