1. Gazeta Wrocławska
  2. Komunikaty
  3. „Księże Małe" Wrocław
Wróć do listy komunikatów

„Księże Małe" Wrocław

Spółdzielnia Mieszkaniowa

„Księże Małe”

ul. Tarnogórska 1, 52-021 Wrocław

tel. (71) 342 65 60

OGŁASZA

Przetarg nieograniczony

Przedmiot zamówienia:

„Remont elewacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Chorzowskiej 18

i ul. Katowickiej 58 we Wrocławiu”

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Termin realizacji:

Do dnia 03.08.2020 r.

Szczegółowe informacje i Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu, codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9:00 – 14:00.

Telefony: 071/ 342 13 66, 071/ 342 65 60, 791-379-231, (koszt SWIZ: 20 zł brutto).

Termin związania ofertą:

30 dni (od daty otwarcia ofert)

Termin i miejsce składania ofert:

do 25.05.2020 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Zamawiającego przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu.

Otwarcie ofert:

Termin: 25.05.2020 r. o godzinie 12:20

Miejsce:

sala konferencyjna Zamawiającego przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu.