MKTG SR - pasek na kartach artykułów

„Mieszkanie bez wkładu własnego”, czyli rodzinny kredyt mieszkaniowy. Jak skorzystać z programu i łatwiej kupić nieruchomość?

Przemysław Zańko-Gulczyński
Przemysław Zańko-Gulczyński
Program „Mieszkanie bez wkładu własnego” pozwala kupić nieruchomość dzięki ułatwionemu dostępowi do kredytu hipotecznego.
Program „Mieszkanie bez wkładu własnego” pozwala kupić nieruchomość dzięki ułatwionemu dostępowi do kredytu hipotecznego. Tomasz Hołod / Polska Press / ZDJĘCIE ILUSTRACYJNE
Program „Mieszkanie bez wkładu własnego” pozwala uzyskać tzw. rodzinny kredyt mieszkaniowy i kupić nieruchomość w sytuacji, gdy nie stać nas na wkład własny. Dodatkową zachętą jest mechanizm tzw. spłaty rodzinnej, który pozwala na umorzenie części kredytu, jeśli rodzina kredytobiorcy się powiększy. Wyjaśniamy zasady programu.

Spis treści

„Mieszkanie bez wkładu własnego”, czyli rodzinny kredyt mieszkaniowy. Jak to działa?

„Mieszkanie bez wkładu własnego” (znane też pod hasłem „rodzinny kredyt mieszkaniowy”) to program, który umożliwia wzięcie kredytu hipotecznego osobom, które chciałyby kupić M, ale mają problem z zebraniem pieniędzy na wkład własny. Teraz nie jest to konieczne – dzięki państwowej gwarancji bank udzieli kredytu hipotecznego bez wkładu własnego. Dodatkowym plusem dla uczestników jest możliwość uzyskania umorzenia części kredytu, jeśli w trakcie spłaty kredytobiorcy powiększy się rodzina.

Kredytobiorca może dysponować częścią wymaganego wkładu lub nie mieć go wcale. Państwo pokrywa brakującą część wkładu, dzięki czemu klient nie musi dysponować całą kwotą. Okres spłaty kredytu z gwarancją to co najmniej 15 lat, a raty mogą być równe lub malejące. Z kolei stopa procentowa może być zmienna lub okresowo stała. Kredyty takie będą udzielane do dnia 31 grudnia 2030 r.

– Z perspektywy kredytobiorcy to dodatkowa kwota, która oznacza, że możemy zaciągnąć kredyt hipoteczny bez środków własnych, ale oczywiście powiększa ona kredyt i to zobowiązanie trzeba będzie spłacić – wyjaśnia wiceminister Barbara Socha w rozmowie z „Super Expressem”.

Program ruszył 27 maja 2022 r. Obecnie nabór wniosków prowadzi osiem banków, których listę można znaleźć w dalszej części artykułu.

Jaki kredyt można uzyskać w ramach programu?

W ramach nowego programu można zaciągnąć jedynie kredyt złotówkowy. Wnioskuje się o niego tak samo, jak o zwykły kredyt (ale wyłącznie w bankach, które zawarły odpowiednią umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego). Uzyskane pieniądze można przeznaczyć tylko na poniższe cele:

 • zakup mieszkania lub domu (w tym koszty wykończenia nieruchomości),
 • budowa domu jednorodzinnego (wraz z nabyciem działki budowlanej i wykończeniem),
 • budowa budynku wielorodzinnego lub budynków jednorodzinnych przez członka kooperatywy mieszkaniowej,
 • nabycie spółdzielczego prawa do mieszkania lub domu (liczą się także wkład budowlany oraz koszty wykończenia).

Przez cały okres spłaty nie można prowadzić działalności gospodarczej w nieruchomości kupionej czy wybudowanej w ramach programu. Klient za możliwość skorzystania z kredytu płaci 1-procentową prowizję od kwoty gwarancji (maksymalnie 1000 zł). Musi też pokryć oczywiście wszelkie związane z kredytem i zakupem mieszkania opłaty, takie jak np. taksa notarialna.

Kto może starać się o kredyt hipoteczny bez wkładu własnego?

