Nowe pojazdy dla wrocławskiej policji od marszałka

Materiał partnera zewnętrznego
Funkcjonariusze z Komisariatu Wodnego Policji we Wrocławiu otrzymali dwa quady o łącznej wartości 120 tysięcy złotych
Funkcjonariusze z Komisariatu Wodnego Policji we Wrocławiu otrzymali dwa quady o łącznej wartości 120 tysięcy złotych
W ramach współpracy i troski o bezpieczeństwo publiczne samorząd województwa przekazał policjantom z Ko-misariatu Wodnego Policji we Wrocławiu dwa quady. Pojazdy kosztowały 120 tysięcy złotych, a ich zakup został w całości sfinansowany ze środków budżetu województwa.

Dolnośląski samorząd od lat współpracuje z policją, zarówno finansując zakup nie-zbędnego do codziennej pracy sprzętu, jak i uczestnicząc w rozmaitych programach informacyjnych i profilaktycznych poświęconych bezpieczeństwu publicznemu.
Dzięki tej współpracy policjanci otrzymali w ciągu ostatnich lat m.in. ultralekki samolot wyposażony w specjalistyczną kamerę do monito-ringu bezpieczeństwa, poduszkowiec umożliwiający poruszanie się w trudnym terenie czy pojazd z wyposażeniem dla antyterrorystów. Dodatkowo dofinansowane zostały takie inicjatywy, jak patrole rowerowe, szkolenia dla policjantów i sprzęt dla techniki kryminalistycznej.
Współpraca z Komisariatem Wodnym Policji we Wrocławiu opiera się również na działaniach w ramach programu „Bezpieczny Senior” oraz „Bezpieczny Dolnoślą-zak”, które ukierunkowane są na zwiększenie świadomości z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa - zarówno u najmłodszych, jak i u seniorów. W tym roku podpisane zostało także porozumienie, które dotyczy prowadzenia wspólnych działań na rzecz podniesienia świadomości rodziców co do zażywania przez młodzież narkotyków i dopalaczy.

Dodaj ogłoszenie