Sprawa minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2019 roku jest przesądzona. W ciągu półtora miesiąca można spodziewać się stosownego rozporządzenia Rady Ministrów, które zostanie opublikowane w Dzienniku Ustaw. Potwierdzi ono, że ostatecznie minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2019 roku wynosi 2 220 złotych a minimalna stawka – od 1 stycznia 2019 r. to 14,50 zł za godzinę pracy. jednak nie wszystko jest jasne. Sporo zamieszania może jeszcze wprowadzić minister pracy, który chce wydać rozporządzenie wyłączające z podstawy wymiaru wynagrodzenia minimalnego dodatki stazowe. Co to oznacza w praktyce?

Generalnie stracą nowozatrudniani młodzi pracownicy, zyskają starsi - pobierający obecnie dodatki stażowe. Dynamiczny wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w ostatnich latach doprowadził do anomalii w strukturze wynagrodzenia - szczególnie w budżetówce, gdzie oprócz płacy zasadniczej na wynagrodzenia składa się wiele dodatków. Obecnie nowozatrudniony pracownik otrzymujący minimalną płacę zarabia niemal dokładnie tyle samo co wieloletni specjalista, którego wynagrodzenie w znacznej części oparte jest np.

na dodatku stażowym. Rząd planuje wyłączenie takich dodatków ze składu płacy minimalnej. oznacza to, że dla wielu grup zawodowych - nie tylko w administracji i budżetówce w ogóle - kolejne podwyżki nie będą już tak odczuwalne w portfelu.

Aktualizacja wysokości płacy i losy dodatku stażowego:

Płaca minimalna wzrosła o 150 złotych, ale w administracji tracą na tym pracownicy z dużym stażem. Kiedy to się zmieni? Kliknij w tekst, a poznasz szczegóły

"Resort pracy zastanawia się nad zmianami w zasadach wyliczania minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jest obawa, że po wyłączeniu z niej od 1 stycznia 2017 r. dodatku za pracę w nocy, teraz zostaną wyłączone dodatki stażowe" - pisze na portalu www.aleBank.pl Małgorzata Jankowska.

Na razie toczy się bój o wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2019 r. Także i minimalnej stawki godzinowej ponieważ wysokość minimalnego wynagrodzenia za płacę automatycznie wpływa na wysokość stawki godzinowej.
Rząd zaproponował w połowie maja - po krótkim boju ministra pracy z ministrem finansów - wzrost o 120 zł począwszy od 1 stycznia 2019 r., czyli nowe minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2019 r. miałoby wynosić 2 220 zł.

„Komisja Trójstronna ma czas na uzgodnienie wysokości minimalnego wynagrodzenia do dnia 15 lipca. Uzgodniona przez Komisję Trójstronną wysokość minimalnego wynagrodzenia na rok następny podlega ogłoszeniu w Monitorze Polskim, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, do dnia 15 września.
Jednak do uzgodnienia w tym terminie takiego stanowiska nie doszło. Finał konsultacji miał nastąpić na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego w miniony czwartek – 12 lipca. Problem w tym jednak, że nie podjęto wówczas uchwały w tej sprawie z… braku kworum. Na posiedzenie nie przybyli bowiem przedstawiciele Forum Związków Zawodowych.

Na szczęście ustawa przewiduje rozwiązanie na wypadek braku zgody wypracowanej na forum Komisji Trójstronnej (Rady Dialogu Społecznego).
„W przypadku gdy Komisja Trójstronna nie uzgodni do 15 lipca wysokości minimalnego wynagrodzenia, wówczas decyzję o wysokości tego wynagrodzenia podejmuje Rada Ministrów i ogłasza, w drodze rozporządzenia, w Dzienniku Ustaw – w terminie do 15 września danego roku. Ustalona przez Radę Ministrów wysokość minimalnego wynagrodzenia nie może być niższa od wysokości, którą Rada Ministrów zaproponowała Komisji Trójstronnej do negocjacji”.

Oznacza to, że w ciągu dwóch niespełna najbliższych miesięcy można spodziewać się stosownego rozporządzenia Rady Ministrów, które zostanie opublikowane w Dzienniku Ustaw. Potwierdzi ono, że ostatecznie minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2019 roku wynosi 2 220 złotych a minimalna stawka – od 1 stycznia 2019 r. to 14,50 zł za godzinę pracy.

