Gazeta Wrocławska

  Długołęka

  W sercu Europy – gmina Długołęka

  Długołęka to podwrocławska gmina wykazująca ogromny potencjał gospodarczy. Jej atutem jest położenie na mapie Polski i Europy sprzyjające funkcjonowaniu firm o zagranicznym zasięgu.

  Przez obszar gminy Długołęka przebiegają ważne ciągi komunikacyjne: droga ekspresowa w kierunku Warszawy, łącznik Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, a od 2020 roku węzeł obwodnicy Bielany-Łany-Długołęka. Nie mniej ważne są połączenia kolejowe oraz bliska odległość przejść granicznych i portu lotniczego. Bezpośrednie sąsiedztwo szybko rozwijającej się aglomeracji wrocławskiej stanowi dodatkowy plus na długiej liście atutów gminy. Doceniają to nie tylko mieszkańcy – ich liczba przekracza już 30 tysięcy, ale przede wszystkim przedsiębiorcy.

  Światowe marki w podwrocławskiej gminie

  W gminie Długołęka swoje siedziby mają renomowane firmy z Polski i z zagranicy. Od momentu otwarcia Autostradowej Obwodnicy Wrocławia żywo interesują się nią deweloperzy powierzchni magazynowych, sklepy wielkopowierzchniowe oraz firmy z branży spedycyjnej i motoryzacyjnej. To tutaj, rok temu Leroy Merlin uruchomił drugi co do wielkości gigamarket w Polsce, deweloperzy większości popularnych marek samochodów otworzyli swoje salony samochodowe, a siedziby mają takie światowe brandy, jak: Bosch, Volvo Group Truck, Selgros Cash and Carry, Häfele, czy Panattoni Europe. Atrakcyjność inwestycyjna gminy zwiększa się dzięki lokalizacji terenów aktywności gospodarczej przy nowych połączeniach komunikacyjnych m.in. przy węźle w Łozinie oraz kompleksowej obsłudze i wsparciu udzielanym inwestorom przez pracowników urzędu. Podejmowane przez władze gminy działania w zakresie rozwoju gospodarczego wielokrotnie znalazły uznanie jury prestiżowych konkursów takich jak: Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza, Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju, Grunt na Medal, Markowy Samorząd, czy Perły Samorządu.

  Środki unijne w walce o szybszy rozwój

  Dewizą włodarza gminy, Iwony Agnieszki Łebek jest wykorzystanie każdej możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania. Te mają bezpośredni wpływ na wzrost tempa rozwoju gospodarczego, ale i całego samorządu. Do tego celu wójt powołał w urzędzie specjalny wydział, który na bieżąco weryfikuje programy i projekty ogłaszane w ramach Funduszy Europejskich, a także środków krajowych. Pomysł okazał się wielce rentowny. W samych tylko latach 2015 – 2018 gmina pozyskała ponad 42 mln zł. - Zewnętrzne wpływy finansowe niejednokrotnie umożliwiły nam urzeczywistnienie projektów, które ze względu na ograniczony budżet, należały do odległych planów – przyznaje Iwona Agnieszka Łebek. Pozyskane aktywa zostały wykorzystane na realizację szeregu wielomilionowych inwestycji. Do największych z nich w ostatnim czasie należały: budowa oczyszczalni ścieków i skanalizowanie kolejny gminnych miejscowości, budowa nowych dróg, budowa pierwszego w gminie i jednego z nielicznych w gminach wiejskich w Polsce publicznego żłobka, rozbudowa szkół, budowa pełnowymiarowej hali sportowej i boisk, a niebawem rozpocznie się największa inwestycja rekreacyjno- turystyczna – rewitalizacja zabytkowego parku w Szczodrem.

  Każda złotówka na wagę złota

  Na rozwój gminy wpływają nie tylko sprawnie realizowane inwestycje infrastrukturalne. To także finalizacja mniejszych, lecz równie ważnych dla społeczeństwa projektów. - Wychodzę z założenia, że gmina powinna walczyć o każdą przysłowiową złotówkę, którą pozyskać można z zewnętrznych źródeł – podkreśla wójt Iwona Agnieszka Łebek. - Tych możliwości jest wciąż całkiem sporo. Przyglądamy się każdemu ogłoszonemu projektowi i startujemy w tych, gdzie jest choć cień szansy na uzyskanie wsparcia – dodaje. Strategia wójta znów okazała się bardzo skuteczna. Wpływ środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej i pozostałach programów widoczny jest na terenie całej gminy w postaci m.in. licznych siłowni napowietrznych, zagospodarowań centrów wsi, renowacji parków, nowego wyposażenia szkół np. w sprzęt informatyczny, interaktywne tablice itp., dodatkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów gminnych szkół, czy też wprowadzanych e-usług dla mieszkańców. Gmina wspiera w tym zakresie także swoje jednostki podległe: Gminny Ośrodek Kultury, biblioteki i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Instytucje te, w nawiązaniu do strategii urzędu, również biorą udział we wszelkich możliwych i skierowanych z myślą o nich projektach.

