1. Gazeta Wrocławska
  2. Komunikaty
  3. OGŁOSZENIE NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA ŻMIGRÓD
Wróć do listy komunikatów

OGŁOSZENIE NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA ŻMIGRÓD

OGŁOSZENIE NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA ŻMIGRÓD

                 Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Żmigród na podstawie art. 38 ustawy z dnia 28 września 1991 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1463) o lasach oraz na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 78, poz.532) oraz za zgodą Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych (Zn. spr.: ZI.2101.146.2020) z dnia 13.04.2021 r., informuje o sprzedaży w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego, gruntu i nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Łąki 2/1, 56-300 Milicz, nr działki 682 AM-6, obręb ewidencyjny 0038 Sułów, gmina Milicz, powiat milicki, województwo dolnośląskie, rodzaj użytku Br-RV, o powierzchni 0,0902 ha wraz z lokalem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 49,00 m2 oraz przynależnym pomieszczeniem gospodarczym o powierzchni użytkowej 3,70 m2, z udziałem w gruncie i części wspólnej budynku 4500/10000. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta gruntowa WR1M/00025722/0 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Miliczu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.   

             Lokal mieszkalny nr 1, położony na parterze jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego budynku mieszkalnego. Lokal posiada oddzielne bezpośrednie wejście od podwórza. W skład lokalu wchodzą 2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC oraz przedpokój. Kuchnia i jeden pokój przechodnie. Lokal przez ostatnie kilka lat niezamieszkały, nadający się w całości do generalnego remontu. Instalacje w lokalu nie działające, zdemontowany licznik prądu. Budynek zasilony w przyłącze wodne z sieci, przyłącze energetyczne, instalację kanalizacyjną – zbiornik bezodpływowy. Powierzchnia użytkowa lokalu 49 m2 (kuchnia 13,50 m2, pokój 13,50 m2 pokój 11,60 m2, łazienka 7,50 m2, przedpokój 2,90 m2). Stan techniczny lokalu określa się jako słaby. Do lokalu przynależy budynek gospodarczy jednokondygnacyjny, posiadający 1 kondygnację nadziemną, niepodpiwniczony. Budynek drewniany. Dach dwuspadowy na konstrukcji drewnianej pokryty dachówką betonową. Stan techniczny słaby. Budynek gospodarczy o powierzchni 3,70 m2 (w tym dwa WC o powierzchni 0,50 m2 każde). Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań i nie posiada obciążeń. Nieruchomość nie należy do rejestru zabytków. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 57 500,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset 00/100 złotych). Ofertę należy złożyć w terminie do 29 października 2021 r. do godziny 09:00 w sekretariacie Nadleśnictwa Żmigród, ul. Parkowa 4a, 55-140 Żmigród. Sprzedający wymaga wniesienia wadium w kwocie 2 900,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset 00/100 złotych).

        Wszelkich informacji dotyczących nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Nadleśnictwo Żmigród udziela telefonicznie pod numerem: 71 385 30 52 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00. Przed złożeniem oferty, wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z przedmiotem przetargu.

        Pełne ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń w biurze Nadleśnictwa Żmigród, ul. Parkowa 4a oraz opublikowano na stronie internetowej Nadleśnictwa Żmigród https://zmigrod.wroclaw.lasy.gov.pl/.