MATURA POPRAWKOWA 2016. USTNY POLSKI 23 sierpnia 2016. O co pytają? (PRZECIEKI, TEMATY)

JU
MATURA POPRAWKOWA 2016. USTNY POLSKI 23 sierpnia 2016. O co pytają? (PRZECIEKI, TEMATY) wikipedia.org
MATURA POPRAWKOWA 2016 - nie wszyscy w pierwszym terminie zdali język polski ustny. Dziś rozpoczęły się egzaminy poprawkowe z języka polskiego! Jakie pytania, obrazy, zadania, teksty pojawiają się na ustnej poprawkowej maturze z polskiego? W jakim celu twórcy przedstawiają postaci historyczne w dziełach? Jak artyści ukazują stany psychiczne? Jak artyści wyrażają tradycje mitologiczne, fragment wiersza Zbigniewa Herberta "Stary Prometeusz" - to przykładowe tematy, które pojawiły się na ustnej maturze z języka polskiego. Co jeszcze było? Jakie pytania pojawiły się na ustnym polskim?

Matura poprawkowa 2016 z ustnego polskiego, ma - tak jak egzamin w pierwszym terminie - formę wypowiedzi, do której maturzyści przystępują po wylosowaniu pytania. Uczniowie nie mają prostego zadania, tak jak maturzyści jeszcze kilka lat temu. Nie ma już przygotowywania prezentacji! Maturzyści nie znają od razu całej puli pytań. Teraz zdają maturę w nowej formule - takiej jak kiedyś zdawali ich rodzice. Maturzysta losuje pytanie z puli zadań przygotowanych przez CKE i ma 15 minut na przygotowanie wypowiedzi. Żeby było trudniej Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała zestawy, które zmieniają się co godzinę - być może dlatego niektórym powinęła się noga w pierwszym terminie i muszą dziś (24.08.2016) albo jutro (25.08.2016) podejść do ustnej matury poprawkowej z języka polskiego.

ZOBACZ KONIECZNIE: MATURA POPRAWKOWA 23.08.2016. JĘZYK POLSKI POPRAWKOWY. Co było? (ZADANIA, ARKUSZE CKE)

Jakie pytania padają na USTNEJ POPRAWKOWEJ MATURZE 2016 z języka polskiego? Zebraliśmy dla Was zadania i pytania z egzaminów z języka polskiego z pierwszego terminu. Oto TEMATY, które pojawiły się na USTNEJ MATURZE Z JĘZYKA POLSKIEGO 2016. Będziemy też na bieżąco uzupełniać tematy, której pojawiają się dzisiaj.

ODŚWIEŻAJCIE STRONĘ CO JAKIŚ CZAS. TEMATY UZUPEŁNIAMY NA BIEŻĄCO.
Wpisujcie w komentarze swoje pytania i tematy! Pochwalcie się, jak Wam poszło!

TEMATY, które pojawiają się na USTNEJ MATURZE Z JĘZYKA POLSKIEGO

 • Czy nieuniknione zdarzenia mają wpływ na ludzkie życie? Czy jedno wydarzenie może zmienić bieg życia. Na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa (temat 1)

 • Jak twórcy kreują obraz biedy w utworach literackich? Odwołanie do obrazu "Biedny rybak" (temat 2)

 • Czy własne doświadczenia wpływają na zmianę postrzegania świata i stosunek do drugiego człowieka? (temat 3)

 • Czym dla człowieka jest praca na podstawie obrazu "Dziewczyna obierająca jarzyny” Charadina Jeana Baptista Sieméona i innych tekstów kultury (temat 4)

 • Jakie znaczenie artyści nadają przedmiotom (zapamiętane także jako temat 4)

 • W jakim celu twórcy wprowadzają różne style do tekstów. Odwołaj się do "Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego" Adama Mickiewicza, własnych doświadczeń i tekstu kultury (zapamiętane jako temat 5)

 • Czy wydarzenia mogą wpłynąć na los człowieka? Co decyduje o losie człowieka w oparciu o fragment "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza i innych tekstów kultury (temat 6)

 • Czym jest przemijanie. Motyw vanitas na podstawie obrazu "Śmierć grająca na skrzypcach" Arnolda Böcklina (temat 7) - temat przemijania pojawia się prawie codziennie

 • Znaczenie obyczajów w życiu zbiorowości. Na podstawie fragmentu "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza, całego utworu i innego tekstu literackiego (temat 8)

