Oświadczenie Wrocławskiego Konsorcjum Sportowego: Wrocław tylko markował sprzedaż akcji

Jakub Guder
Wrocławskie Konsorcjum Sportowe wydało oświadczenie, z którego wynika, że to miasto winne jest temu, iż negocjacje w sprawie sprzedaży akcji zakończyły się niepowodzeniem. Od lewej: prezes Paweł Żelem, Stanisław Han i Rafał Holanowski
Wrocławskie Konsorcjum Sportowe wydało oświadczenie, z którego wynika, że to miasto winne jest temu, iż negocjacje w sprawie sprzedaży akcji zakończyły się niepowodzeniem. Od lewej: prezes Paweł Żelem, Stanisław Han i Rafał Holanowski fot. Krystyna Pączkowska - WKS Śląsk Wrocław SA
Wrocławskie Konsorcjum Sportowe, które przed kilkoma dniami wycofało się z planów zakupu Śląska Wrocław odbija piłeczkę w sporze z Wrocławiem. W wydanym dziś oświadczeniu twierdzi, że gdy porozumienie było już blisko, Wrocław nagle nakazał konsorcjum parafowanie umowy z kwestionowanymi na początku zapisami w nieprzekraczalnym terminie do 4 kwietnia.

Wrocławskie Konsorcjum Sportowe - które na spotkaniu z dziennikarzami reprezentowali Stanisław Han i Rafał Holanowski - wydało specjalne oświadczenie. Winą za fiasko rozmów obarcza miasto.

Oświadczenie Wrocławskiego Konsorcjum Sportowego (CAŁOŚĆ)

CZYTAJ TAKŻE - Dutkiewicz: Wrocławskie Konsorcjum Sportowe nie chce kupić Śląska. Odsprzeda swoje akcje

Wrocławskie Konsorcjum Sportowe S.A.
Wrocław, 15 kwietnia 2016 r.
OŚWIADCZENIE DLA MEDIÓW

