Powiat Wrocławski aktywnie walczy z pandemią

Artykuł sponsorowany

Władze Powiatu Wrocławskiego wraz z pracownikami Starostwa Powiatowego we Wrocławiu aktywnie włączyli się w akcję przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronowairusa COVID-19, wspierając walkę z pandemią na wielu płaszczyznach.

Od momentu pojawienia się koronawirusa w Polsce, urząd prowadził systematyczne działania informacyjne oraz ściśle współpracował z gminami, innymi powiatami oraz instytucjami publicznymi w celu bieżącego monitoringu i minimalizowania rozwoju oraz skutków epidemii. Wraz z rozwojem sytuacji udało się również doposażyć jednostki OSP z terenu powiatu wrocławskiego, Komendę Miejską Policji we Wrocławiu, Powiatowy Urząd Pracy oraz wesprzeć finansowo szpital przy ul. Koszarowej we Wrocławiu.

Samorządy łączą siły w walce z koronawirusem

Samorządy województwa dolnośląskiego borykają się z wieloma problemami, których przyczyną jest pandemia koronawirusa. Aby móc je wspólnie rozwiązywać, wykorzystują nowoczesne rozwiązania technologiczne. Za pomocą wideokonferencji Wójtowie i Burmistrzowie oraz Starosta mogą omawiać bieżące problemy powiatu wrocławskiego. Na spotkaniach poruszane są kwestie wsparcia dla przedsiębiorców oraz służby zdrowia, ale także sytuacja finansowa samorządów. - Zawsze z wójtami i burmistrzami rozmawiamy o problemach powiatu i gmin powiatu wrocławskiego. Na wideokonferencji z Panem Marszałkiem Cezarym Przybylskim rozmawialiśmy trochę szerzej w kontekście bezrobocia na terenie Dolnego Śląska - mówi  Roman Potocki - przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego i Starosta Wrocławski. 

Współpraca samorządowa odbywa się także na poziomie poszczególnych powiatów. W ramach cyklicznych spotkań konwentu powiatów województwa dolnośląskiego poruszono tematy wykonywanych testów i sytuacji w szpitalach.- Głównym tematem pierwszego spotkania było przekazywanie rzetelnej wiedzy dla mieszkańców poszczególnych powiatów, bo po raz kolejny wrócił temat różnicy między liczbą zakażonych, którą publikuje Pan Wojewoda, a liczbą w poszczególnych powiatach - wyjaśnia starosta. Wymiana doświadczeń między samorządami pozwala na wspólne rozwiązanie problemów poszczególnych jednostek.

Pomoc służbom mundurowym

Na terenie powiatu wrocławskiego działa 31 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Każdej z nich przekazano paczki, w których znalazły się środki ochrony osobistej, mające chronić strażaków ochotników. Zgromadzenie potrzebnych rzeczy to proces długotrwały, a w tym przypadku walka z czasem miała priorytetowe znaczenie. W przygotowanie paczek zaangażowani byli bezpośrednio Starosta Roman Potocki oraz przedstawiciele Zarządu Powiatu Wrocławskiego Andrzej Szawan – Wicestarosta, a także Funkcyjny Członek Zarządu Wiesław Zając. W akcje włączyli się także dyrektor wydziału Organizacyjno – Prawnego Beata Pierzchała oraz Kierownik Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego Józef Kmonk wraz z pracownikami.

- W paczkach znalazły się rękawiczki, maski, żele antybakteryjne, środki dezynfekujące oraz przyłbice. Czekamy w tej chwili na kombinezony, a także kolejne dostawy środków ochrony osobistej - które wciąż są trudno dostępne na rynku. Na płyny do dezynfekcji i żele do rąk jest ogromne zapotrzebowanie ponieważ, jak wiemy, po każdej akcji należy zdezynfekować pojazd oraz strażaków - mówi Roman Potocki, Starosta Powiatu Wrocławskiego.

Starosta podkreśla również rolę współpracy między instytucjami - W czasie tak trudnym dla nas wszystkich - jednoczymy się i współpracujemy. Bardzo serdecznie dziękuję Hali Stulecia we Wrocławiu i osobiście Pani Prezes Magdalenie Piaseckiej za wsparcie Powiatu Wrocławskiego poprzez sukcesywne przekazywanie przyłbic ochronnych dla naszych dzielnych strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych.

Większość jednostek  Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu wrocławskiego znajdują się w systemie ratownictwa krajowego co oznacza, że oprócz pożarów, wyjeżdżają także do wypadków drogowych. - Wezwania mogą być w każdej chwili, dlatego też po każdej akcji musi być to wszystko odkażane, zdekontaminowane do następnych działań - zaznacza Roman Kasprowicz z OSP Siechnice.

