Sprawdź, czy skończyłbyś podstawówkę
    Sprawdź, czy skończyłbyś podstawówkę