Szanowni Państwo,
niniejsze oświadczenie odnosi się do informacji, dotyczącej zakończenia przez Gminę Wrocław negocjacji prowadzonych w przedmiocie sprzedaży akcji Wrocławskiego Klubu Sportowego „Śląsk Wrocław” S.A. Pragniemy się również ustosunkować do medialnych doniesień, które publikowane są od 8 kwietnia 2016 r., co do okoliczności towarzyszących oświadczeniu Konsorcjum z dnia 4 kwietnia 2016 r. w przedmiocie odmowy przyjęcia narzuconych przez Gminę Wrocław warunków umowy zbycia akcji.
Zgodnie z naszym przekonaniem, kwestie będące przedmiotem negocjacji w sprawie sprzedaży akcji Wrocławskiego Klubu Sportowego „Śląsk Wrocław” S.A. należało rozwiązywać na drodze dialogu między zainteresowanymi stronami, poza mediami, z zachowaniem standardów prawnych i kultury osobistej. Tym samym powstrzymywaliśmy się przed publicznym komentowaniem przebiegu negocjacji, starając się również uniknąć publicznego „przerzucania argumentami”, które dla postronnego odbiorcy doniesień medialnych są niejasne, z uwagi na brak jawności całego kontekstu negocjacji.
Naszym zdaniem, zarzuty stawiane w chwili obecnej przez Gminę Wrocław zarówno w stosunku do samego Konsorcjum, jak również do jego Akcjonariuszy oraz Członków Rady Nadzorczej są nie tylko subiektywne, ale co najważniejsze, nie znajdują odzwierciedlenia w faktach. Wypowiedzi te mają na celu przeniesienie na Konsorcjum całego ciężaru niepowodzenia negocjacji w sprawie sprzedaży akcji Wrocławskiego Klubu Sportowego „Śląsk Wrocław” S.A.
Informujemy, że do faktycznego zerwania negocjacji prowadzonych nad projektem umowy sprzedaży akcji doszło już 8 marca 2016 r. Inicjatorem zakończenia rozmów była Gmina Wrocław, nie Konsorcjum. Pomimo prowadzonego przez strony dyskursu nad spornymi zapisami przedstawionego przez Gminę projektu umowy, Gmina zdając sobie sprawę z braku jego akceptacji przez Konsorcjum i prowadzonych w tym zakresie rozmów, pisemnie zobowiązała Konsorcjum do jego parafowania w kwestionowanej treści, wyznaczając jednocześnie nieprzekraczalny termin do dnia 4 kwietnia 2016 r., bez możliwości prowadzenia dalszych rozmów.
Postępowanie reprezentantów Gminy, w naszym przekonaniu, jest sprzeczne z istotą samej instytucji negocjacji. Rozmowy prowadzone przez strony, w ramach zainicjowanej przez Gminę procedury, miały na celu zawarcie umowy, która dotyczyła jedynie sprzedaży akcji WKS „Śląsk Wrocław” S.A.”, a nie jak donosi prasa również dzierżawy Stadionu Wrocław. Tym samym, warunkiem zawarcia umowy było dojście przez strony do porozumienia, co do wszystkich jej postanowień. Osiągnięcie przez strony kompromisu zostało uniemożliwione, na skutek skierowania przez Gminę Wrocław niezrozumiałego, naszym zdaniem, żądania parafowania projektu umowy, co do którego nadal trwały negocjacje.
Konsorcjum nie kwestionuje faktu osiągnięcia przez strony porozumienia w niektórych obszarach planowanej transakcji nabycia akcji. Nie zmienia to jednak faktu, że na skutek przerwania przez Gminę Wrocław negocjacji poprzez skierowanie w stosunku do Konsorcjum bezwarunkowego żądania parafowania projektu umowy, strony nie osiągnęły porozumienia w kwestiach, które były przedmiotem negocjacji. Przedstawiony przez Gminę Wrocław projekt umowy sprzedaży akcji zawierał szereg zapisów, które abstrahując od kwestii ich nierynkowego charakteru, rodziły po stronie Konsorcjum liczne wątpliwości, co do samej możliwości ich wykonania. W tym stanie rzeczy, Konsorcjum naniosło uwagi i zmiany dotyczące wątpliwych zapisów przedstawionego przez Gminę projektu umowy sprzedaży oraz wprowadziło propozycję zamieszczenia nowych zapisów umownych. Projekt umowy, stanowiący przedmiot negocjacji nie został zaakceptowany przez Gminę.
W tym stanie rzeczy, Konsorcjum stanęło w obliczu sytuacji, w której pomimo wielomiesięcznych negocjacji zobowiązane zostało przez Gminę do parafowania niezaakceptowanych już wcześniej warunków umowy sprzedaży akcji.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że Wrocławskie Konsorcjum Sportowe to już drugi inwestor, z którym Gmina Wrocław nie uzyskała kompromisu w kwestii zakupu akcji „Śląska Wrocław”. Należy zatem zadać pytanie, czy warunki jakie Gmina proponuje dla potencjalnych inwestorów WKS „Śląsk Wrocław” S.A. stanowią dobrą podstawę do prowadzenia Klubu. Jeżeli Gmina nie jest w stanie zapewnić optymalnych warunków gwarantujących stabilny rozwój, żaden inwestor nie podejmie się zakupu akcji „Śląska”.