Bój o dodatki stażowe

Jak zauważa portal aleBank, "Niejako obok toczy się dyskusja o zasadach wyliczania wysokości płacy minimalnej. Rozpoczęła się ona od interpelacji poselskiej (nr 16934) skierowanej do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Występujący z nią posłowie zwrócili uwagę, że zasady wyliczania płacy minimalnej dyskryminują starszych wiekiem pracowników".

Wybierasz się nad Bałtyk? Musisz spodziewać się, że plaża zostanie nieoczekiwanie zamknięta. Kliknij w ten tekst a poznasz szczegóły!

Chodzi o to, że doszło do pewnych patologii. "Stawka podstawowa starszego pracownika niższa niż nowego. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest art. 6 ust. 4 i 5 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 847 ze zm.), na który powołują się pracodawcy, wyliczając najniższe wynagrodzenie razem z wysługą lat. Efektem tego, pracownik ze stażem 30 lat pracy ma od 100 do 200 zł mniej na stawce podstawowej niż nowo przyjęty na to same stanowisko " pisze Małgorzata Jankowska.

Jak zwraca uwagę portal aleBank, w odpowiedzi na interpretację wiceminister Stanisław Szwed, odpowiedzialny bezpośrednio w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za zmiany w prawie pracy, resort planuje etapowo wyłączać ze składu minimalnego wynagrodzenia za pracę niektóre składniki wynagrodzenia.

Z odpowiedzi udzielonej przez wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisława Szweda wynika, że ministerstwo rozważa zmiany polegające na etapowym wyłączaniu poszczególnych składników wynagrodzenia z kategorii minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Osłabi to dynamikę wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę, co odczują młodzi pracownicy - w administracji zatrudniani w sytuacji pierwszej pracy, a więc bez dodatków stażowych. Skorzystają natomiast pracownicy z dłuższym stażem; po w ujęciu spod wymiaru minimalnego wynagrodzenia dodatków stażowych, wyraźniej odczują wzrost minimalnego wynagrodzenia (podwyższy ono głównie zasadniczą jego część, bez uwzględnienie dodatków).
W gospodarce, w której dodatki za staż są stosowane w umowach o pracę fragmentarycznie, na strukturę płac między młodymi a starszymi pracownikami nie będzie taka zmiana miała bezpośredniego wpływu.

Do strajku policjantów dołączają w najbliższych dniach słuzby mundurowe, w tym celnicy. Co to oznacza dla zwykłych obywateli? Po prostu kliknij w ten tekst a dowiesz się szczegółów!

W pierwszym etapie wyłączenie ma dotyczyć dodatków stażowych. Wcześniej, 1 stycznia 2017 r. wyłączone ze składu płacy minimalnej zostały dodatki za pracę w nocy, przypomina portal www.aleBank.pl

Ale i tak zostanie jeszcze mnóstwo różnych nalezności związanych z e stosunkiem pracy, które wchodzą w skład płacy minimalnej. Są to m.in.: premie i nagrody regulaminowe i uznaniowe, dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych, nagrody jubileuszowe, odprawy rentowe i emerytalne, ekwiwalenty pieniężne za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i inne oraz choćby świadczenia o charakterze deputatowym (wartość świadczeń w części nieopłaconej przez pracownika) lub ich ekwiwalenty pieniężne (np. deputaty węglowe, energetyczne, środków spożywczych), a także ekwiwalenty za umundurowanie, jeśli obowiązek jego noszenia wynika z obowiązujących ustaw,
Dopóki pod pojęciem minimalne wynagrodzenie za pracę nie będzie się kryło "czyste" wynagrodzenie bez jakichkolwiek uzupełnień, dopóty jedni będą zyskiwać na podwyżce płacy minimalnej więcej, inni zaś mniej - symbolicznie zgoła.

Rząd wciąż uszczelnia program 500 plus. Coraz więcej rodzin traci świadczenie i coraz więcej musi zwracać pieniądze. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, po prostu kliknij w ten tekst!

Odlatujesz z Okęcia w Warszawie? W wakacje by zrobić zakupy po odprawie będziesz stał w kolejkach, bo większość sklepów zamknięta. Kliknij w ten tekst a dwoeisz się wszystkiego!

Płacisz abonament RTV? Nie płacisz? Kliknij w ten tekst a dowiesz się, ile w 2019 r. trzeba będzie zapłacić za telewizor i radio, a ile wynosić będzie kara za niepłacenie!