Rok inny niż wszystkie

Materiał informacyjny Powiat Wrocławski
Przekazanie 700 tys. dla wrocławskich szpitali
Rozmowa z Romanem Potockim – Starostą Powiatu Wrocławskiego.

Wszyscy zmagamy się ze skutkami pandemii koronawirusa. By móc stawić czoło nowym wyzwaniom samorządowcy starają się na swoim terenie walczyć ze skutkami izolacji obywateli czy unieruchomienia niektórych sektorów gospodarki. Z jednej strony muszą teraz baczniej przypatrzyć się dochodom, a z drugiej podjąć lokalne działania chroniące mieszkańców przed zarażeniem.

Jak sytuacja wygląda w Powiacie wrocławskim?

Pandemia nie pogorszyła nadmiernie finansów powiatu - żadna z realizowanych przez samorząd inwestycji nie jest zagrożona, nie ma również zagrożenia budżetu. Jeszcze raz okazało się jak ważne jest dobre zarządzanie finansami. Właśnie pod tym względem powiat wrocławski okazał się niedawno najlepszy w Polsce – w opublikowanym Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego zajął zaszczytne I miejsce, wśród 314 powiatów ziemskich w Polsce. Dobre zarządzanie finansami pozwala na realizację wielu inwestycji wpływających na rozwój powiatu i dobrze służących mieszkańcom. Całe szczęście, że ten trudny rok nie zahamował tego procesu.

W skomplikowanej sytuacji znalazło się wiele branż i sektorów gospodarki. Czy samorządy proponują jakieś konkretne rozwiązania?

Zadania inwestycyjne są realizowane przy współpracy z przedsiębiorcami – ich sytuacja finansowa jest niewątpliwie powiązana ze stanem finansów jednostek samorządu terytorialnego, przez co te drugie mogą być zagrożone – choćby są ze względu na opóźnienia w płatnościach podatków oraz spadek wpływów z PIT czy CIT.

Dlatego samorządy włączają się w realizację krajowego pakietu antykryzysowego, ale też lokalnie oferują pomoc tym, którzy jej najbardziej potrzebują. W geście solidarności z przedsiębiorcami handlującymi kwiatami zakupiono np. ponad sto doniczkowych chryzantem, które ozdobiły budynek starostwa. Mamy świadomość, że uruchomienie takiego wsparcia jest tylko symbolicznym gestem, ale pokazuje on jednak, że pamiętamy o misji samorządów- być blisko ludzi i wspierać swoich mieszkańców.

W dniu 24 listopada br. w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu miało miejsce uroczyste, symboliczne przekazanie czeków dla wrocławskich szpitali. Na walkę z Covid-19 Powiat Wrocławski przekazał tym razem 700 tysięcy złotych. W spotkaniu udział wzięli Marcin Krzyżanowski - Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, któremu Roman Potocki - Starosta Powiatu Wrocławskiego wręczył czek na kwotę 300 tys. zł - z przeznaczeniem dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu oraz dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza, gdzie powstanie oddział dla kobiet ciężarnych zakażonych Covid-19. Symboliczny czek na kwotę 400 tys. zł z rąk Piotra Chmurzyńskiego - Przewodniczącego Rady Powiatu Wrocławskiego oraz Andrzeja Szawana Wicestarosty Powiatu Wrocławskiego odebrał Piotr Pobrotyn - Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego – z przeznaczeniem na wsparcie dla tymczasowego szpitala przy ul. Rakietowej, w którym leczyć się będą osoby zakażone COVID-19.

Przypomnijmy, że wiosną Powiat Wrocławski wraz z gminami udzielił wsparcia na walkę z COVID- 19 w wysokości 680 tys. złotych. W sumie więc na ten cel przeznaczono już prawie 1,5 mln złotych.

W celu zapewnienia skutecznego działania służb jeszcze pod koniec kwietnia pomoc w postaci materiałów i środków dezynfekujących dotarła do seniorów, policji oraz jednostek powiatowych oraz zawodowej pieczy zastępczej. W celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania placówki środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji zostały dostarczone również do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Małkowicach oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Wierzbicach. Z uwagi na dynamiczną sytuację związaną z zachorowaniami na COVID-19 zwróciłem się z apelem o pomoc w stworzeniu banku rezerw kadrowych na wypadek braku pracowników w placówkach opieki całodobowej na terenie Powiatu Wrocławskiego. Każda zgłoszona osoba może mieć olbrzymie znaczenie dla prawidłowego działania placówek, w której przebywają nasi podopieczni.

Czy pogarszająca się sytuacja związania z pandemia koronawirusa wzmocniła współpracę pomiędzy poszczególnymi samorządami, czy tylko mocniej uwydatniła różnice?

Wydaje się, że samorządy połączyły siły w walce z koronawirusem. Pogarszająca się sytuacja epidemiologiczna zmusiła wszystkich do pogłębionych analiz potrzeb i zwiększania wsparcia. Aby móc wspólnie rozwiązywać problemy cyklicznie odbywamy spotkania z wójtami i burmistrzami w formie wideokonferencji. W ten sposób omawiamy na bieżąco problemy na terenie powiatu i gmin. Często zwoływane są też zdalne posiedzenia Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego, w ramach których starostowie dolnośląscy, prezydenci miast na prawach powiatu oraz zapraszani goście szczegółowo omawiają sytuacje w poszczególnych branżach i obszarach życia społecznego regionu.

Mimo pandemii Powiat Wrocławski stara się utrzymywać kontakty zagraniczne. Do października odbyły się trzy wideokonferencje z udziałem władz Powiatu Borkem w Niemczech oraz wideokonferencja z francuskim partnerem – samorządem Górnego Renu. O ile sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli, już w przyszłym roku w powiecie wrocławskim planowana jest organizacja Forum Małych i Średnich Przedsiębiorców z udziałem przedstawicieli partnerów zagranicznych Powiatu z Francji i Niemiec.

Dodaj ogłoszenie