Sprzeciwiamy się nieprawdziwym i nierzetelnym informacjom związanym z przebiegiem negocjacji, które w chwili obecnej przekazywane są do mediów. Upublicznienie kulis rozmów pomiędzy Gminą Wrocław a Konsorcjum, jest niezgodne z wymogiem poufności, zastrzeżonym w procedurze negocjacyjnej przez samą Gminę Wrocław, a sposób wypowiedzi Gminy godzi w dobre imię Konsorcjum oraz jego Akcjonariuszy i Członków Rady Nadzorczej.
Ze względu na klauzulę poufności, Konsorcjum nie może ujawnić jakie parametry umowy były przedmiotem negocjacji z Gminą. Jednak jesteśmy zdania, że rozmowy powinny być prowadzone w sposób jasny i transparentny, również dla opinii publicznej, dla której losy drużyny WKS „Śląsk Wrocław” są szczególnie ważne. Dlatego wyrażamy zgodę na ujawnienie warunków negocjacji przez Gminę Wrocław i wszystkich zainteresowanych szczegółami odsyłamy do Urzędu Miasta.
Faktem jest, że WKS „Śląsk”, przez długie lata był bardzo mocno zadłużony. Strategia zarządzania spółką realizowana przez Konsorcjum, doprowadziła do znacznej poprawy kondycji finansowej i wewnętrznej polityki organizacyjnej Klubu. Spółka pozbyła się wielomilionowych długów. Co więcej, 2015 rok, to pierwszy rok od wielu lat, kiedy WKS wypracował ponad 3 milionowy zysk. Jest to jeden z efektów działania Konsorcjum, które narzuciło realizowanie konsekwentnej strategii rozwoju Spółki.
Warto zaznaczyć, że dzięki Konsorcjum, zawodnikom w końcu wypłacono zaległe kilkuletnie premie. Ponadto od momentu kiedy Konsorcjum zostało większościowym akcjonariuszem WKS „Śląsk Wrocław” S.A., honoraria dla zawodników zawsze były wypłacane w terminie. Natomiast z piłkarzami, którzy nie brali udziału w rozgrywkach, generując przez to niepotrzebne koszty, zakończono współpracę.
Faktem jest, że WKS „Śląsk Wrocław” ma duży potencjał rozwoju. Drużyna bez wątpienia zasługuje na pozycję w pierwszej ósemce a nawet w pierwszej czwórce Ekstraklasy. Konsorcjum, jako świadomy akcjonariusz WKS „Śląsk Wrocław”, doskonale rozumie, iż w sporcie zdarza się tak, że przypadek może zadecydować o porażce. Chwilowy brak sukcesów drużyny, nigdy nie zniechęcił Konsorcjum do negocjowania zakupu pakietu akcji.
Lokalny patriotyzm, zamiłowanie do dyscypliny sportowej jaką jest piłka nożna oraz wiara w duży potencjał sportowy „Śląska Wrocław” powodują, że Wrocławskie Konsorcjum Sportowe jest głęboko zainteresowane losami drużyny. Trwające prawie rok negocjacje były prowadzone z dużym zaangażowaniem i dbałością o przyszłe interesy Klubu. Okazało się jednak, że wizja rozwoju „Śląska” proponowana przez Konsorcjum, jest rozbieżna z wizją Gminy Wrocław, dlatego dla dobra Klubu, nie chcąc dalej trzymać drużyny w zawieszeniu, Konsorcjum zaproponowało Gminie odsprzedanie 51% akcji.
Warunki, które Konsorcjum proponuje Gminie Wrocław, mają charakter partnerski. Deklarujemy chęć sprzedaży posiadanego przez nas pakietu akcji, bez zysku. Oferta obowiązuje zarówno w stosunku do Gminy Wrocław jak i w stosunku do potencjalnego inwestora, którego Gmina wskaże.
Reasumując:
1. Jeszcze raz chcemy zaakcentować, że to nie Konsorcjum zerwało negocjacje, tylko przedstawiciele Gminy Wrocław, którzy nie zareagowali na nasze próby negocjowania umowy. Przedstawiciele Gminy, w tym również Prezydent Wrocławia, nie wyrazili również woli spotkania się z nami, mimo iż w ostatnim czasie wielokrotnie o to występowaliśmy.
2. W tej sytuacji czujemy się wykorzystani, zostaliśmy potraktowani instrumentalnie a Gmina Wrocław tylko markowała chęć sprzedaży nam akcji.
3. Konsorcjum było głównym donatorem klubu. Nasze zaangażowanie osobiste w Radzie Nadzorczej i w Klubie oraz realizowana konsekwentnie polityka restrukturyzacji WKS Śląsk Wrocław przyniosły założony efekt. Spłaciliśmy zadłużenie i doprowadziliśmy do sytuacji, w której WKS „Śląsk Wrocław” wypracował zysk sięgający kwoty przekraczającej 3 000 000 zł. Zatem krzywdzący jest dla nas zarzut, że zainwestowaliśmy w Klub zbyt niski wkład finansowy. Zarząd WKS „Śląsk Wrocław” nigdy nie zgłaszał wniosku o podniesienie kapitału.
4. Konsorcjum jest otwarte na wszystkie rozmowy, które pozwolą znaleźć jak najkorzystniejsze rozwiązanie dla Klubu WKS „Śląsk Wrocław”. Tym bardziej martwi nas fakt braku kontaktu ze strony Gminy Wrocław, która w ostatnim tygodniu komunikuje się z nami jedynie za pośrednictwem mediów stosując politykę czarnego PR.

