Emerytury dla matek już pewne. Rząd przyjął projekt „Mama 4 plus”, który wprowadza tzw. matczyne emerytury. Ustawa ma prorodzinne znaczenie – ma istotnie wpłynąć na poprawę sytuacji finansowej matek, które urodziły przynajmniej czwórkę dzieci. O świadczenie będą mogli ubiegać się także ojcowie.

Początkowo rząd PiS zaznaczał, że emerytury dla matek będą obowiązywały od 1 stycznia 2019 r. Minister Elżbieta Rafalska jesienią poinformowała jednak, że termin się przesunie. Ostatecznym terminem wprowadzenia programu „mama plus” będzie 1 marca. Taka data została zarekomendowana przez Komitet Stały rady Ministrów.

Mama plus – to już oficjalne! Emerytury dla matek od 1 marca 2019 r.

Mateusz Morawiecki zadeklarował we wtorek, 22 stycznia 2019 r., w programie TVP „Kwadrans polityczny”, że projekt „Mama plus” wejdzie w życie jeszcze wiosną tego roku. Premier stwierdził, że datą, która nie powinna zostać przekroczona, jest 1 marca br.

Postaramy się, żeby matczyna emerytura obowiązywała jak najszybciej. Dzisiaj datą taką, której postaramy się naprawdę nie przekroczyć, jest 1 marca, a więc już wkrótce.

Według najnowszych obliczeń wypłata matczynych emerytur w tym roku to koszt ok. 674 mln zł.

Mama plus. Komu będą przysługiwały matczyne emerytury?

Kto będzie mógł się ubiegać o świadczenia emerytalne „Mama 4 plus”? Projekt ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym przewiduje, że emerytury matczyne uzyskają matki, które:

  • urodziły i wychowały przynajmniej czworo dzieci;
  • osiągnęły wiek emerytalny 60 lat;

Świadczenie może być też przyznane ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci – w przypadku, jeśli ich matka zmarła lub porzuciła rodzinę.

Emerytura dla matek może nie być przyznana w pewnych warunkach!

Do okoliczności, które wyłączają możliwość pobierania matczynej emerytury, można zaliczyć:

  • fakt pozbawienia lub ograniczenia przez sąd władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej;
  • fakt długotrwałego zaprzestania wychowania małoletnich dzieci.

Wypłacanie emerytury może zostać zatrzymane w przypadku, gdy po przyznaniu świadczenia osoba je pobierająca zostanie aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Emerytury matczynej nie otrzymają także osoby, które przebywają w całodobowych placówkach odwykowych.

Mama plus. Ile wynosi emerytura dla matek?

Matczyna emerytura ma wynosić tyle co emerytura minimalna, czyli 1100 zł. Te kobiety, które nie mają wypłacanych żadnych świadczeń, dostaną całość kwoty. Matki 4-ki dzieci, które pracowały tylko kilka lat, otrzymają z kolei odpowiednie wyrównanie. Wspomniała o tym minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska w radiowej „Jedynce”:

Może być taka sytuacja, że matka przepracowała np. tylko 7 lub 12 lat i ma wypracowaną emeryturę w wysokości 200 lub 500 zł. Wtedy będzie miała uzupełnioną wysokość przez siebie wypracowanego świadczenia właśnie do wysokości minimalnej emerytury.

Minister dodała także, że projekt matczynych emerytur ma duże znaczenie dla rządu PiS:

To bardzo ważny projekt. Powiedziałabym, że o charakterze godnościowym. Po raz pierwszy ustawowo doceniamy i dowartościowujemy pracę mam, które wychowały co najmniej czworo dzieci.

Ze świadczenia będą mogli korzystać także cudzoziemcy, którzy spełnią określone warunki (mieszkają w Polsce od co najmniej 10 lat od ukończenia 16 r. ż.).

Co wiesz o ciąży? Czy odróżnisz fakty od mitów? QUIZ