W Siechnicach pod Wrocławiem powstaje nowa elektrociepłownia. W odróżnieniu od tej dotychczasowej, nie będzie zasilana węglem, a gazem. Ma być gotowa w 2023 roku. O nowej inwestycji rozmawiamy z Pawłem Szczeszkiem, prezesem Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

Dlaczego w Siechnicach jest budowana nowa elektrociepłownia?
Obecna Elektrociepłownia Czechnica funkcjonuje w Siechnicach już ponad sto lat. Urządzenia kotłowe powstały w latach pięćdziesiątych XX w. Mimo stałej dbałości o ich stan techniczny, żywotność istniejących aktywów dobiega kresu. Dostosowanie urządzeń do nowoczesnych wymagań nie jest uzasadnione ze względu na zakres wymaganych prac oraz koszty niewspółmierne do korzyści.

Na bazie derogacji ciepłowniczej, czyli po uzyskaniu zgody na możliwość pracy istniejącymi urządzeniami w tzw. okresie przejściowym, Elektrociepłownia Czechnica może w obecnym stanie funkcjonować do końca 2022 roku. Dlatego też zapadła decyzja, by w sąsiedztwie obecnego zakładu zbudować nowoczesną jednostkę zasilaną paliwem niskoemisyjnym – gazem, która zastąpi obecną elektrociepłownię węglową.

Gdzie dokładnie powstanie nowy zakład?
Nowa Elektrociepłownia Czechnica będzie zlokalizowana na terenie należącym do KOGENERACJI, w północno- zachodniej części miasta Siechnice, u zbiegu ulic Kościuszki i Stawowej. Powstanie na terenie sąsiadującym z istniejącą elektrociepłownią, co pozwoli zrealizować planowaną inwestycję przy zachowaniu ciągłości i bezpieczeństwa dostaw ciepła z obecnego zakładu.

Obecna elektrociepłownia zasilana jest węglem, dlaczego nowy zakład ma być zasilany gazem?
Jednym ze strategicznych kierunków rozwoju Grupy PGE, do której należy KOGENERACJA, jest dywersyfikacja miksu paliwowego. Budowa nowych mocy elektrociepłowni nastąpi w oparciu o nowoczesne jednostki wytwórcze opalane niskoemisyjnymi paliwami, a jednym z nich jest właśnie gaz.

Co to oznacza dla mieszkańców?
Dla klientów i mieszkańców Gminy nowoczesna jednostka produkcyjna, dostosowana do wymogów środowiskowych, oznacza przede wszystkim czystsze powietrze oraz zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa dostaw ciepła nie tylko dla obecnych odbiorców, ale również dla tych, którzy w przyszłości przyłączą się do sieci ciepłowniczej. Dzięki zwiększonej mocy nowej elektrociepłowni, jak i dzięki rozwijaniu sieci na terenie Gminy, które prowadzimy w oparciu o dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, liczba mieszkańców, do których popłynie nasze ciepło sieciowe z pewnością się powiększy.

Mówiąc o naszych działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza, warto wspomnieć o istotnych proekologicznych inwestycjach, które zrealizowaliśmy w ciągu kilku ostatnich lat w Elektrociepłowni Wrocław. Od 2016 r. funkcjonują tu instalacje odsiarczania i odazotowania, dzięki którym wrocławianie mogą oddychać czystszym powietrzem. Dzięki poczynionym inwestycjom emisja tlenków siarki obniżona została pięciokrotnie, a emisja tlenków azotu trzykrotnie, zgodnie z wyśrubowanymi europejskimi normami środowiskowymi.

Poprawa jakości powietrza, to dzisiaj bardzo istotna kwestia. Dlaczego, mając to na względzie, warto korzystać z ciepła produkowanego właśnie w elektrociepłowni?

Elektrociepłownia produkuje ciepło i energię elektryczną w jednym procesie technologicznym, tzn. w skojarzeniu lub inaczej mówiąc w kogeneracji. Dzięki temu sprawność takiego wytwarzania jest dużo większa niż np. wytwarzanie samej energii elektrycznej w elektrowni, ponieważ z podobnej, jak w elektrowni jednostki pobranego paliwa produkujemy nie jeden, a dwa rodzaje energii. Taki rodzaj wytwarzania gwarantuje więc bardziej oszczędne korzystanie z posiadanych zasobów węgla czy gazu.

Produkowane w elektrociepłowni ciepło trafia do sieci, którą zaopatrywani są mieszkańcy. Wytwarzanie ciepła odbywa się z poszanowaniem obowiązujących wyśrubowanych norm, a więc jest mało uciążliwe dla środowiska – elektrociepłownia jest zaopatrzona w odpowiednie instalacje pozwalające na redukcje pyłów, tlenków siarki czy azotu, co ma ogromny wpływ na poprawę jakości powietrza.

O takim przyjaznym podejściu do środowiska naturalnego nie można niestety powiedzieć w przypadku indywidualnych palenisk węglowych, w których spalany jest często tani węgiel bardzo niskiej jakości, a nierzadko też różnego rodzaju toksyczne odpady. To one są najczęstszą przyczyną smogu, który przy niesprzyjających warunkach meteorologicznych unosi się nad miastem. W przeciwieństwie do niskich kominów, czyli tzw. „niskiej emisji”, komin elektrociepłowni jest wysoki, dzięki czemu wynosi oczyszczone spaliny na dużą wysokość, co wpływa na ich szybkie rozprzestrzenianie się w atmosferze.

Możemy więc powiedzieć, że ciepło produkowane w elektrociepłowni jest najkorzystniejszą alternatywą dla indywidualnych palenisk węglowych, głównych emitentów niskiej emisji, przyczyny smogu.

Czy nowa elektrociepłownia zastąpi istniejącą w takim samym wymiarze?

Większa moc będzie odpowiedzią na potencjalny wzrost zapotrzebowania na ciepło w szybko rozwijającej się południowej części Wrocławia. Przykładem są chociażby nowe osiedla powstające wzdłuż ul. Opolskiej i ul. Buforowej. Chcemy także likwidować „niską emisję” w śródmieściu Wrocławia, np. na Przedmieściu Oławskim, który to rejon również jest zasilany z EC Czechnica.

Mieszkańców jakich terenów będzie zaopatrywała w ciepło nowa elektrociepłownia?

Podobnie, jak w przypadku obecnego zakładu, nowa elektrociepłownia w Siechnicach będzie zaopatrywać w ciepło południowo- wschodnią część Wrocławia, gdzie dystrybutorem ciepła jest firma Fortum, jak również poprzez sieć lokalną należącą do KOGENERACJI- odbiorców w Siechnicach i Świętej Katarzynie. Dzięki nowej inwestycji mieszkańcy aglomeracji wrocławskiej będą mogli oddychać czystszym powietrzem.

Nowa Elektrociepłownia Czechnica

Blok gazowo- parowy wraz z kotłownią szczytowo- rezerwową i akumulatorem ciepła
Moc cieplna: ok. 320 MWt (dzisiaj 247 MWt)
Moc elektryczna: ok. 170 MWe (dzisiaj 100 MWe)
Uruchomienie zakładu: 2023 rok[/i]