1. Gazeta Wrocławska
  2. Komunikaty
  3. OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY PUSTOSTANU
Wróć do listy komunikatów

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY PUSTOSTANU

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY PUSTOSTANU 

dla pracowników i byłych pracowników LP 

                                              

             Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Milicz, 56-300 Milicz, ul. Trzebnicka 18, na podstawie art. 40a ust. 9 Ustawy z dnia  
28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 ze zm.) ogłasza n/w nieruchomość – pustostan do sprzedaży dla pracowników i byłych pracowników Lasów Państwowych.  

             Nieruchomość została zatwierdzona do sprzedaży przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w wykazie z dnia 20 sierpnia 2019 roku oraz ogłoszona w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych Nr 8-9 (320-321) opublikowanym 10 września 2019 r.  

 

Nazwa  

Numer ewidencyjny działki 

Nazwa obrębu ewidencyjnego  

Rodzaj zabudowy 

Nadleśnictwa 

Nr K.W. 

Nazwa gminy 

Sposób zagospodarowania 

Obręb leśny 

 

Adres - kod pocztowy 

 

 Oddział 

Sąd Rejonowy  

Adres - miejscowość 

 

Pododdział 

Pow. działki w m2 

Udział w działce 

Udział w budynku 

Adres - ulica, numer porządkowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadleśnictwo 

 

321/1 

Wróbliniec 

Samodzielny lokal mieszkalny  (pustostan), w zabudowie dwurodzinnej o powierzchni użytkowej 68,30 m², murowany, kryty dachówką, instalacja el., wraz z budynkiem gospodarczym o pow. . 39,90 . 

Milicz 

WR1M/00032001/2 

Gmina Milicz 

Cieszków 

Sąd Rejonowy w Miliczu 

56-300 

287 

2038  

Milicz 

n 

1347/3676   

1347/3676 

Górale 1/2 

 

 

 

 

 

 

 

Wartość rynkowa nieruchomości wynosi 78 700,00   

 

Pisemny wniosek o zamiarze nabycia lokalu mieszkalnego (pustostanu) wraz z budynkiem gospodarczym pracownicy i byli pracownicy Lasów Państwowych, o których mowa w art. 40a ust. 9 ustawy o lasach mogą składać w terminie 1 miesiąca od ogłoszenia wykazu w prasie tj. do 29.11. 2019 roku do godz.15:00 w sekretariacie Nadleśnictwa Milicz, 56-300 Milicz,  
ul. Trzebnicka 18 lub przesłać listem poleconym za dowodem doręczenia pod ten sam adres.  

 

Do pisemnego wniosku należy dołączyć:  

  oświadczenie o przysługującym pierwszeństwie zakupu 

- dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia w Lasach Państwowych oraz innych jednostkach, o których mowa w art. 40a ust. 6 Ustawy o lasach  

- propozycję sposobu spłaty należności, a w szczególności ilości rat w jakich zostanie spłacona należność.  

 

                Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości lokalowej można uzyskać  
w siedzibie Nadleśnictwa Milicz, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8°°do 14 °°. Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Daniel Nowicki tel. 71 38 09 301  wew. 671. 

                                                                                                       

                                                                                                         

                                                                                                          

                                                                                                               

Nadleśniczy Nadleśnictwa Milicz 

mgr inż. Janusz Łabuda