Przełomowa inwestycja CPK na Dolnym Śląsku. Skorzystają ponad 2 mln mieszkańców

Materiał informacyjny CPK
Podpisanie umowy na studium wykonalności odcinka Żarów-Wałbrzych-granica państwa w Wałbrzychu. Na zdjęciu od lewej: Wojciech Murdzek (Wiceminister Edukacji i Nauki), Michał Dworczyk (Szef KPRM), Radosław Kantak (Członek Zarządu Spółki CPK), Marcin Horała (Wiceminister Infrastruktury i Pełnomocnik Rządu ds. CPK), Ireneusz Zyska (Wiceminister Klimatu i Środowiska), Maciej Adamczak (Prezes Zarządu Spółki BBF), Cezary Przybylski (Marszałek Województwa Dolnośląskiego), Jarosław Kresa (Wicewojewoda Dolnośląski)
Podpisanie umowy na studium wykonalności odcinka Żarów-Wałbrzych-granica państwa w Wałbrzychu. Na zdjęciu od lewej: Wojciech Murdzek (Wiceminister Edukacji i Nauki), Michał Dworczyk (Szef KPRM), Radosław Kantak (Członek Zarządu Spółki CPK), Marcin Horała (Wiceminister Infrastruktury i Pełnomocnik Rządu ds. CPK), Ireneusz Zyska (Wiceminister Klimatu i Środowiska), Maciej Adamczak (Prezes Zarządu Spółki BBF), Cezary Przybylski (Marszałek Województwa Dolnośląskiego), Jarosław Kresa (Wicewojewoda Dolnośląski)
Ten ponad 60-kilometrowy odcinek linii kolejowej połączy Żarów ze Świdnicą, Wałbrzychem i Lubawką na granicy polsko-czeskiej. W środę spółka Centralny Port Komunikacyjny podpisała kontrakt na studium wykonalności dla kluczowej trasy dla Dolnego Śląska. To już piąta z kolei umowa na prace przygotowawcze dla tzw. szprych, czyli linii kolejowych CPK.

Najnowsza umowa CPK dotycząca dokumentacji dla odcinka Żarów-Świdnica-Wałbrzych-Lubawka, która jest warta ponad 15 mln zł netto, oznacza szereg korzyści dla pasażerów z Dolnego Śląska.

Dzięki budowie nowego odcinka skrócą się dojazdy np. z Wałbrzycha do Wrocławia – do 40 min (dziś jedziemy ok. godziny), zaś z Wałbrzycha do Warszawy – po wybudowaniu całej szprychy nr 9 – do 2 godz. 35 min, czyli ponad dwa razy krócej niż obecnie. Świdnica uzyska bezpośrednie połączenia dalekobieżne z czasem dojazdu do Warszawy w 2 godz. 25 min.

– Ta trasa to element szprychy nr 9, czyli kręgosłupa systemu kolejowego CPK. Będzie łączyła południowo-zachodnią Polskę z jej centrum, dzięki czemu skutecznie przysłuży się do walki z wykluczeniem komunikacyjnym w tej części kraju – mówi wiceminister infrastruktury Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK.

– Odcinek z Żarowa do Lubawki to przykład współpracy kolejowych inwestorów z sąsiednich krajów w ramach międzynarodowego korytarza europejskiej sieci TEN-T. Docelowo połączymy się z inwestycją przygotowywaną przez Czechów, tworząc połączenie kolejowe Warszawy i Wrocławia z Pragą – mówi Mikołaj Wild, prezes spółki CPK.

Do Pragi dojedziemy z Wrocławia – po zrealizowaniu inwestycji także przez Czechów – w 2 godz. 30 min (dziś potrzeba na to dwa razy więcej czasu). Znacząco skróci się czas przejazdu z Warszawy do Pragi – z obecnych 8 godz. 30 min do 4 godz. 30 min.

Celem studium wykonalności jest m.in. wskazanie rekomendowanego przebiegu linii kolejowej. W ramach tego samego zlecenia wykonawca dostarczy spółce CPK m.in. prognozy ruchu, a także analizy – np. techniczne, środowiskowe i wielokryterialne – oraz przygotuje dokumentację geologiczno-inżynierską i mapy do celów projektowych. Dla tego odcinka od ubiegłego roku trwają też wymagane prawem inwentaryzacje przyrodnicze.

Umowa CPK podpisana w Wałbrzychu to jeden z elementów inwestycyjnej układanki w całym kraju. Seria umów zaczęła się na początku czerwca, kiedy spółka CPK w obecności Premiera Mateusza Morawieckiego podpisała umowę na opracowanie studium wykonalności dla prawie 140-kilometrowego odcinka z Warszawy przez CPK do Łodzi. Kolejne umowy zostały zawarte w Rzeszowie (trasa Łętownia-Rzeszów), Łomży (trasa Ostrołęka-Giżycko) czy w Jastrzębiu-Zdroju (trasa Katowice-granica państwa). Oznacza to, że w 2021 CPK rozpoczyna przygotowanie najważniejszych etapów inwestycyjnych dla niemal 1000 km nowych linii kolejowych.

Tędy przebiegnie nowa linia kolejowa CPK Żarów-Wałbrzych-granica państwa

Dodaj ogłoszenie