PIT-37 2019 za działalność wykonywaną osobiście – jak się...

  PIT-37 2019 za działalność wykonywaną osobiście – jak się rozliczyć w PIT za 2018?

  Materiał informacyjny

  Gazeta Wrocławska

  Aktualizacja:

  Gazeta Wrocławska

  PIT-37 2019 za działalność wykonywaną osobiście – jak się rozliczyć w PIT za 2018?
  Choć niektórzy mylą ją z działalnością gospodarczą, działalność wykonywana osobiście stanowi zupełnie inne źródło przychodu i należy zapłacić od niej podatek. Nie jesteś pewien, czy źródło przychodu, który uzyskałeś można zaliczyć do tej kategorii? Dowiedz się, co charakteryzuje działalność wykonywaną osobiście i sprawdź, jak ją rozliczyć w PIT-36 lub PIT-37 za 2018 rok.
  PIT-37 2019 za działalność wykonywaną osobiście – jak się rozliczyć w PIT za 2018?

  Co to jest działalność wykonywana osobiście?


  Osiągasz zysk, samodzielnie świadcząc usługi dla przedsiębiorców, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej, ale nie na podstawie stosunku pracy ani podobnego? W takim razie prawdopodobnie wykonujesz działalność wykonywaną osobiście. Art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dokładnie określa, kiedy można mówić o przychodach z tego rodzaju działalności. Do tej kategorii zalicza się przychody uzyskane:

  • z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej, publicystycznej - do tego zalicza się również przychody uzyskane w konkursach naukowych, a także związanych z dziennikarstwem, sztuką i kulturą,
  • z uprawiania sportu i ze stypendiów sportowych oraz przychody uzyskiwane przez sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych,
  • przez osoby pełniące obowiązki społeczne lub obywatelskie – obejmuje to również odszkodowania za utracony zarobek, nie dotyczy to tylko przychodów osób należących do składów organów stanowiących osób prawnych (patrz punkt następny),
  • przez osoby, które znajdują się w składach zarządów, rad nadzorczych, komisji bądź innych organów stanowiących osób prawnych,
  • w wyniku działalności polskich arbitrów, którzy brali udział w procesach arbitrażowych z zagranicznymi partnerami,
  • w wyniku działalności duchownych, ale za wyjątkiem działań, które zostały osiągnięte z tytułu umowy o pracę,
  • w wyniku wykonywania czynności zleconych przez organ władzy lub administracji państwowej bądź samorządowej, sąd albo prokuraturę – dot. to szczególnie przychodów biegłych w postępowaniach sądowych, dochodzeniowych i administracyjnych, a także płatników (z pewnymi wyjątkami – z zastrzeżeniem art. 14 ust.2 pkt 10) oraz inkasentów należności publicznoprawnych,
  • z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej bądź samorządowej (nie dot. to jednak przychodów omówionych w ostatnim punkcie),
  • w wyniku pełnienia usług w oparciu o umowę o dzieło lub zlecenie, pod warunkiem, że przychody te zostały uzyskane od:
  - osoby fizycznej, która prowadzi działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
  - właściciela nieruchomości, w której znajdują się wynajmowane lokale, lub działającego w jego imieniu administratora lub zarządcy (jeśli podatnik wykonuje te usługi tylko na potrzeby powiązane z tą nieruchomością),
  - przedsiębiorstwa w spadku.
  Nie dotyczy to przychodów uzyskanych w oparciu o umowy zawierane w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej i przychodów, o których mowa w następnym punkcie.
  • w oparciu o umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontrakty menadżerskie albo inne umowy o zbliżonym charakterze; dot. to również przychodów z umów tego rodzaju zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – wyjątek stanowią przychody osób należących do składu organów stanowiących osób prawnych.
  Co ważne, działalności wykonywanej osobiście nie musisz nigdzie rejestrować. Wystarczy, że rozliczysz się z niej w prawidłowy sposób.

  PIT-36 czy PIT-37 za 2018 – którą deklarację wybrać?


  Działalność wykonywaną osobiście można rozliczać na jednym z dwóch formularzy podatkowych, w zależności od sytuacji:
  • PIT-36 – to zeznanie wypełniają podatnicy, którzy przynajmniej w przypadku części dochodów obliczali wysokość zaliczki na podatek dochodowy od os. fiz. bez pośrednictwa płatnika i sami te zaliczki odprowadzali,
  • PIT-37 – tę deklarację składają osoby, które wszystkie dochody rozliczały za pośrednictwem płatnika i otrzymują dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, rozliczanych wg skali podatkowej (18% i 32%).

  Jak obliczyć podatek z PIT-37 w 2019?


  By móc prawidłowo określić kwotę podatku należnego za przychody z działalności wykonywanej osobiście, należy wiedzieć, jakie kwoty zmniejszające podatek obowiązują w danym roku. Są one inne, w zależności od wysokości dochodów. Żeby rozliczyć PIT-37 za 2018, należy odjąć kwotę zmniejszającą podatek od kwoty dochodów.

  Stawka podatkowa 18%  Tabela 1. Stawka podatkowa 18%


  * kwota przychodu po odjęciu składek ZUS i kosztów uzyskania przychodu

  Stawka podatkowa 32%


  Osoby, które w minionym roku podatkowym uzyskały więcej niż 85 528 zł dochodu, ale mniej niż 127 001 zł, są zobowiązane do zapłaty podatku na podstawie 32% stawki, obliczanej od nadwyżki (czyli od kwoty otrzymanej po odjęciu 85 528 zł). W praktyce oznacza to, że ich podatek oblicza się odejmując od dochodu kwotę stanowiącą 32% nadwyżki z 85 528 zł, pomniejszoną o wartość, określaną na podstawie wzoru przedstawionego w poniższej tabeli.W przypadku dochodów wyższych niż 127 001 zł, nie stosuje się kwoty wolnej od podatku.

  Tabela 2. Stawka podatkowa 32%


  * kwota przychodu po odjęciu składek ZUS i kosztów uzyskania przychodu

  Przeprowadzenie obliczeń, dzięki którym można określić należną kwotę podatku, wydaje Ci się skomplikowane? Jeśli nie chcesz narażać się na ryzyko popełnienia błędu w wyliczeniach, skorzystaj z pomocy programu do PIT Pro. Po wprowadzeniu niezbędnych danych, aplikacja określi, jaką sumę należy przekazać do urzędu skarbowego. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że kwota została obliczona poprawnie.Pamiętaj, że wszystkie deklaracje PIT-37 za 2018 rok należy dostarczyć do urzędu skarbowego do 30 kwietnia 2019.

  >>>Rozlicz PIT przez internet pobierając Programu PIT Pro lub Online w 5 minut!<<<

  Źródło: Portal podatkowy Podatnik.Info oferujący darmowy Program PIT Pro 2018/2019
  Artykuł został opracowany przy współpracy ze specjalistą ds. finansów Beatą Michoń

  Czytaj treści premium w Gazecie Wrocławskiej Plus

  Nielimitowany dostęp do wszystkich treści, bez inwazyjnych reklam.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Polecane

  Wideo