Rehabilitacja po przebyciu infekcji COVID-19 na terenie Wrocławia

Materiał informacyjny Centrum Kardiologicznego "Pro Corde" sp. z o.o.
Zakażenie COVID-19 to w okresie ostatnich kilkunastu miesięcy główne wyzwanie, z jakim uporać się musi światowa polityka, gospodarka, a przede wszystkim ochrona zdrowia. Już w styczniu 2020 r. pojawiły się pierwsze zachorowania w Europie, jednak odczuwalne skutki dla działalności podmiotów leczniczych miały miejsce w drugiej połowie lutego, gdy po zakończeniu ferii zimowych wielu Polaków, w tym mieszkańców Wrocławia i Dolnego Śląska, wróciło z wypoczynku we Włoszech. Do tej pory na Dolnym Śląsku potwierdzono 213 650 przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, w tym 4 940 osób zmarło. Od początku 2021 roku w samym Wrocławiu odnotowano 40 790 przypadków zachorowań i 673 zgony. Co więcej, po kilku miesiącach względnego uśpienia, zachorowalność ponownie wzrasta zbliżając nas do kolejnej, IV fali epidemii.

POWIKŁANIA PO COVID-19

Okazuje się, że bez względu na stopień ciężkości przebiegu infekcji COVID-19, u ozdrowieńców może dojść do różnych powikłań, które wymagają często dalszego leczenia i długotrwałej rehabilitacji. W badaniach udowodniono, że aż 80% pacjentów zainfekowanych wirusem SARS-CoV-2 doświadcza przynajmniej jednego przetrwałego objawu, na długo po zakończeniu choroby. Często powikłania te określa się jako „zespół pocovidowy”.

Do najczęściej występujących powikłań należy długotrwałe zmęczenie, porównywane do zespołu chronicznego zmęczenia - chronic fatique syndrome. Kolejnym często spotykanym skutkiem ubocznym po przejściu COVID-19 są problemy sercowo-naczyniowe. Pacjenci skarżą się na kołatania serca, szybki puls a nawet ucisk czy bóle w klatce piersiowej. Objawom tym często towarzyszą płytki oddech i duszność wysiłkowa, które pojawiają się w trakcie ćwiczeń lub innego typu aktywności.

W przebiegu choroby COVID-19 odnotowuje się przypadki ostrego zapalenia mięśnia sercowego. Stany zapalne mogą rozwijać się nawet po kilku miesiącach od zakażenia. Może to skutkować rozwojem niewydolności serca i arytmii. Lekarze podejrzewają, że zmiany te podnoszą ryzyko wystąpienia w przyszłości ostrych zespołów wieńcowych np. zawału serca.

„Mgła mózgowa” jest niemedycznym, potocznym określeniem używanym dla opisania innych skutków ubocznych COVID-19, zauważalnych zwłaszcza u pacjentów po ciężkim przebyciu tej choroby. Pacjenci mają problemy z pamięcią czy komplikacje w sferze komunikacji, występują u nich skłonność do zapominania i niezdolność skupienia się na dłuższy czas.

REHABILITACJA

Choć od rozpoczęcia szczepień (410 131 w samej Gminie Wrocław) ilość zachorowań w okresie wakacyjnym systematycznie malała i z dnia na dzień coraz więcej wiadomo na temat samej choroby, zbliżamy się obecnie do kolejnej fali wzmożonych infekcji, a nowym wyzwaniem dla medyków jest efektywne leczenie skutków powikłań spowodowanych COVID-19. W związku z coraz liczniejszymi ozdrowieniami trwają prace nad wdrożeniem możliwie jak najskuteczniejszej, ale jednocześnie masowej rehabilitacji.

Jednym z ośrodków na terenie Wrocławia zajmującym się rehabilitacją pacjentów po przebyciu infekcji COVID-19 jest Centrum Kardiologiczne „Pro Corde” mieszczące się przy ul. Nowowiejskiej 64-66, które jako jeden z niewielu ośrodków w Polsce, pracując w systemie ambulatoryjnym, zajmuje się rehabilitacją kardiologiczną pacjentów po incydentach sercowo-naczyniowych np. zawałach serca czy operacjach kardiochirurgicznych.

Ośrodek już od 1995 roku, kiedy było to innowacyjnym w kraju działaniem, propaguje konieczność wdrażania na szeroką skalę rehabilitacji kardiologicznej, a także systematycznie modyfikuje jej przebieg w oparciu o najnowsze badania i udoskonalane technologie, w tym telerehabilitację.

W ramach średnio 2-miesięcznej rehabilitacji pacjenci korzystają z:

  • konsultacji lekarza kardiologa,
  • niezbędnej diagnostyki,
  • grupowych zajęć na salach gimnastycznych,
  • treningów cykloergometrycznych (rowerowych).

Dla bezpieczeństwa chorych ćwiczenia odbywają się pod kontrolą zapisu EKG, bowiem Centrum wyposażone jest w nowoczesny komputerowy system sterowania treningiem fizycznym.
Rehabilitację kardiologiczną uzupełniają zajęcia edukacyjne propagujące zdrowy styl życia, warsztaty i konsultacje dietetyczne oraz treningi relaksacyjne.

Od czasu wystąpienia pandemii do ośrodka zaczęli zgłaszać się również pacjenci z powikłaniami po COVID-19, którzy szukali pomocy w powrocie do sprawności sprzed choroby. Wychodząc naprzeciw takiemu zapotrzebowaniu wdrożono kompleksową rehabilitację po infekcji wywołanej SARS-CoV-2.

Jest ona złożonym procesem, którego celem jest poprawa kondycji fizycznej, poprawa wydolności krążeniowo-oddechowej, zapobieganie rozwijania się dalszych powikłań i poprawa ogólnego samopoczucia pacjenta.

