Są pieniądze na nowe miejsca w dolnośląskich przedszkolach

Materiał partnera zewnętrznego
Nabór wniosków w konkursach potrwa od 24 września do 10 października. Beneficjenci będą mogli sfinansować np. kursy, szkolenia, praktyki lub staże w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach lub szkołach kształcących dzieci z niepełnosprawnościami
Nabór wniosków w konkursach potrwa od 24 września do 10 października. Beneficjenci będą mogli sfinansować np. kursy, szkolenia, praktyki lub staże w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach lub szkołach kształcących dzieci z niepełnosprawnościami UMWD
Już niedługo po raz kolejny będzie można sięgnąć po pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. W dwóch konkursach samorząd województwa rozdysponuje ponad 25 mln zł na projekty związane z uruchamianiem nowych przedszkoli, finansowaniem dodatkowych zajęć dla dzieci lub doszkalaniem nauczycieli. Nabory zostaną ogłoszone 21 sierpnia, a wnioski będzie można składać od 24 września.

Oba konkursy są kierowane do tych samych beneficjentów - jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, organów prowadzących publiczne i niepubliczne przedszkola lub przedsiębiorców, którzy zajmują się taką działalnością. Różnią się one jednak pod względem obszarów, na których będą realizowane.

Pierwszy z nich dedykowany jest do projektów prowadzonych poza miejscowościami wchodzącymi w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, czyli tzw. ZIT-ów (województwo dolnośląskie zostało podzielone na trzy takie obszary: Wrocławski Obszar Funkcjonalny, Aglomeracji Jeleniogórskiej oraz Aglomeracji Wałbrzyskiej).

Drugi konkurs jest skierowany wyłącznie do wnioskodawców, którzy planują swój projekt na terenie ZIT-u Aglomeracji Jeleniogórskiej.

Projekty, które mają szanse na dofinansowanie, muszą gwarantować realizację co najmniej jednego z trzech głównych celów.

- Pierwszy z nich to uruchomienie nowych miejsc, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowych przedszkolach czy innych formach wychowania przedszkolnego. Na finansowe wsparcie mogą liczyć także przedsięwzięcia zakładające rozszerzenie oferty przedszkoli o dodatkowe zajęcia edukacyjne dla dzieci - wyjaśnia marszałek Cezary Przybylski. - Mogą to być między innymi zajęcia logopedyczne, terapeutyczne, stymulujące rozwój psychoruchowy, poszerzające umiejętności matematyczno-przyrodnicze, pracy zespołowej czy lekcje języków obcych - dodaje marszałek.

Trzecim celem konkursu jest zwiększenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego, niezbędnych do pracy z dziećmi, także tymi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. Szczególny nacisk położony jest na rozwijanie umiejętności współpracy z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Beneficjenci będą mogli sfinansować na przykład kursy, szkolenia, praktyki lub staże w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach lub szkołach kształcących dzieci z niepełnosprawnościami. Nabór wniosków rozpocznie się 24 września i potrwa do 10 października.

Więcej szczegółowych informacji o naborach Regionalnego Programu Operacyjnego można znaleźć na stronie www.rpo.dolnyslask.pl.

Dodaj ogłoszenie