Najnowocześniejsze technologie dla Dolnego Śląska

  Najnowocześniejsze technologie dla Dolnego Śląska

  Materiał informacyjny

  Aktualizacja:

  Gazeta Wrocławska

  Najnowocześniejsze technologie dla Dolnego Śląska
  Najnowocześniejsze technologie dla Dolnego Śląska
  Jesteśmy coraz bardziej świadomi. Zwracamy większą uwagę nie tylko na to co jemy, ale także skąd dany produkt pochodzi i w co jest opakowany. Dziś chcemy bowiem dbać nie tylko o siebie, ale także środowisko w którym żyjemy. Tu naprzeciw wychodzi firma JARS, oferując innowacyjne technologie ekologiczne dla biznesu.

  Przypomnijmy: firma ta jest liderem na rynku badań laboratoryjnych w Polsce i od 16 lat konsekwentnie rozszerza swoją działalność. JARS działa w 40 obszarach badawczych, które można podzielić na trzy główne segmenty. Pierwszy to m.in. żywność wraz z suplementami diety czy paszą. Drugi - wszystko to, co jest związane ze stanem środowiska, począwszy od wód, ścieków, osadów, odpadów, gleb i gruntów, gazów odlotowych i składowiskowych na nawozach i kompostach skończywszy. I trzeci kosmetyki, chemia gospodarcza, opakowania, farmaceutyki.

  Rozszerzona oferta JARS skierowana jest natomiast do klientów ze wszystkich branż przemysłowych oraz żywnościowych. - Kierujemy ją także do firm produkcyjnych, farmaceutycznych korzystających ze środowiska, posiadających pozwolenia zintegrowane lub sektorowe oraz firm budowlanych, geologicznych i biur projektowych. Współpracujemy z inwestorami, deweloperami, wykonawcami oraz firmami zajmującymi się rewitalizacją zdegradowanych terenów poprzemysłowych - wymienia Marcin Składowski, wiceprezes zarządu JARS. - Oferujemy klientom kompleksową obsługę od etapu przedinwestycyjnego do zakończenia całego projektu- dodaje.

  Dlaczego badania laboratoryjne dla przedsiębiorców są tak ważne? Dzieje się tak dlatego, że klienci chcą sięgać po produkty najwyższej jakości, bezpieczne zarówno dla ich zdrowia jak i środowiska. W tym właśnie pomagają laboratoria JARS. Ich wsparcie jest już istotne na etapie przygotowania inwestycji, kiedy przedsiębiorstwo musi sporządzić raport oddziaływania danego przedsięwzięcia na środowisko, przeprowadzić badania dotyczące jakości gleby i wód gruntowych czy wykonać ocenę ryzyka zdrowotnego. Także na późniejszym etapie działalności, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, firmy muszą monitorować swoje działania mogące prowadzić do degradacji środowiska.

  JARS oferuje swoim klientom właśnie akredytowane badania oraz pomiary zgodne z obowiązującymi przepisami. Firma wykorzystuje do tego nowoczesny sprzęt i wiedzę swoich ekspertów. JARS sprawdza m.in. zanieczyszczenia ścieków i wód powierzchniowych, prowadzi monitoring terenów, na których mają powstawać inwestycje oraz ocenia ich wpływ na środowisko. Badania laboratoryjnie mają ponadto szczególne znaczenie dla producentów żywności i kosmetyków. Można je podzielić na te, które związane są z procesem technologicznym oraz te, które dotyczą wytwarzanych w produkcji odpadów.

  W pierwszym przypadku, należy sprawdzać nie tylko gotowe produkty, ale też surowce wykorzystywane do ich wytwarzania. W żywności badania mikrobiologiczne są standardowe, natomiast analizy fizykochemiczne, oferowane przez laboratoria JARS, obejmują m.in. badania zawartości tłuszczu, konserwantów, alergenów, witamin, słodzików czy mikotoksyn, a także, wymagane przez prawo, badania wartości odżywczej. W kosmetykach można natomiast skorzystać nie tylko ze wsparcia w badaniach laboratoryjnych m.in czystości mikrobiologicznej, testach konserwacji, dermatologicznych oraz aplikacyjnych, ale i w opracowaniu dokumentacji raportów oceny bezpieczeństwa.

  W drugim przypadku, laboratoria JARS oferują kompleksowe badania w zakresie analiz wszelkiego rodzaju odpadów i produktów ubocznych procesów technologicznych jak również ocenę jakości powietrza i stanowisk pracy.