Rehabilitacja oparta na elementach rehabilitacji kardiologicznej składa się z części diagnostycznej prowadzonej przez lekarzy kardiologów posiadających w tej dziedzinie wieloletnie doświadczenie. Pacjentom wykonuje się spoczynkowe badania EKG, badanie echokardiograficzne – USG serca, spirometrię dynamiczną spoczynkową – FVC, badanie spiroergometryczne CPET, badania holterowskie, oraz w zależności od potrzeb, pakiet badań laboratoryjnych.

W ten sposób u pacjenta oceniana jest wydolność krążeniowo-oddechowa, niezbędna do zaprogramowania dalszego procesu leczenia.

Kolejnym krokiem jest konsultacja fizjoterapeutyczna, w trakcie której prowadzone są badania oceniające stan funkcjonalny pacjenta. Ocena opiera się na badaniu systemów i organów związanych z funkcjonowaniem układu krążenia, oddechowego, nerwowego i kostno – mięśniowego. Fizjoterapeuci na podstawie badania określającego stan pacjenta ustalają przyczyny ewentualnych dysfunkcji i wyznaczają efektywny plan fizjoterapii.

Po tak zebranym wywiadzie zespół lekarzy i fizjoterapeutów określa krótko i długoterminowy cel terapii, planuje proces rehabilitacji w oparciu o postawione cele, po czym chory przystępuje do cyklu treningów dostosowanych do swoich potrzeb przy wykorzystaniu różnych form fizjoterapii: np. treningów aerobowych, wzmacniających, medycznych treningów funkcjonalnych i stretchingu.

Pacjenci odbywają także sesje treningów oddechowych, których celem jest zmiana nieprawidłowych wzorców i przywrócenie rytmicznego oddechu z płynniejszą aktywacją przepony.

Aby zaoferować ozdrowieńcom kompleksową rehabilitację po COVID-19, ośrodek, jako jeden z nielicznych na Dolnym Śląsku, zakupił specjalistyczny sprzęt BTL SIS, dzięki któremu wprowadzono zabiegi fizykoterapeutyczne z wykorzystaniem pola elektromagnetycznego wysokiej intensywności - Super Indukcyjnej Stymulacji.

SUPER INDUKCYJNA STYMULACJA DLA PACJENTÓW PO COVID-19

Rehabilitacja pocovidowa, powinna obejmować metody, które pomogą przywrócić prawidłową pracę układu oddechowego, w tym prawidłową kurczliwość przepony i mięśni międzyżebrowych, poprawić wentylację płuc i wymianę gazową oraz wpłynąć na ogólną poprawę jakości życia pacjentów.

Jedno z najnowszych przyjętych rozwiązań oferuje wykorzystanie pola elektromagnetycznego wysokiej intensywności BTL SIS, które z powodzeniem stosowane jest przy rozszerzaniu naczyń krwionośnych i oskrzeli, zmniejszeniu stanów zapalnych i normalizacji samodzielnego oddychania.

Zastosowanie tej metody, poprzez wywoływanie rytmicznych skurczów mięśni międzyżebrowych i przepony, pozwala na bardziej aktywną rehabilitację oddechową pacjentów, szczególnie tych poddanych długotrwałej wentylacji mechanicznej respiratorem.
Badania dowodzą, że wykorzystanie zastosowanej metody, nieinwazyjnej i komfortowej dla pacjenta, w połączeniu z mobilizacją kręgosłupa szyjnego, stymulacją przepony, rozluźnieniem mięśni oddechowych i stymulacją innych mięśni osłabionych chorobą, prowadzi do znacznego wzrostu ciśnienia podczas wydechu i zwiększenia wydolności oddechowej pacjentów. Wpływa to na poprawę komfortu oddychania i przyspiesza rekonwalescencję.

DOSTĘPNE FORMY REHABILITACJI

Rehabilitacja kardiologiczna w Centrum Kardiologicznym „Pro Corde” realizowana jest w 5-6 osobowych grupach ćwiczeniowych i przy finansowaniu ze strony NFZ, ZUS (w tym w formie telerehabilitacji) oraz Gminy Wrocław.

Ta ostatnia, jako jedyna z wyżej wymienionych współfinansuje program rehabilitacyjny obejmujący elementy rehabilitacji oddechowej dla pacjentów po COVID-19 z wykorzystaniem zabiegów fizykoterapeutycznych z użyciem Super Indukcyjnej Stymulacji.

Centrum umożliwia także zapisy na komercyjną, prywatną rehabilitację pocovidową, w ramach której chorzy mają indywidualnie ustalany zakres badań diagnostycznych, konsultacji ze specjalistami oraz zajęć rehabilitacyjnych, dostosowany do aktualnych potrzeb i możliwości.

W odróżnieniu od rehabilitacji finansowanej ze środków publicznych, zajęcia opierają się na indywidualnych treningach z fizjoterapeutą wspartych serią zabiegów z użyciem Super Indukcyjnej Stymulacji. Tak dobrana rehabilitacja pozwala uzyskać optymalne wyniki w najkrótszym czasie.

Pierwsze analizy wyników zakończonych terapii wskazują na wysoką skuteczność zaproponowanych rozwiązań. Osoby poddane ocenie wyników, czyli wyłącznie chorzy, którzy w niedalekiej przeszłości przebyli infekcję COVID-19, znacząco poprawili parametry wydolności krążeniowo-oddechowej. Ich wyniki plasowały się w środku normy wydolnościowej odpowiadającej wiekowi pacjenta bez przebytej infekcji.

Dodaj ogłoszenie