Starosta Powiatu Wrocławskiego Roman Potocki o planach na najbliższy rok

Materiał informacyjny POWIAT WROCŁAWSKI

Początek roku to nie tylko czas podsumowań tego, co wydarzyło się w ciągu minionych dwunastu miesięcy, ale rozpoczęcie realizacji działań zaplanowanych na nadchodzący okres. Rok 2020 upłynął wszystkim na walce z pandemią koronawirusa. Wiele miesięcy zmagań odcisnęło piętno na każdej dziedzinie życia społecznego - był to czas wielkich wyzwań, czas który pokazał, że nie wszystko zależy wyłącznie od nas....

Budżet, podobnie jak w latach ubiegłych, jest naprawdę duży – wynosi prawie 170 mln zł i jest w nim zaplanowanych wiele zadań inwestycyjnych - przede wszystkim przedsięwzięć drogowych, oświatowych i prospołecznych. Jak co roku dużą wagę będziemy przywiązywać do wykonania projektów drogowych. Powiat wrocławski jest w trakcie realizacji budowy drogi publicznej wraz z przebudową ronda w Małuszowie w ciągu drogi krajowej nr 35. Nowo wybudowana droga skomunikuje niemal 80 ha gruntu stanowiącego własność Powiatu Wrocławskiego, położonego w obrębie Krzyżowice-Wierzbica, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczonego pod aktywność gospodarczą (przemysł). Wskazana powierzchnia obejmuje 12 działek gruntu o zróżnicowanym areale - od 1,5 do 11 ha. Sukcesywna sprzedaż przedmiotowych nieruchomości w trybie przetargów nieograniczonych, planowana jest na 2021 r. i lata kolejne. Przebudowa ronda w Małuszowie i wybudowanie w 2020 r. odcinka drogi publicznej o dł. 980 m zaowocowały sukcesem w postaci sprzedaży terenów inwestycyjnych o łącznej powierzchni ok. 39 ha należących do Powiatu Wrocławskiego za kwotę netto wynoszącą prawie 49 mln. W roku obecnym kontynuowana jest także przebudowa drogi w Kiełczowie, w gminie Długołęka. Władze powiatu podejmują szereg czynności z myślą nie tylko o obecnych i przyszłych inwestorach, ale w głównej mierze w trosce o lepszy komfort życia mieszkańców. Warto także podkreślić, iż wieloletnia konsekwencja inwestowania w drogi doprowadziła do tego, że drogi te w dużej mierze są w dobrym lub bardzo dobrym stanie. Dokładamy wszelkich starań, aby wraz z gminami prężnie kontynuować finansowanie naszego autorskiego programu budowy chodników „Bezpieczna droga”.

Jeśli chodzi o funkcjonowanie urzędu to wprowadziliśmy rotacyjny, zdalny system pracy urzędników, z założeniem, by zadania były realizowane bez żadnych opóźnień. Zawieszone zostały mobilne punkty obsługi Wydziału Komunikacji w poszczególnych gminach powiatu, jednak gdy tylko pozwolą na to przepisy sanitarne od razu rozpocznie się procedura ich wznawiania. Oczywiście, obsługa bezpośrednia nadal funkcjonuje, ale tylko w uzasadnionych przypadkach. Wydział Komunikacji załatwia sprawy bez wcześniejszej rezerwacji wizyty, ale z zachowaniem rygorystycznych zasad bezpieczeństwa i przy okrojonej ilości przyjmowanych osób.

Powiat Wrocławski nie zawiesił też kontynuowania realizacji inwestycji jaką jest rozbudowa siedziby Starostwa, polegająca na dobudowie jeszcze jednego skrzydła - C, do dwóch już istniejących. Obecnie trwa wyłonienie wykonawcy robót, a cała inwestycja powinna być zakończona w czerwcu 2022 roku. Jeśli chodzi o przyrost liczby ludności jesteśmy w czołówce powiatów w Polsce. Kiedy w 2009 roku powstała nowa siedziba, powiat wrocławski liczył ok. 100 tysięcy mieszkańców, teraz liczba ta zwiększyła się do ponad 150 tysięcy, a proces osiedlania na terenie naszego powiatu dalej trwa. Mimo rozwoju programu e-usług, bez tej inwestycji nie będziemy w stanie zapewnić podstawowych standardów obsługi dla odwiedzających nas klientów, czy też odpowiednich dla urzędników warunków do pracy.

Stabilne finanse umożliwiają nam realizację sztandarowych, cyklicznych wydarzeń jak „Biała Niedziela w Powiecie Wrocławskim”, warsztaty ekologiczne dla dzieci, czy konkurs „Kulinarny Powiat Wrocławski”. Biorąc, więc pod uwagę, że nie musimy „zaciskać pasa”, jedyne co może nam pokrzyżować plan to dalsze komplikacje związane z pandemią koronawirusa.

Roman Potocki
Starosta Powiatu Wrocławskiego

Dodaj ogłoszenie