  Kolejnym zagadnieniem, równie istotnym jak badania przeprowadzane na surowcach i gotowych produktach, są badania opakowań oraz ich oznakowanie. Dlatego JARS pomaga producentom żywności, kosmetyków i chemii gospodarczej w przygotowaniu etykiet pod kątem przepisów prawnych, deklaracji marketingowych oraz projektów graficznych etykiet. - Każdy produkt wprowadzony do obrotu musi spełniać określone wymagania dotyczące jego bezpieczeństwa i jakości, wynikające z obowiązujących aktów prawnych i dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej (GHP/GMP) - mówi Mateusz Kirzyński wiceprezes ds. handlowych JARS. - Nasze laboratoria świadczą usługi badawcze na każdym etapie ich produkcji. Dzięki temu nasi klienci nie muszą się martwić o te zagadnienia, tylko mogą skupić się na procesach kluczowych dla ich działalności - dodaje Kirzyński. Ponadto na obszarach takich jak Dolny Śląsk, gdzie prowadzone są ogromne inwestycje, ale też w innych regionach Polski, Dział Środowiska Przemysłowego oferuje usługi związane z ochroną powierzchni ziemi, w tym m.in. oceną jakości środowiska wodno-gruntowego, oceną ryzyka zdrowotnego, czy koncepcjami oczyszczania zanieczyszczanego gruntu. Dzięki specjalistom geologom JARS świadczy także usługi związane z geologią inżynierską, geotechniką, hydrogeologią i geofizyką. W zakres usług geologicznych wchodzą m.in. projekty robót geologicznych, opinie geotechniczne, dokumentacje geologiczno-inżynierskie, plany ruchów zakładów górniczych, opracowania geofizyczne. Dodatkowo we wrocławskiej filii został utworzony dział Dokumentacji Środowiskowych, specjalizujący się w opracowaniu dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony środowiska, takich jak: pozwolenia zintegrowane, raporty oddziaływania na środowisko, karty informacyjne przedsięwzięcia, wnioski emisyjne, operaty wodnoprawne.

  Dział Środowiska Przemysłowego oferuje swoje usługi na obszarze całego kraju, choć ta wrocławska filia skupia się przede wszystkim na potrzebach klientów z całego województwa dolnośląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem stref ekonomicznych, m.in. Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Wałbrzyskiego INVEST-PARK-u. - Jesteśmy w stanie pomóc i doradzić każdemu przedsiębiorstwu: kopalni, hucie, elektrociepłowni, zakładowi produkcyjnemu - wymienia wiceprezes Składowski.

  Co także bardzo istotne dla przedsiębiorców, JARS oferuje nie tylko stacjonarne laboratoria. Firma wspomaga cały proces badawczy nowoczesnym, autorskim programem komputerowym. Dzięki niemu klient ma dostęp do wyników badań online na każdym etapie badania. Wystarczy, że się zaloguje w strefie klienta na stronie internetowej JARS.

  Z usług JARS korzysta aktualnie ponad 500 firm z Polski i Unii Europejskiej, co jest najlepszym dowodem na to, że firma świadczy je na najwyższym poziomie, a wyniki jej badań są wiarygodne. - Dzięki wsparciu laboratoriów badawczych firmy mogą zając się swoją kluczową działalnością, mając pewność, ze ich towary spełniają standardy i będą w stanie odnieść sukces na konkurencyjnym rynku - tłumaczy Mateusz Kirzyński.


  O firmie
  Spółka JARS działa na polskim rynku od 2002 roku
  Firma obecnie prowadzi działalność w 40 obszarach badawczych, które można podzielić na dwa główne sektory. Pierwszy to m.in. żywność wraz z suplementami diety. Drugi to wszystko to co jest związane ze stanem środowiska. Oba obszary wymagają zróżnicowanych metod badawczych, co z kolei oznaczało konieczność stworzenia inaczej wyposażonych laboratoriów badawczych. Laboratoria w Mysłowicach zajmują się badaniami środowiskowymi. Z kolei żywność, kosmetyki i chemię bada się w Łajskach pod Warszawą. JARS dziennie bada ponad 1000 próbek z zachowaniem najwyższej jakości i precyzji. Próbki do laboratoriów dostarczane są tego samego dnia.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Polecane

  Wideo