#NaPomocNiosącymPomoc. Już 250 tysięcy zł na wsparcie pracowników służby zdrowia w walce z pandemią SARS-CoV-2

materiał informacyjny
W dniu 8 kwietnia wystartowała kampania #NaPomocNiosącymPomoc – akcja solidarności z pracownikami służby zdrowia, którzy walczą na pierwszej linii frontu z epidemią SARS-CoV-2. Od wczoraj do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego dostarczane są zbilansowane i zdrowe posiłki dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, salowych i innych pracowników placówki. Takie dostawy trafiać będę regularnie do najbardziej narażonych wrocławskich jednostek. Dotychczas na realizację celów kampanii udało się pozyskać już 250 tysięcy zł, potrzeba jednak znacznie więcej!

– Już od pierwszych dni pandemii wiedzieliśmy, że powinniśmy włączyć się w solidarną mobilizację wobec narastającego zagrożenia. – mówi Kamil Pakosz, Prezes Zarządu Hello Poland, wrocławskiej firmy z branży turystycznej, która podjęła się koordynacji kampanii – Dlatego też, zamiast załamywać ręce nad kryzysem ekonomicznym, który wyjątkowo intensywnie uderzył w naszą gałąź rynku, postanowiliśmy sprawdzić jak możemy pomóc.[/cyt]

Priorytetem organizatorów akcji było przemyślane i kierunkowe działanie, dlatego też rozpoczęto od powołania Rady Programowej – społecznego ciała doradczego złożonego z wybitnych przedstawicieli środowiska medycznego i samorządu. Wśród jej członków wymienić należy samorządowców, dyrektorów największych wrocławskich placówek medycznych, profesorów medycyny o ogromnym dorobku, a także wrocławskiego przedsiębiorcę Marka Nowarę – inicjatora i pierwszego donatora kampanii, który sfinansował 100 posiłków przez 100 dni dla personelu medycznego w Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego.

– Zgodnie z rekomendacją Rady, organizatorzy skoncentrowali się na dwóch, kluczowych płaszczyznach działania – regularnych dostawach posiłków dla dyżurujących wrocławskich pracowników służb medycznych oraz organizacji zakupu aparatury i testów niezbędnych do prowadzenia badań przesiewowych, wykluczających występowanie wirusa SARS-CoV-2 Obydwa cele są równie istotne – mówi Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego, stojący na czele Rady Programowej – Pracownicy służby zdrowia każdego dnia toczą walkę na pierwszej linii frontu. Ryzykując swoje życie – chronią nasze. Ich ciężka praca jest dla nas zobowiązaniem do Ich ochrony. Z jednej strony wyposażamy szpitale w niezbędny do walki z epidemią sprzęt, a personel medyczny w środki ochronne, ale tę wielką wdzięczność za ich poświęcenie możemy wyrazić w tak symboliczny sposób – jakim jest zapewnienie ciepłego posiłku. Dlatego też z wielką przyjemnością włączyłem się w akcję #NaPomocNiosącymPomoc.

– Akcja dowożenia posiłków wystartowała 8 kwietnia – w tym dniu pierwsze 100 zestawów złożonych z zupy i głównego dania trafiło na oddziały Szpitala przy ul. Koszarowej. Tak będzie od dziś działo się codziennie. W obecnej sytuacji to dla nas ważne, że współpraca z kampanią #NaPomocNiosącymPomoc ma charakter regularny i codziennie możemy liczyć na dostawę minimum 100 posiłków dla naszej kadry – mówi Jerzy Jerzak, dyrektor naczelny placówki. – Duże znaczenie ma dla nas także fakt, że posiłki przygotowywane są zgodnie z wyśrubowanymi normami sanitarno-epidemiologicznymi. To pozwala nam przyjąć pomoc z zadowoleniem i skoncentrować się na naszym podstawowym zadaniu – walce z rozprzestrzeniającą się chorobą.

Na swoje działania organizatorzy pozyskali 250 tysięcy zł od pierwszego darczyńcy, za którym ruszyły kolejne wpłaty – choć akcja ruszyła wczoraj na koncie kampanii jest już kolejne 1 400 zł od firm i osób prywatnych. Potrzeba jednak znacznie więcej. Trwają rozmowy z przedstawicielami wrocławskich przedsiębiorców, którzy gotowi są do przyłączenia się do kampanii i wsparcia misji pomocowej dodatkowymi środkami.

– Każda złotówka, która pozwoli nam na zakup większej liczby posiłków jest dla nas na wagę złota – mówi Kamil Pakosz – Dzięki niej będziemy mogli ufundować kolejne obiady, a także rozszerzyć działalność o zakup aparatury i testów molekularnych dla szpitali i placówek medycznych. Dlatego też zachęcamy wszystkich mieszkańców Wrocławia do wsparcia nas w realizacji naszej misji. Szczegóły znaleźć można na stronie internetowej:
https://www.napomocniosacympomoc.pl
oraz na fejsbukowym profilu kampanii.

***
Nad transparentnym przebiegiem kampanii czuwa Rada Programowa w składzie: Marszałek Województwa Dolnośląskiego – Cezary Przybylski; Dyrektor Naczelny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego – mgr inż. Janusz Jerzak; Dyrektor Naczelny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego – prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz; Kierownik Ośrodka Chorób Serca w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZO – prof. dr hab. Waldemar Banasiak; Kierownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu – prof. dr hab. n. med. Szymon Dragan; Prezes Zarządu PFI Global Sp. z o.o. oraz inicjator akcji – Marek Nowara; a także Prezes Zarządu Hello Poland Sp. z o.o. – Kamil Pakosz.

***
Posiłki przygotowuje wrocławska firma gastronomiczna Fine Food Sp. z o.o. Produkcja żywności na potrzeby kampanii przebiega zgodnie z wytycznymi epidemiologicznymi zarówno SANEPIDU, jak i WHO. Organizatorem kampanii jest wrocławski start-up Hello Poland Sp. z o.o. oferujący platformę umożliwiającą wybór atrakcji turystycznych i zakup biletów za pomocą jednej transakcji.

Więcej informacji: https://www.napomocniosacympomoc.pl

Religia i etyka w szkole. Kto ma kształcić nauczycieli etyki?

Wideo

Dodaj ogłoszenie