Dawny plac PKWN to dziś...

    Czy znasz dawne nazwy ulic?

    Dawny plac PKWN to dziś...

    Czy znasz dawne nazwy ulic?

    wróć 1/14