1. Gazeta Wrocławska
  2. Komunikaty
  3. OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY PUSTOSTANU
Wróć do listy komunikatów

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY PUSTOSTANU

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY PUSTOSTANU 

dla pracowników i byłych pracowników LP 

                                              

             Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Milicz, 56-300 Milicz, ul. Trzebnicka 18, na podstawie art. 40a ust. 9 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 ze zm.) ogłasza  
n/w nieruchomość (pustostan) do sprzedaży dla pracowników i byłych pracowników Lasów Państwowych.  

             Nieruchomość została zatwierdzona do sprzedaży przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w wykazie z dnia 20 sierpnia 2019 roku oraz ogłoszona w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych Nr 8-9 (320-321) opublikowanym 10 września 2019r.  

 

Nazwa  

Numer ewidencyjny działki 

Nazwa obrębu ewidencyjnego  

Rodzaj zabudowy 

Nadleśnictwa 

Nr K.W. 

Nazwa gminy 

Sposób zagospodarowania 

Obręb leśny 

 

Adres - kod pocztowy 

 

 Oddział 

Sąd Rejonowy  

Adres -    miejscowość 

 

Pododdział 

Pow. działki w m2 

Adres - ulica, numer porządkowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadleśnictwo 

 

710 

Pierstnica 

Budynek mieszkalny (pustostan),  
o powierzchni użytkowej 214,57 murowany, kryty dachówką, instalacja el., wraz z 4 budynkami gosp. o łącznej pow.użytk.412,56 (179,52m², 159,60m², 33,44m², 40,00m²). 

Milicz 

 WR1M/00021582/8 

Gmina Krośnice 

Kubryk 

Sąd Rejonowy w Miliczu 

56-320 Krośnice 

Dziewiętlin 

139 

          2359  

 

g 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wartość rynkowa nieruchomości wynosi 129 400,00  

 

            Dojazd, dojście do posesji: ustanowiona służebność drogowa pasa gruntu  
o łącznej powierzchni 0,0108 ha   (12m x 9m), położonego w oddziale 139~c obrębu leśnego Kubryk, w granicach działki ewidencyjnej nr 709. Stawka wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności drogowej wynosi 1 296,00 zł i jest płatna jednorazowo w dniu podpisania aktu notarialnego. 

 

 

Pisemny wniosek o zamiarze nabycia budynku mieszkalnego (pustostanu) wraz  
z budynkami gospodarczymi pracownicy i byli pracownicy Lasów Państwowych, o których mowa w art. 40a ust. 9 ustawy o lasach mogą składać w terminie 1 miesiąca od ogłoszenia wykazu w prasie tj. do 29.11.2019  roku do godz. 15:00 w sekretariacie Nadleśnictwa Milicz, 56-300 Milicz, ul. Trzebnicka 18 lub przesłać listem poleconym  
za dowodem doręczenia pod ten sam adres.  

 

Do pisemnego wniosku należy dołączyć:  

-  oświadczenie o przysługującym pierwszeństwie zakupu 

- dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia w Lasach Państwowych oraz innych jednostkach, o których mowa w art. 40a ust. 6 Ustawy o lasach.  

 propozycję sposobu spłaty należności, a w szczególności ilości rat w jakich zostanie spłacona należność.  

 

                Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości lokalowej można uzyskać  
w siedzibie Nadleśnictwa Milicz, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8°°do 14°° . Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Daniel Nowicki tel. 71 38 09 301  wew. 671. 

                                                                                                       

                                                                                                         

                                                                                                          

                                                                                                               

Nadleśniczy Nadleśnictwa Milicz 

mgr inż. Janusz Łabuda