Do udziału w programie mogą się zgłaszać zarówno małżeństwa, jak i związki nieformalne oraz single, niezależnie od wieku. Z nowego kredytu może skorzystać każdy, kto posiada zdolność kredytową umożliwiającą uzyskanie kredytu w banku oraz spełnia warunki programu:

 • nie posiada na własność mieszkania ani domu (przewidziano wyjątki),
 • prowadzi gospodarstwo domowe na terenie Polski lub za granicą (w tym drugim przypadku musi prowadzić gospodarstwo wraz z osobą posiadającą polskie obywatelstwo, a para uzyskuje rodzinny kredyt mieszkaniowy wspólnie),
 • nie ma wymaganego wkładu własnego albo posiada wkład nie wyższy niż 200 tys. zł, jednocześnie nieprzekraczający 20 proc. całkowitej kwoty wydatków, które ma pokryć kredyt (w przypadku kredytu ze zmienną stopą) lub 30 proc. całkowitej kwoty wydatków (dla kredytów z okresowo stałą stopą, gdzie stopa jest stała przez minimum 5 lat).

– Rodzinny kredyt mieszkaniowy może zostać udzielony (...) bez ograniczeń dot. wysokości wkładu własnego w przypadku, gdy wkładem własnym kredytobiorcy jest wyłącznie nieruchomość gruntowa, z tym że łączna wysokość wkładu własnego i rodzinnego kredytu mieszkaniowego nie może być wyższa niż 1 mln zł – wskazuje BGK.

Najważniejszym warunkiem uczestnictwa w programie „Mieszkanie bez wkładu własnego” jest nieposiadanie na własność żadnego mieszkania ani domu.

– Rodzinny kredyt mieszkaniowy może zostać udzielony, jeżeli osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie posiadają prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz w okresie pięciu lat poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie tego kredytu nie dokonały zbycia takiego prawa w drodze darowizny na rzecz osoby zaliczanej do I albo II grupy podatkowej, a także nie może przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego – wyjaśnia BGK. – Zakaz zbycia nieruchomości w drodze darowizny nie dotyczy sytuacji, w której darowizna dotyczyła udziału we współwłasności lokalu mieszkalnego albo domu rodzinnego nie większego niż 50 proc., a osoba obdarowana posiadała wcześniej udział w tej współwłasności.

Przewidziano jednak pewne wyjątki dla rodzin wielodzietnych, które mogą posiadać nieruchomość o określonym metrażu.

– Kredytobiorca oraz członkowie jego gospodarstwa domowego nie mogą być właścicielami innego mieszkania, chyba że w skład gospodarstwa domowego wchodzi dwoje albo więcej dzieci. W takim przypadku mogą łącznie posiadać jedno inne mieszkanie, jednak nie większe niż 50 m2, gdy dzieci jest dwoje, 75 m2, gdy dzieci jest troje, i 90 m2, gdy dzieci jest czworo. Dla rodzin posiadających pięcioro lub więcej dzieci limitu metrażowego już nie ma – czytamy w komunikacie.

Jak wspomniano, kredytobiorca chcący otrzymać pieniądze musi mieć odpowiednio wysoką zdolność kredytową, a więc stabilne zarobki pozwalające na spłacenie zobowiązania (ocenia to bank na standardowych zasadach).

– Gwarantowany kredyt mieszkaniowy nie jest instrumentem kierowanym do gospodarstw domowych o niskich dochodach. Możesz uzyskać kredyt o 100 proc. wartości mieszkania, jeśli masz zdolność do obsługi tego zobowiązania – wyjaśnia rząd na gov.pl.

Co istotne, nie można otrzymać kredytu bez wkładu własnego, jeśli kredytobiorcy albo którejś z osób w jego gospodarstwie domowym już takiego kredytu udzielono. Innymi słowy, na jedno gospodarstwo domowe można wziąć tylko jeden taki kredyt.

Jakie banki biorą udział w „Mieszkaniu bez wkładu własnego”?

Kredyt bez wkładu własnego jest dostępny w bankach, które podpisały z BGK odpowiednią umowę o współpracy. Obecnie nabór wniosków prowadzą:

 • Alior Bank S.A.,
 • Bank Ochrony Środowiska S.A.,
 • Bank Pekao S.A.,
 • Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie,
 • Bank Spółdzielczy w Brodnicy,
 • BPS S.A.,
 • PKO Bank Polski S.A.,
 • Santander Bank Polska S.A.

W przyszłości do tej listy mogą dołączyć kolejne instytucje finansowe.

Jak złożyć wniosek w ramach „Mieszkania bez wkładu własnego”?

Procedura składania wniosku jest stosunkowo prosta, jednak może się nieco różnić w zależności od banku. W razie wątpliwości najlepiej skontaktować się z bankiem, który udzieli wszystkich niezbędnych informacji. Ogólny kształt procedury podajemy poniżej.