Krzysztof Rokita z OSP Mietków również zaznacza, jak olbrzymie jest zapotrzebowanie - sprzęt może być używany przez okres maksymalnie jednej akcji, to jest trzech do czterech godzin. Maseczki te później muszą iść do utylizacji podobnie jak rękawiczki, też wykorzystywane przy wszelkiego rodzaju akcjach ratowniczych. Sprzęt jest obecnie bardzo trudno dostępny, a musi być każdorazowo wymieniany, dlatego też tego typu dodatkowe wsparcie dla ochotniczych jednostek straży pożarnej jest ogromnie ważne i potrzebne.

- Zgodnie z zapisem Ustawy, to gminy odpowiadają za funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych. To był taki gest wsparcia ze strony Powiatu Wrocławskiego, ukłon i podziękowanie dla strażaków ochotników za to, co na co dzień robią i czynią, szczególnie w tym trudnym dla nas wszystkich czasie - dodaje Roman Potocki, Starosta Powiatu Wrocławskiego.

Ochotnicze jednostki straży pożarnej w czasie epidemii oprócz rutynowych działań, wspierają także policję i straż miejską. - Wspieramy w sytuacjach dekontaminacji, do takich potrzeb zostało przygotowane OSP Siechnice. Zamontowane zostały dysze do dekontaminacji i odkażania - wyjaśnia Roman Kasprowicz z OSP Siechnice. Strażacy ochotnicy mają kontakt z różnymi osobami, dlatego ważne jest, aby byli dobrze zaopatrzeni i mogli chronić siebie i innych przed zarażeniem koronawirusem. Kolejne zakupy są już przygotowywane.

Wsparcie zostało udzielone również Policjantom. Komenda Miejska Policji we Wrocławiu została zaopatrzona w maski typu FFP3 do użytku dla funkcjonariuszy patrolujących i podejmujących interwencje na terenie powiatu wrocławskiego oraz miasta Wrocławia. Maseczki z rąk starosty Romana Potockiego, odebrał mł. insp. Przemysław Kozioł - Zastępca Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu.

Koronawirus widoczny jest również w przestrzeni rynku pracy, dlatego Powiat Wrocławski podjął działania zmierzające do zabezpieczenia przed koronawirusem pracowników Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu. Na ręce dyrektor PUP pani Marzeny Horbaczewskiej przekazane zostały środki ochrony osobistej w postaci maseczek, rękawiczek, oraz środków dezynfekujących.

Wsparcie finansowe samorządów dla szpitali

W obliczu poważnych trudności zapewnienia bezpiecznego i nieprzerwanego udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji pandemii COVID-19, na jakie napotykają szpitale we Wrocławiu, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Dolnośląskie, Zarząd Powiatu Wrocławskiego podjął działania zmierzające do poprawy sytuacji i podniesienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców. Jako, że Powiat realizuje zadania promocji i ochrony zdrowia, zdecydowano o przekazaniu środków finansowych w celu realizacji przez Województwo Dolnośląskie zadania własnego z zakresu ochrony zdrowia, a przede wszystkim w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców w celu minimalizacji możliwości rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

Zarząd Powiatu Wrocławskiego podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 200 000 zł na pomoc finansową dla szpitala przy ul. Koszarowej we Wrocławiu. Jest to znaczące wsparcie. W walce z koronawirusem liczy się każda złotówka, każda para rąk i każda maseczka zarówno ta zakupiona jak i wykonana przez pojedyncze osoby.

Powiat wrocławski znajduje się na drugim miejscu, jeśli chodzi o liczbę zarażonych. Chociaż jednostka nie zarządza żadnym szpitalem, Powiat Wrocławski oraz poszczególne samorządy gminne przekazali łącznie około 680 tysięcy złotych na wsparcie dla służb medycznych. 

Dziękujemy WAM, bez Was nie dalibyśmy rady !

Władze Powiatu Wrocławskiego okazaną pomocą chcą jednocześnie podziękować wszystkim osobom, które w walkę z epidemią zaangażowane są na pierwszej linii frontu. – Mamy nadzieję, że nasze działania i udzielona pomoc przyczynią się do skutecznego zwalczania ryzyka z jakim wiąże się koronawirus. Tym samym pragniemy złożyć hołd i wyrazić swoje podziękowanie dla wszystkich pracowników służb medycznych, sanitarnych, epidemiologicznych i służb mundurowych, które każdego dnia ryzykują i poświęcają się, aby opanować pandemię – zakończył starosta Roman Potocki.

Dodaj ogłoszenie