Sojusz Lewicy Demokratycznej i stowarzyszenie OK Wrocław chcą, żeby Olga Tokarczuk otrzymała tytuł Honorowego Obywatela Wrocławia.

Olga Tokarczuk to pisarka, laureatka Nagrody Literackiej Nike. - Jest postacią wybitną, znamienitą pisarką, poetką, eseistką i propagatorką regionu - przekonują w uzasadnieniu swojego wniosku Bartłomiej Ciążyński z SLD i Michał Górski z OK Wrocław. Autorzy wniosku podkreślają, że Olga Tokarczuk w swoich powieściach opisuje piękno regionu, którego Wrocław jest stolicą. Uważają też, że pisarka odgrywa istotną rolę w życiu społecznym i kulturalnym.

Prezydent Rafał Dutkiewicz i przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Ossowski zgłosili wspólnie do tytułu Honorowego Obywatela Wrocławia kandydaturę Bente Kahan. Norweżka od wielu lat związana jest z Wrocławiem. Prowadzi Fundację Bente Kahan, która rozpoczęła działalność w roku 2006. Głównym jej celem było odnowienie Synagogi pod Białym Bocianem i utworzenia tam ośrodka żydowskiej kultury i edukacji. Fundacja miała za zadanie upamiętnienie i zachowanie 800-letniej historii Żydów we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku.

Kandydata do tytułu Honorowego Obywatela Wrocławia może zgłosić każdy mieszkaniec oraz organizacja działająca na terenie miasta. Wnioski wraz z uzasadnieniem trzeba kierować do Komisji Nominacyjnej Rady Miejskiej Wrocławia, adres: Biuro Rady Miejskiej, 50-107 Wrocław, Sukiennice 9, pok. 202. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 17 marca. O tym, kto otrzyma tytuł zdecydują wrocławscy radni. Wręczenie tytułu odbędzie się na uroczystej sesji Rady Miejskiej Wrocławia, 24 czerwca.

W ubiegłym roku tytuł Honorowego Obywatela Wrocławia otrzymali: Adolf Juzwenko, prof. Karol Modzelewski i Kornel Morawiecki.