  Wyjść poza sztampę

  Władze samorządu w Długołęce od zawsze miały ambicję, aby pretendować do grona najlepszych gmin w Polsce. - Nigdy nie interesowała mnie przeciętność. Chcę robić dla naszych mieszkańców nie tylko to czego wymaga się od urzędu, ale o wiele więcej – wyjaśnia Iwona Agnieszka Łebek. Poza standardowe działania przejawiają się na wiele sposobów. - W 2013 roku otworzyliśmy pierwszy w gminie, publiczny żłobek. Większość samorządów wiejskich nie podejmuje się tego zadania, gdyż jest ono dla nas nieobligatoryjne. Mając jednak świadomość ilości młodych par z dziećmi, które mieszkają i wciąż sprowadzają się do gminy, postanowiliśmy wyjść rodzicom naprzeciw dając im możliwość szybszego powrotu do pracy. Poza tym od początku istnienia żłobka rokrocznie pozyskujemy zewnętrzne, w tym unijne środki na jego funkcjonowanie – mówi wójt. Gmina potrafi też wpleść niebanalne elementy w dość, wydawać by się mogło, standardowe działania. - W ostatnim czasie znacznie rozbudowaliśmy jedną z gminnych szkół, w Kiełczowie - naszej największej miejscowości. W I etapie zadania powstał nowy budynek z nowoczesnymi salami lekcyjnymi, który dodatkowo wyposażyliśmy w pierwszą na terenie całej gminy, halę do gry w squasha. Korzystają z niej uczniowie podczas zajęć wychowania fizycznego oraz w godzinach popołudniowych zainteresowani mieszkańcy – wyjaśnia Łebek. W drugim etapie prac w Kiełczowie dzięki dotacji z zewnątrz powstała pełnowymiarowa hala sportowa. - Sala przystosowana jest do wymogów organizacji pierwszoligowych rozgrywek piłkarskich, siatkarskich, koszykarskich oraz piłki ręcznej – dodaje wójt. Oprócz tego na sali można grać w korfballa, wpinać się po specjalnie przygotowanej ścianie wspinaczkowej, a także korzystać z elektronicznie sterowanych urządzeń, jak tablice wyników, klimatyzacja, nagłośnie, czy też elementy oddzielające poszczególne strefy hali.

  Europejskie społeczeństwo

  Urząd w Długołęce nie zawęża swoich działań do poziomu szczebla gminnego, czy krajowego. Tematyka środków unijnych podejmowana jest w ramach podpisanych porozumień międzynarodowych. Wymiana doświadczeń pomiędzy gminami partnerskimi przyczynia się do tworzenia nowych projektów. - W 2016 roku wspólnie z partnerem z Niemiec zrealizowaliśmy projekt ”Długołęka - Velen - spojrzenie partnerów na przyszłość Europy”. Miał on na celu umocnić poczucie odpowiedzialności i tożsamości europejskiej. Z kolei kilka miesięcy temu pozyskaliśmy środki z Unii Europejskiej na działanie „Wszyscy jesteśmy Europejczykami - piętnastolecie współpracy samorządów Długołęka i Velen na rzecz zaangażowanego obywatelstwa europejskiego” - wylicza Kamila Rot, kierownik wydziału pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych. W ramach tej inicjatywy mieszkańcy obu gmin spotkali się, by wspólnie uczcić jubileusz piętnastolecia podpisania umowy o partnerstwie, ale także aby uroczyście podpisać dokument potwierdzający współpracę pomiędzy szkołami z Polski i Niemiec. - Nasza międzynarodowa współpraca na poziomie samorządowym zaowocowała nawiązaniem kontaktów między ośrodkami szkolnymi. Uczniowie z naszej gminy będą brali udział w wymianach naukowych, a działania te koordynowane będą przez same zainteresowane szkoły, poza udziałem urzędu – cieszy się z poszerzenia kontaktów wójt Łebek. Gmina Długołęka realizuje także innego rodzaju inicjatywy w zakresie współpracy zagranicznej, do których należą konferencje i spotkania o tematyce międzynarodowej. Jednym z ostatnich ciekawych działań z partnerem z Niemiec była wizyta młodzieży w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

  Unijne środki dla przedsiębiorców

  Wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom z gminy Długołęka w urzędzie prowadzona jest działalność Punktu Informacji Europejskiej. Gmina współdziała w tym zakresie również z jednostkami zewnętrznymi. - Współpracujemy z Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej w ramach projektu „Promocja wybranych gmin Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w kraju i zagranicą, jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Dzięki udziałowi w projekcie udało nam się zaprezentować walory inwestycyjne i gospodarcze gminy na arenie międzynarodowej, m.in. na targach branżowych w Norwegii, czy w Niemczech, a także w popularnych mediach ogólnokrajowych.

  Długołęka

  2 Miejsce

  Głosowanie zakończone!

  678 głosów

  Ostatnie plebiscyty

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Polecane

  Wideo