Oświadczenie Wrocławskiego Konsorcjum Sportowego (TREŚĆ)

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze 15

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

z
z bardzo wielu
Niemcy na mistrzostwa świata 2006 w piłce nożnej przygotowali 12 stadionów, część to istniejące stadiony, które zmodernizowali, a część to nowe stadiony, jak niżej:
FRANKFURT nad Menem: 48.000 miejsc, koszt budowy 126 Mln Euro
GELSENKIRCHEN: 51.000 miejsc, 191 Mln Euro
HAMBURG: 50.000 miejsc, 97 Mln Euro
LIPSK: 40.500 miejsc, 90,55 Mln Euro
MONACHIUM: 66.000 miejsc, 285 Mln Euro
Przypominam, że w Niemczech pensja jest ok. 4-krotnie wyższa niż w Polsce.
J
Jan Hudek
Coś tu b.brzydko pachnie.Tylko nie wiadomo kto nawalił.Jedno jest pewne,że mniejszościowy udziałowiec wykazuje inicjatywę i łoży na klub a większościowy czeka na dalsze zyski.Kto w tej sprawie łże ?
J
Jasiu
Przed Euro bylo kilka propozycji, ale Miasto uznalo je za zbyt niskie w stosunku do wlasnej wyceny. Zdecydowano, ze poczekaja i po Euro wznowia negocjacje i wtedy dostana wiecej (hahaha).
p
ps
Zazwyczaj moje komentarze obrażają, gdyż nie mam siły do pisowskich i kodowskich Karguli. Dlatego mój pełen szacunek do Pana za tę wypowiedz. Z jednym tylko nie mogę sie zgodzić, że komunikacja jest nowoczesna, bo nie jest i komunikacja powinna być w miarę bezkolizyjna. Faktem jest że Wro zadłużony i trzeba ciagle inwestować, żeby budżet rósł bo dług trzeba splacic dochodami. Nie rozwijasz sie to stoisz. Z drugiej strony mamy atak Pisowskiego plebsu ktore chce z miast zrobić Przemyśl.
n
nikt
"które narzuciło realizowanie konsekwentnej strategii rozwoju Spółki."

Rozwoju ????? Grożący wciąż spadek , rozsprzedanie zawodników pierwszej jedenastki , zainwestowanie 600 000 zł , przy zyskach (in plus 3 000 000) to jest rozwój klubu piłkarskiego ??? Przy czym na tą kwotę składa się też premia za udział w LE ( ok. 850 000 zł.) premia od Ekstraklasa S.A za zajęte miejsce w lidze.Panowie , nie mieliście i nie macie żadnego planu na prowadzenie klubu piłkarskiego . A to może nie o was ? - "Niespełna tydzień temu złożyliśmy miastu ofertę odkupienia akcji Śląska. Mamy ambicje, by zobaczyć Śląsk w Lidze Mistrzów – mówi Rafał Holanowski (45 l.), prezes Supra Invest SA, współwłaściciel Śląska. 14 miesięcy temu trzech biznesmenów: Stanisław Han (62 l.) z firmy Hasco-Lek, Marek Nowara (47 l.) z PB Inter-System oraz Holanowski, wykupiło 51 procent akcji klubu. Pakiet mniejszościowy wciąż należy do gminy Wrocław, jednak teraz biznesmeni są zainteresowani wykupieniem wszystkich akcji. Między innymi w tym celu połączyli swoje udziały i utworzyli Wrocławskie Konsorcjum Sportowe. Plany sięgają także przejęcia od spółki Wrocław 2012 zarządzania stadionem.

– Stadion bez klubu nie istnieje. W Poznaniu za zarządzanie Lechem i ich obiektem odpowiedzialna jest jedna spółka. Czy pójdziemy drogą Kolejorza? Wiele zależy od miasta – dodaje Holanowski. Śląsk potrzebuje zmiany na lepsze, a taką mogłaby być prywatyzacja klubu. "

Otrzymaliście od miasta to co chcieliście - kontrakt na Afrykanarium , Grunty pod rozbudowę , szpital na Chopina , i robicie po prostu w tył zwrot , zwłaszcza że władza we Wrocławiu się zmienia i ciężko będzie dalej "wałkować".
I
Idź
To idź pocałuj Dudka w Dutka, jak on taki dobry.
Z
Zlikwidować ŚLĄSK !
Bardzo dobrze , niech zaorzą tych dziadów , miernoty , zwykłych kopaczów.
Chłopaki z gimnazjum już lepiej grają, z zacięciem, z chęcią... a te leniwce nic.
NIE ZGADZAM SIĘ NA FINANSOWANIE Z MOICH PODATKÓW TYCH PATAŁACHÓW !!!!!
w
wojak5036
Jak czytam te wpisy to zastanawiam się czy płakać czy śmiać się...Dutkiewicz zrobił to ŹLE...tamto SPIERDZIELIŁ...a jeszcze co innego ma zamiar POPSUĆ...Jestem wrocławianinem od urodzenia...Pamiętam ZAPYZIAŁY Wrocław z lat 1990-2000 i widzę teraźniejszy...Mamy jedno z NAJPIEKNIEJSZYCH miast w Polsce...Wspaniałe zabytki i mnóstwo atrakcji turystycznych...Z roku na rok jesteśmy w czołówce NAJLEPSZYCH miast do życia w Polsce i czy się to komuś podoba czy nie jest to zasługą 2 dobrych Prezydentów miasta Zdrojewskiego i Dutkiewicza...Zdaję sobie z tego sprawę że wiele rzeczy można było zrobić lepiej ale błędy popełniają ludzie którzy coś robią a nie JĘCZĄ i MARUDZĄ na każdym kroku...Narzekacie na drogi że są do d..y a ja uważam że są dobre tylko MY nie potrafimy nimi jeździć...Tabor MPK mamy najnowszy w kraju...Chcieliśmy EURO-2012 w mieście więc jest i Stadion...Dutkiewicz popełnił tez kilka DUŻYCH błędów ale nie można mu zarzucić że chciał źle i że zrobił to z PREMEDYTACJĄ...Zastanówcie się co MY zrobiliśmy dla Wrocławia a nie co Wrocław zrobił dla nas...Ilu z Was było na meczu Śląska w ostatnich latach? Pokażcie mi JAKĄKOLWIEK masową imprezę w mieście gdzie przychodzi na nią co 2-tygodnie kilka tysięcy ludzi? Piszecie BZDURY o KIBOLACH na meczach a na nich nie byliście...Śląsk ma NAJBEZPIECZNIEJSZY Stadion w Polsce od kilku lat...Chłopaki dają WSPANIAŁE oprawy meczowe i CHWAŁA im za to...Z jednym muszę się zgodzić...obecni właściciele Śląska to BANDA nastawiona tylko na SWOJE zyski i nic więcej...Pozdrawiam wszystkich nawet tych co MARUDZĄ i JĘCZĄ jak to jest bardzo źle we Wrocławiu...Jeśli jest Wam tak bardzo ŹLE to w obecnych czasach nie ma problemu wyprowadzić się np do Warszawy , Poznania , Krakowa lub Koziej Wólki...
G
Gość
Wszak zna się doskonale na budowie szamb ... finansowych
b
buba
Czyżby z Ratusza dzwoniono, że Dutkiewicz sie "zirytował" i RedNacz posłusznie usuwa?
G
Gość
Szkoda, że za pieniądze wrocławian, nie jego.
G
Gość
Szkoda, że na pieniądze włocławian, nie za jego.
K
Krzysiu
Tylko Miłościwie nam panujący z woli Boga i wybrany przez mieszkańców a aprobowany przez kurię wrocławską,
"RAFAŁ ROZRZUTNY"
t
taka prawda
Kolesie uznali, że nie da sie nic więcej wyssać z kasy naszego miasta i wykorzystując wybitny finansowy umysł Dutkiewicza oraz licznego dworu, próbują ich po raz kolejny zrobić w trąbę. W końcu Dutkiewicz zapłaci pieniędzmi wrocławian.
t
tak tylko pytam...
Po odkupieniu za nasze 18 milionów szamba im. R.D., po ogromnych przekrętach przy budowie Velvet Rolle, NFM, tzw. Muzeum Wody, straconych kilkunastu milionach przy organizacji koncertów urodzinowych dla durnia, zakupie dla uciechy durnia zapleśniałych fot M.M., wychodzi na to, że wychodzi kolejne szambo durnia.
Ile jeszcze musi zmarnować Waszych pieniedzy, byscie się wk... i dali kopa w mikstacką d...??
Wróć na gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska
Dodaj ogłoszenie