 1. Osoba chcąca skorzystać z programu pobiera ze strony BGK wzór wniosku wraz z załącznikiem (dotyczącym warunków uzyskania gwarancji spłaty kredytu).
 2. Kredytobiorca składa wypełniony wniosek plus załącznik, a także inne wymagane dokumenty w banku, w którym chce uzyskać kredyt bez wkładu własnego.
 3. Bank ocenia wniosek i informuje klienta o decyzji.
 4. Jeśli decyzja jest pozytywna, kredytobiorca i bank zawierają umowę kredytową.

Czy obcokrajowiec może wziąć udział w programie?

Z programu „Mieszkanie bez wkładu własnego” mogą skorzystać również osoby mieszkające poza terytorium Polski. Jak wyjaśnia Ministerstwo Rozwoju i Technologii:

Jeżeli obcokrajowiec prowadzi gospodarstwo domowe poza terytorium RP wspólnie z osobą posiadającą polskie obywatelstwo, to razem mogą ubiegać się o udzielenie kredytu. W przypadku prowadzenia gospodarstwa domowego na terytorium RP nie ma takiego wymogu, tj. kredyt może zostać udzielony także singlowi nieposiadającemu obywatelstwa polskiego. Natomiast skorzystanie ze spłat rodzinnych możliwe jest wyłącznie w sytuacji prowadzenia gospodarstwa domowego na terytorium RP oraz nieposiadania lokalu mieszkalnego innego niż nabyty lub wybudowany z wykorzystaniem gwarantowanego kredytu mieszkaniowego.

Piękna i stylowa sypialnia

Materiały promocyjne partnera

Jakie mieszkania można kupić za kredyt bez wkładu, a jakich nie?

Co ważne, za kredyt hipoteczny bez wkładu własnego można nabyć tylko nieruchomości mieszczące się w narzuconych odgórnie limitach cenowych. Jak wyjaśnia rząd, chodzi o ograniczenie wpływu nowego programu na ceny mieszkań.

– Aby zmniejszyć ryzyko wzrostu cen, zostanie wprowadzony poziom ceny maksymalnej za 1 m2 nieruchomości, która będzie kwalifikować się do programu – czytamy w Polskim Ładzie.

Oznacza to, że jeśli rodzina zdecyduje się na zbyt drogą nieruchomość, po prostu nie będzie się ona kwalifikowała do programu „Mieszkanie bez wkładu własnego”. Limity mogą się zmieniać co pół roku. Aktualne limity cenowe można znaleźć na stronie BKG. Warto dodać, że limity w programie zostały zwiększone od 1 marca 2023 r.

– Chcemy, by program był dostępny także dla osób, które mają wkład własny, ale chcą skorzystać ze spłaty rodzinnej. Po drugie zwiększamy wskaźniki ceny metra kwadratowego, by większa liczba mieszkań mogła być objęta programem – komentuje wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński cytowany przez PAP.

Ogółem limity ceny metra kwadratowego zależą od:

 • województwa i miasta, w którym kupowany jest lokal (zostaną uwzględnione różnice w cenach mieszkań między regionami),
 • zmieniających się kosztów budowy mieszkań,
 • tego, czy lokal kupowany jest na rynku pierwotnym, czy wtórnym.

Spłata rodzinna, czyli umorzenie części zobowiązania

Jeśli w trakcie spłaty kredytu uzyskanego w ramach „Mieszkania bez wkładu własnego” rodzina uczestnika programu powiększy się o drugie lub kolejne dziecko, BGK spłaci część zobowiązania za kredytobiorcę:

 • 20 tys. zł w przypadku drugiego dziecka,
 • 60 tys. zł w przypadku trzeciego lub kolejnego dziecka.

Z tego rozwiązania, nazwanego spłatą rodzinną, skorzystają tylko osoby, które:

 • w dniu spłaty nie są właścicielami żadnej innej nieruchomości niż ta nabyta dzięki kredytowi bez wkładu (nie można też mieć spółdzielczego prawa do nieruchomości),
 • prowadzą gospodarstwo domowe na terenie Polski,
 • nadal spłacają kredyt w ramach programu (nie doszło do wypowiedzenia umowy).

[QUIZ] Czy jesteś gotowy na kupno mieszkania?

od 12 lat
Wideo

Jak złodzieje oznaczają domy, które chcą okraść?

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska