Nowe życie starych miejsc. Jak inicjować zmiany w swojej przestrzeni?

Materiał informacyjny fundacji Most the Most

Choć czas i przestrzeń wydają się dobraną i niemal nierozłączną parą, ich związek bywa naprawdę skomplikowany. Wystarczy rozejrzeć się po swoim najbliższym otoczeniu, by przekonać się, że w wielu przypadkach czas nie obchodzi się z przestrzenią zbyt dobrze… Zabytkowe kamienice, dworki czy inne budynki i kompleksy miejskie z biegiem lat tracą bowiem swój dawny blask i często przestają służyć lokalnej społeczności.

Jeśli jednak wydaje Ci się, że bierna obserwacja takiego stanu rzeczy i smutna refleksja nad przemijaniem to jedyne, co jesteś w stanie zrobić: jesteś w błędzie. Sprawdź, w jaki sposób możesz – razem ze znajomymi i sąsiadami – aktywnie włączyć się w działania, które uatrakcyjnią Twoją okolicę i dlaczego warto podjąć się tego wyzwania!

Zabytki – jaką rolę pełnią w Twojej przestrzeni?

Chyląca się ku upadkowi zabytkowa ceglana karczma, w której od lat jedynymi klientami są płożące się bujnie krzewy i drzewa. Stary spichlerz, który – jako miejsce na plotki przy chipsach i lemoniadzie – upodobali sobie uczniowie pobliskiej podstawówki. Nadgryziony zębem czasu i niedziałający od lat młyn rzeczny, w którym podobno straszy…

Znasz takie miejsca ze swojej okolicy? Idziemy o zakład, że tak – i pewnie nawet zastanawiasz się czasem, czy nie lepiej byłoby po prostu je wyburzyć. Warto jednak uświadomić sobie, że obecność zabytkowych (choć często zaniedbanych) obiektów w przestrzeni, w której funkcjonujemy, współtworzy jej niepowtarzalny, jedyny w swoim rodzaju klimat i charakter. Te mury widziały niejedno – a topografia danego miasteczka czy dzielnicy już nigdy nie byłaby bez nich taka sama…

Nie oznacza to jednak, że należy otoczyć je „nabożną czcią” i zostawić samym sobie jako niszczejące pomniki historii. Wręcz przeciwnie – wiele z nich może zyskać nowe życie, w praktyczny sposób służąc okolicznym mieszkańcom i stając się swoistym mostem między przeszłością a teraźniejszością.

Szansa na nowe życie Twojej okolicy

Zaniedbane historyczne budynki, place i kompleksy miejskie w wielu zakątkach naszego kraju poddaje się m.in. rewaloryzacji.

Nie mniej ważny jest aspekt społeczny i przywrócenie tych opuszczonych, zaniedbanych zakątków mieszkańcom. Po takiej metamorfozie często zupełnie zmienia się więc charakter danego miejsca: dawny spichlerz czy karczma mogą stać się np. nowoczesną osiedlową klubokawiarnią, multimedialną biblioteką czy tętniącym życiem warsztatem rękodzieła.

Warto przy tym pamiętać, że tego typu przedsięwzięcia nie mogą się udać bez aktywnego udziału lokalnej społeczności. W końcu: kto lepiej niż Ty, Twoi sąsiedzi i znajomi zna Wasze potrzeby? To właśnie Wy – z Waszym zaangażowaniem, energią i chęcią do współpracy – jesteście w stanie zainicjować pozytywne zmiany w Waszej przestrzeni!

Dlaczego warto zatroszczyć się o wspólną przestrzeń?

Jakość naszego życia – we wszystkich jego aspektach – ściśle wiąże się ze stanem przestrzeni, w której funkcjonujemy. W miejscach odpowiednio zorganizowanych, zadbanych i zaprojektowanych zgodnie z naszymi potrzebami czujemy się bowiem znacznie bezpieczniej, pewniej i swobodniej niż w środowisku, którym rządzi chaos. Co więcej, jako społeczeństwo potrzebujemy silnych ośrodków, w których kształtują się relacje sąsiedzkie, postawy obywatelskie i chęć działania na rzecz dobra wspólnego – takich jak kluby osiedlowe, świetlice wiejskie czy centra edukacji nieformalnej.

Chcesz sprawić, by w Twojej przestrzeni wreszcie zaczęło się coś dziać? Jesteś w stanie zdiagnozować potrzeby swojej miejscowości czy sąsiedztwa? Spróbuj więc poszukać skutecznych sposobów, by ożywić swoje najbliższe otoczenie. Być może nie zdajesz sobie z tego sprawy, ale tego typu działania – zwłaszcza, jeśli przekonasz do nich także swoich znajomych i sąsiadów – mają realny wpływ na zapoczątkowanie pozytywnych zmian społecznych.

Jak zacząć? Warto przede wszystkim włączać się w projekty realizowane przez organizacje pozarządowe – takie jak założona w 2020 r. Fundacja Most The Most. Za cel stawia sobie ona budowanie kapitału społecznego poprzez wspieranie kultury, twórców i międzypokoleniowej współpracy.

Konkurs „Nasz Zabytek” - dla aktywnych mieszkańców z wizją

Jeśli dostrzegasz w swojej okolicy zabytek, który według Ciebie zasługuje na nowe życie i nową, ekscytującą rolę w lokalnej społeczności, weź udział w organizowanym przez Fundację Most The Most konkursie „Nasz Zabytek”. Zwycięska propozycja będzie mogła otrzymać dofinansowanie na remont i adaptację obiektu zgodnie ze zgłoszonym pomysłem. Jest o co walczyć! Warto więc rozejrzeć się dookoła i zaprosić sąsiadów do wspólnej burzy mózgów. Razem na pewno uda Wam się przygotować świetny projekt!

Szczegółowe zasady i regulamin konkursu – www.mostthemost.pl.

Dodaj ogłoszenie