ArC2 Fabryka Projektowa z Wrocławia wygrała konkurs na projekt planetarium w Gdańsku. Obiekt powstanie pod ziemią w samym centru miasta, a konkretnie na terenie Fortu Góry Gradowej, dawnej fortyfikacji usytuowanej na jednym ze wzgórz morenowych przy Starym Mieście. Stąd właśnie wymóg konkursowy, aby budynek planetarium był spójny z istniejącym otoczeniem. Obiekt o kubaturze 2 tys. m.kw. powierzchni zlokalizowany zostanie w wale biegnącym wzdłuż suchej fosy pomiędzy Kaponierą Południową a Galerią Strzelecką.

Oprócz samego planetarium, znajdą się w nim także m.in. sala projekcyjna i dydaktyczna oraz kawiarnia. W ramach inwestycji odtworzony zostanie również odcinek muru Carnofa, który w przeszłości otaczał umocnienia Góry Gradowej.

Salę projekcyjną planetarium wzniesioną na planie koła ze sklepieniem w kształcie półsfery zaprojektowano na 79 osób. Ekran sferyczny będzie miał 10 m średnicy. Obiekt wyposażony zostanie w najnowszej generacji sprzęt nagłaśniający i projekcyjny.

W ciągu przyszłego roku powinna być gotowa dokumentacja techniczna obiektu. Budowa powinna ruszyć za rok. Koszt inwestycji szacowany jest na ok. 10-12 mln zł.
Planetarium nosić będzie łacińską nazwę "Stellaeburgum". Tak właśnie astronom Jan Heweliusz nazwał swoje obserwatorium, które w XVII w.

Warto przypomnieć, że ArC2 Fabryka Projektowa zaprojektowała Afrykarium we Wrocławiu. Projekt planetarium przygotował zespół w składzie: Mariusz Szlachcic, Renata Gajer i Robert Budny.