 • Jak wyrażane są emocje w tekstach kultury? Na podstawie plakatu "Cena strachu" i innych tekstów kultury (temat 9 )

  ZOBACZ TEŻ: MATEMATYKA MATURA POPRAWKOWA 2016. Co było: funkcje, prawdopodobieństwo ZADANIA, ARKUSZE, ODPOWIEDZI

 • Czy w języku polskim potrzebne są zapożyczenia z języka angielskiego? Jakie pełnią funkcje? W oparciu o wskazany tekst Anny Dąbrowskiej, własne doświadczenia i wybrany tekst kultury (najprawdopodobniej temat 10)

 • Motyw Winy i kary w tekstach literackich. Omów na podstawie fragmentu dziadów cz. 2 (Widmo+Guślarz+Ptaki) i innych tekstów (temat 11)

 • Los czy wolna wola kieruje życiem człowieka. Odwołanie do obrazu "Koło fortuny" i tekstów literackich (pytanie 12)

 • Motyw natury. Jak opisywana jest przez twórców. Odwołanie do wiersza "Tatry" Franciszka Nowickiego (temat 13)
  W dali!… jakby ciągnąc ławą huf kresowy
  Z gwiazdami na szyszakach, z proporcem obłoków
  Zakamieniał, dotarłszy aż do nieba stoków,
  Tak Tatry ciemnym murem zwarły dumne głowy!
  Wielki jak sny młodości — mroźny kraj śniegowy!
  Gdzie król burz — halny orkan — błądzi w szacie mroków,
  Gdzie wiszą gniazda orłów, gromów i potoków,
  Gdzie mistrz świata w obłokach ma tron granitowy!
  Tatry!… czemuż jak siedzib szukające ptaki
  Myśli moje ku waszej zamarłej pustyni
  Lecą przez mgłę tęsknoty i przez marzeń szlaki?
  O pustyni tatrzańska! bo na tym obszarze
  Całej mojej ojczyzny — o skalna świątyni —
  W tobie jednej są jeszcze — swobody ołtarze!

 • Rola motywów fantastycznych w utworach literacki. W oparciu o ilustrację rzeźby smoka wawelskiego i teksty kultury (temat 14)

 • Dlaczego młodzi ludzie porozumiewają się swoistym kodem? (temat 15)

 • Motywy biblijne. Jak są wykorzystywane przez artystów. Nawiązanie do załączonego fragmentu tekstu Olgi Tokarczuk "Prawiek i inne czasy" i do wybranych tekstów kultury (temat 16)

 • Elementy kultury ludowej. Jak autorzy w swoich dziełach wykorzystują kulturę ludową? Odnieś się do obrazu Włodzimierza Tetmajera "Tańce w karczmie" i innych tekstów literackich (temat 17)

 • Funkcja stylizacji w kreowaniu bohaterów literackich. Na podstawie fragmentu z utworu "Tango" Sławomira Mrożka i innych tekstów literackich (temat 18)

 • Znaczenie przedmiotów nadawane przez autorów w ich dziełach na podstawie fragmentu "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego i całego utworu oraz tekstu kultury(temat 19)

 • W jaki sposób artyści przedstawiają codzienność. Odniesienie do obrazu Józefa Pankiewicza "Targ na kwiaty przed kościołem św. Magdaleny w Paryżu" (temat 20)

 • Jakimi środkami stylistycznymi w reklamie ukazywana jest perswazja. Odwołanie do tekstów kultury (temat 21)

 • Jak przeżycia wewnętrzne wpływają na zmianę postawy bohatera w życiu? Odwołać się do trenu XVI Jana Kochanowskiego i tekstów kultury (pytanie 22)

Nieszcześciu kwoli a swojej żałości,
Która mię prawie przejmuje do kości,
Lutnią i wdzięczny rym porzucić muszę,
Ledwe nie duszę.
Żywem, czy mię sen obłudny frasuje?
Który kościanym oknem wylatuje,
A ludzkie myśli tym i owym bawi,
Co błąd na jawi.
O błędzie ludzki, o szalone dumy,
Jako to łacno pisać sie z rozumy,
Kiedy po wolej świat mamy, a głowa
Człowieku zdrowa.
W dostatku będąc, ubóstwo chwalemy,
W rozkoszy żałość lekce szacujemy,
A póki wełny skąpej prządce zstaje,
Śmierć nam za jaje.
Lecz kiedy nędza albo żal przypadnie,
Ali żyć nie tak jako mówić snadnie,
A śmierć dopiero w ten czas nam należy,
Gdy już k nam bieży.
Przecz z płaczem idziesz, Arpinie wymowny,
Z miłej ojczyzny? Wszak nie Rzym budowny,
Ale świat wszystek Miastem jest mądremu
Widzeniu twemu.
Czemu tak barzo córki swej żałujesz?
Wszak sie ty tylko sromoty wiarujesz;
Insze wszelakie u ciebie przygody
Ledwe nie gody.
Śmierć, mówisz, straszna tylko niezbożnemu;
Przeczże sie tobie umrzeć cnotliwemu
Nie chciało, kiedyś prze dotkliwą mowę
Miał podać głowę?
Wywiódłeś wszytkim, nie wywiódłeś sobie;
Łacniej rzec, widzę, niż czynić i tobie,
Pióro anielskie; duszę toż w przygodzie,
Co i mnie bodzie.
Człowiek nie kamień, a jako sie stawi
Fortuna, takich myśli nas nabawi.
Przeklęte szczeście! Czy snać gorzej duszy,
Kto rany ruszy?
Czasie, pożądnej ojcze niepamięci,
W co ani rozum, ani trafią święci,
Zgój smutne serce, a ten żal surowy
Wybij mi z głowy.

 • Motyw wojny. W jaki sposób artyści ukazują destrukcyjny charakter wojny oraz jej wyniszczający wpływ na człowieka? Odwołanie do zdjęcia getta warszawskiego i innych utworów literackich (pytanie 23)
 • Moda językowa. W czym może się przejawiać (prawdopodobnie temat 24)
 • Jakie znaczenie ma dla człowieka tradycja? Odwołanie do fragmentu utworu "Inny świat" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (temat 25)
 • W jaki sposób twórcy kultury przedstawiają człowieka w przestrzeni miejskiej? (temat 26)
 • Jak twórcy ukazywali pracę w tekstach kultury? (temat 27)
 • Postacie fantastyczne i ich funkcje w utworach literackich (temat 28)
 • Motywy biblijne. Odwołanie do obrazu "Wieża Babel" Jerzego Dudy-Gracza (prawdopodobnie temat 29)

 • Mitologia jako źródło frazeologizmów, motywów i ponadczasowych postaw. Odwołaj się do obrazu i tekstów literackich (pytanie 31)
 • Jakie są funkcje znaków w kulturze i w życiu codziennym. Odwołanie do fragmentu "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza (temat 32)

Tematy, których numerów maturzyści nie zapamiętali

 • Motyw theatrum mundi. Świat i życie ludzki pojmowane jako przedstawienie

CZYTAJ DALEJ KOLEJNE PYTANIA I TEMATY NA NASTĘPNEJ STRONIE

MATURA USTNA Z POLSKIEGO - TEMATY, PYTANIA

 • Omów obraz ojców w tekstach kultury na podstawie fragmentu "Sklepów cynamonowych" Brunona Schulza (temat 1)

 • Refleksja nad sytuacją człowieka we współczesnym świecie. Odwołanie do "Fotografii tłumu" Wisławy Szymborskiej (temat zapamiętany również jako 1)
  Na fotografii tłumu
  moja głowa siódma z kraja,
  a może czwarta na lewo
  albo dwudziesta od dołu;
  moja głowa nie wiem która,
  już nie jedna nie jedyna,
  już podobna do podobnych,
  ni to kobieca ni męska;
  znaki, które mi daje,
  to znaki szczególne żadne;
  może widzi ją Duch Czasu
  ale się jej nie przyląda;
  moja głowa statystyczna,
  co spożywa stal i kable
  najspokojniej, najglobalniej;
  bez wstydu, że jakakolwiek,
  bez rozpaczy, że wymienna;
  jakbym wcale jej nie miała
  po swojemu i z osobna;
  jakby cmentarz odkopano
  pełen bezimiennych czaszek
  o niezłej zachowalności
  pomimo umieralności;
  jakby ona już tam była,
  moja głowa wszelka, cudza;
  gdzie, jeżeli coś wspomina,
  to chyba przeszłość głęboką.

 • W jaki sposób autorzy przedstawiają obraz władcy + obraz Stanisława Augusta Poniatowskiego autorstwa Marcello Bacciarellego (pytanie 4)

 • Czym język mówiony różni się od pisanego? Odpowiedz, odwołując się do tekstu Edwarda Łuczyńskiego i Jolanty Maćkiewicz, wybranego tekstu kultury oraz własnych doświadczeń komunikacyjnych (temat 2/część uczniów mówi, że nr 5)

 • Jak ukazany jest paraboliczny charakter w tekstach kultury. Odwołanie do wiersza "Przypowieść" Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. (temat 3)
  Pan Bóg uśmiechnął się i wtedy powstała ziemia,
  podobna do jabłka złotego i do zwierciadła przemian.
  Po niej powoli się sączą zwierząt dojrzałe krople
  wstępując z wód w powietrza - drgające srebrem - stopnie.
  A śpiew najcichszego z ptaków zamienia się w miękki obłok
  i wtedy powstają chmury do ziemi i gwiazd podobne.
  Więc knieje do mórz przychodzą i kładą włosy na wodę
  i wtedy fale się barwią na kolor dojrzałej jagody.
  Światło przenika do ziemi, a ziemia blask przygarnia;
  bory wrastają w powietrze, powietrze od lasów - czarne.
  Zwierzęta wnikają w korę, a kora porasta życie
  i niewidzialne, w przestrzeni, wiruje ziemi odbicie.
  Wtedy są wszystkie kolory, każdy od innych różny,
  które są wszystkie te same pod szklaną kopułą próżni.
  I zafrasował się Bóg, że sam swych dzieł nie ogarnie,
  więc cisza złożyła się w fałdy, a światło stało się czarne
  i z ciężkich kowadeł gór rosły łodygi ogniste,
  a gromy w wysiłku kuły, zmarszczone w groźnym namyśle,
  aż się wykrzesał z kuźni pod niebo od huku białe
  z chmur i ziemi ulany - człowiek ciemny i mały.
  Teraz uśmiechnął się Bóg i we śnie znużony oniemiał,
  i do dziś błądzi wśród grozy człowiek ciemny jak ziemia.

 • Język mówiony czy pisany. Komunikacja ustna czy pisemna? Która forma jest lepsza do wyrażania emocji? Odpowiedz, odwołując się do tekstu Edwarda Łuczyńskiego i Jolanty Maćkiewicz, wybranego tekstu kultury oraz własnych doświadczeń komunikacyjnych (temat 2/część uczniów mówi, że nr 5)

 • Omów obraz ojców w tekstach kultury na podstawie fragmentu "Sklepów cynamonowych" Brunona Schulza (zadanie 6, zgłoszony również jako nr 1)

 • Obrazy dworków szlacheckich. Jak artyści przedstawiają dwory szlacheckie w swoich dziełach. Jak obrazują związane z nimi wydarzenia (temat 7)

 • Jak artyści przedstawiają przywiązanie do ojczyzny? Na podstawie utworu "Nie pytaj mnie o Polskę" (Obywatel GC). Odwołaj się do innych tekstów kultury (temat 8)

  VIDEO https://www.youtube.com/embed/zb9Obfsfhrw

 • Jak artyści interpretują zachowania międzyludzkie. Na podstawie wskazanego muralu Banksy'ego i wybranych utworów literackich (temat 9)

 • Obraz żony (podawane również jako temat 9)

 • Jak w języku wyrażane jest tabu? Odwołaj się do tekstów kultury i swoich doświadczeń (zadanie 10)

 • Czy istnieją wartości większe niż osobiste szczęście i ludzkie życie? Odwołanie do utworu "Nocny lot" Antoine de Saint-Exupéry (temat 11)

 • Motyw vanitas - w jaki sposób przedstawiany jest w tekstach kultury (temat 12)

 • Omów kompetencje komunikacyjne i kompetencje językowe. Jaką rolę odgrywają w życiu człowieka (temat 13)

 • (temat 14)

 • W jaki sposób artyści przedstawiają walkę w obronie ojczyzny na podstawie Artura Grottgera, "Bitwa" i innych tekstów kultury (temat 15)

 • Archaizacja w tekstach literackich (pytanie 16)

 • Zasady dobrego wychowania na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza i innych tekstów kultury (temat 17)

 • Motyw maski. Odniesienie do zdjęcia ilustrującego twarz kobiety z pomalowaną twarzą (temat 18)

 • Motyw świata jako teatru w literaturze. Odwołanie do wiersza Wisławy Szymborskiej i dwóch tekstów kultury (temat 19)

 • W jaki sposób i dlaczego bohaterowie walczą ze złem? Odwołanie do obrazu, na którym widnieje rycerz (temat 20)

 • Elementy satyry i pamfletu politycznego. Odwołanie do III części "Dziadów" Adama Mickiewicza (temat 21, uczniowie podają go też jako temat 23)

 • Z czego wynikają nieporozumienia językowe. Odwołanie do "Na wieży Babel" Wisławy Szymborskiej, do wybranego tekstu kultury i modelu aktu językowego (temat 21)
  - Która godzina? - Tak, jestem szczęśliwa,
  i brak mi tylko dzwoneczka u szyi,
  który by brzęczał nad Tobą, gdy śpisz.
  - Więc nie słyszałaś burzy? Murem targnął wiatr,
  wieża ziewnęła jak lew, wielką bramą
  na skrzypiących zawiasach. - Jak to, zapomniałeś?
  Miałam na sobie zwykłą szarą suknię
  spinaną na ramieniu. - I natychmiast potem
  niebo pękło w stubłysku. - Jakże mogłam wejść,
  przecież nie byłeś sam. - Ujrzałem nagle
  kolory sprzed istnienia wzroku. - Szkoda,
  że nie możesz mi przyrzec. - Masz słuszność,
  widocznie to był sen. - Dlaczego kłamiesz,
  dlaczego mówisz do mnie jej imieniem,
  kochasz ją jeszcze? - O tak, chciałbym,
  żebyś została ze mną. - Nie mam żalu,
  powinnam była domyślić się tego.
  - Wciąż myślisz o nim? - Ależ ja nie płaczę.
  - I to juź wszystko? - Nikogo jak ciebie.
  - Przynajmniej jesteś szczera. - Bądź spokojny,
  wyjadę z tego miasta. - Bądź spokojna,
  odejdę stąd. - Masz takie piękne ręce.
  - To stare dzieje, ostrze przeszło
  nie naruszając kości. - Nie ma za co,
  mój drogi, nie ma za co. - Nie wiem
  i nie chcę wiedzieć, która to godzina.

 • Motyw marzeń. Odwołanie do fragmentu "Lalki" Bolesława Prusa, całego utworu i innego tekstu kultury (temat 22)

 • Elementy satyry i pamfletu politycznego. Odwołanie do III części "Dziadów" Adama Mickiewicza (temat 23)

 • Jakie emocje wywołuje krajobraz w oparciu o ilustrację Tatr wysokich i teksty literackie również zapamiętane jako (temat 23)

 • Jak autorzy przedstawiają problemy i różnice społeczne? W oparciu o "Granicę" Zofii Nałkowskiej (temat 24)

 • Jaką rolę i funkcję pełnią mity w literaturze. Odwołanie do rzeźby "Zwierciadło Ikara" i innych tekstów literackich (temat 25)

 • W jaki sposób można wzmocnić perswazyjność tekstu? Jak perswazja wpływa na komunikację? Odwołanie do "Kazań sejmowych" Piotra Skargi, do tekstu kultury i doświadczeń z życia codziennego (temat 26)

 • Rola erystyki w literaturze na podstawie tekstów literackich i własnych doświadczeń (uczniowie wskazali jako temat 27)

 • Motyw fantastyki. Jak na bohatera wpływa spotkanie z postacią fantastyczną? (temat 28)

 • Motyw wartości. Jak przedstawiane są wartości. Odwołanie do tekstu Jadwigi Puzyniny, własnych doświadczeń i tekstu kultury (temat 29)

 • Motyw szczęścia. Co i dlaczego może nas uszczęśliwić? Odwołanie do załączonego zdjęcia i wybranego tekstu literackiego (pytanie 32).

  Tematy, które się pojawiły, ale uczniowie nie pamiętają ich numerów:

 • Obrazy dworków szlacheckich

 • Jakie refleksje snują twórcy na temat samotności? Na podstawie obrazu "Pokój w Brooklynie". Odwołać się do tekstów literackich

 • Motyw przyjaźni w tekstach kultury

CZYTAJ DALEJ KOLEJNE PYTANIA I TEMATY NA NASTĘPNEJ STRONIE

MATURA USTNA Z POLSKIEGO - TEMATY, PYTANIA, ZADANIA

 • Jak twórcy ukazują artystów w swoich dziełach. Odwołanie do tekstów literackich i do obrazu "Autoportret wśród masek" (PYTANIE 1)
 • Jakimi środkami językowymi autorzy przedstawiają groźne żywioły. Odwołanie do fragmentu "Chłopów" Władysława Reymonta i innych tekstów kultury (pytanie 2)
 • Odwołanie do obrazu "Sanna" Konarskiego i dwóch tekstów literackich (pytanie 3)
 • Jakie znaczenie ma poprawność językowa w mediach internetowych/społecznościowych. Jak wpływa na komunikację? Odwołaj się do wskazanego tekstu, innych tekstów kultury i własnych doświadczeń (zadanie 4)
 • Natura człowieka w kulturze. Odwołać się do "O dwu nogach Pana Cogito" Zbigniewa Herberta
  O dwu nogach Pana Cogito
  Lewa noga normalna
  rzekłbyś optymistyczna
  trochę przykrótka
  chłopięca
  w uśmiechach mięśni
  z dobrze modelowaną łydką
  prawa
  pożal się Boże -
  chuda
  z dwiema bliznami
  jedną wzdłuż ścięgna Achillesa
  drugą owalną
  bladoróżową
  sromotną pamiątką ucieczki
  lewa
  skłonna do podskoków
  taneczna
  zbyt kochająca życie
  żeby się narażać
  prawa
  szlachetnie sztywna
  drwiąca z niebezpieczeństwa
  tak oto
  na obu nogach
  lewej którą przyrównać można do Sancho Pansa
  i prawej
  przypominającej błędnego rycerza
  idzie
  Pan Cogito
  przez świat
  zataczając się lekko
 • W jaki sposób artyści ukazują emocje? Na podstawie obrazu "Lament" Edwarda Burne-Jonesa. Odwołać się do tekstów literackich (temat 6)
 • Człowiek w sytuacji zniewolenia. Odwołaj się do utworu "Inny świat" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (zadanie 7)
 • Rola wyobraźni w życiu człowieka. Odwołanie do wskazanego obrazu i innych tekstów kultury (pytanie 8)
 • W jaki sposób ukazywane są postaci żon w utworach literackich. Jaki ma wpływ żona na męża na podstawie utworu "Żona modna" Ignacego Krasickiego (temat 9)
 • Jak artyści ukazują wartości ludzkiego życia. Odwołanie do obrazu i tekstów literackich (pytanie 10)
 • Jakie problemy społeczne ukazują autorzy w swoich dziełach? (pytanie 11)
 • Innowacje językowe - jaką mają wartość. Na podstawie tekstu Jana Miodka, tekstów kultury i własnych doświadczeń (pytanie 12)
 • W jaki sposób w utworach ukazywana jest praca? Odwołanie do obrazu "Zbieracze jabłek" i innych tekstów literackich. (temat 13)

KOLEJNE PYTANIA Z USTNEGO POLSKIEGO NA NASTĘPNEJ STRONIE[/a]

 • W jaki sposób twórcy przedstawiają zmienność świata? Odwołanie do wiersza Wisławy Szymborskiej "Nic dwa razy" i innych tekstów kultury (pytanie 14)
  Nic dwa razy się nie zdarza
  i nie zdarzy. Z tej przyczyny
  zrodziliśmy się bez wprawy
  i pomrzemy bez rutyny.
  Choćbyśmy uczniami byli
  najtępszymi w szkole świata,
  nie będziemy repetować
  żadnej zimy ani lata.
  Żaden dzień się nie powtórzy,
  nie ma dwóch podobnych nocy,
  dwóch tych samych pocałunków,
  dwóch jednakich spojrzeń w oczy.
  Wczoraj, kiedy twoje imię
  ktoś wymówił przy mnie głośno,
  tak mi było jakby róża
  przez otwarte wpadła okno.
  Dziś, kiedy jesteśmy razem,
  odwróciłam twarz ku ścianie.
  Róża? Jak wygląda róża?
  Czy to kwiat? A może kamień?
  Czemu ty się, zła godzino,
  z niepotrzebnym mieszasz lękiem?
  Jesteś - a więc musisz minąć.
  Miniesz - a więc to jest piękne.
  Uśmiechnięci, współobjęci
  spróbujemy szukać zgody,
  choć różnimy się od siebie
  jak dwie krople czystej wody.

 • Jakie refleksje na temat ludzkiej egzystencji mogą wyrazić twórcy dzieł sztuki? Na podstawie obrazu i innych tekstów kultury (temat 15)

 • Różne typy narracji i ich funkcje w utworze literackim na podstawie fragmentu "Pamiętnika z powstania warszawskiego" Mirona Białoszewskiego i innych tekstów kultury (temat 16)

 • Jak w tekstach kultury artyści przedstawiają zło. Na podstawie wskazanego obrazu Beksińskiego (temat 17)

 • Jakie cechy powinna mieć wypowiedź retoryczna? (najprawdopodobniej temat 18)

 • Rola poety w życiu bohatera lirycznego (temat 19)

 • Jaką funkcję pełni w dziele motyw snu? Odwołać się do fragmentu III części "Dziadów" Adama Mickiewicza, do całości utworu i innego tekstu kultury (również wskazano jako temat 19)

 • W jaki sposób dzieła nawiązują do innych utworów/dzieł. Odwołanie do plakatu, "Zemsty" A. Fredry i innego tekstu literatury, który nawiązuje do tekstu kultury (zadanie 20)

 • Jaka jest rola języka? Odwołać się do wskazanego tekstu (tekst o języku, który jest formą opisu rzeczywistości), własnych doświadczeń i tekstu kultury (pytanie 21)

 • Motyw marności (temat 22)

 • Jak teksty kultury wpływają na historie narodów? Odwołując się do obrazu "Ranny Powstaniec" Stanisława Witkiewicza i innych utworów literackich (temat 23)

 • Puryzm i liberalizm, która postawa jest właściwa wobec języka? W odwołaniu do wskazanego tekstu (rozmowa), własnych doświadczeń i wybranego tekstu kultury (temat 24)

 • Wizerunek wojownika w tekstach kultury. Na podstawie obrazu Wojciecha Kossaka "Ułan i dziewczyna"(temat 25)

 • Motyw samotności człowieka w oparciu o opowiadanie Gustawa Herlinga - Grudzińskiego "Wieża" (temat 26)

 • Jakie postawy wobec życia możemy odnaleźć w tekstach literackich. Odwołać się do wskazanego obrazu z wizerunkiem mnichów (temat 27)

 • Jak przeszłość może kształtować przyszłość? W oparciu o wiersz "Do młodych" Adama Asnyka (temat 30)
  Szukajcie prawdy jasnego płomienia!
  Szukajcie nowych, nie odkrytych dróg...
  Za każdym krokiem w tajniki stworzenia
  Coraz się dusza ludzka rozprzestrzenia,
  I większym staje się Bóg!
  Choć otrząśniecie kwiaty barwnych mitów,
  Choć rozproszycie legendowy mrok,
  Choć mgłę urojeń zedrzecie z błękitów,
  Ludziom niebiańskich nie zbraknie zachwytów,
  Lecz dalej sięgnie ich wzrok.
  Każda epoka ma swe własne cele
  I zapomina o wczorajszych snach...
  Nieście więc wiedzy pochodnię na czele
  I nowy udział bierzcie w wieków dziele,
  Przyszłości podnoście gmach!
  Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,
  Choć macie sami doskonalsze wznieść;
  Na nich się jeszcze święty ogień żarzy,
  I miłość ludzka stoi tam na straży,
  I wy winniście im cześć!
  Ze światem, który w ciemność już zachodzi
  Wraz z całą tęczą idealnych snów,
  Prawdziwa mądrość niechaj was pogodzi -
  I wasze gwiazdy, o zdobywcy młodzi,
  W ciemnościach pogasną znów!

 • W jakim celu i w jaki sposób artyści odwołują się do mitów? (temat 31)

 • Motyw tęsknoty za ojczyzną na podstawie fragmentu "Latarnika" Henryka Sienkiewicza. Odwołać się do innych tekstów kultury (pytanie 32)

  PYTANIA, DO KTÓRYCH UCZNIOWIE NIE ZAPAMIĘTALI NUMERÓW ZADAŃ

 • Motyw wyobraźni

 • Spędzanie wolnego czasu - jak jest przedstawione w tekstach literackich + obraz Jacka Malczewskiego

 • Człowiek w sytuacji zniewolenia

 • Zawód a wartości moralne i "Siłaczka" Żeromskiego.

ZOBACZ KOLEJNE PYTANIA Z MATURY USTNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO

OTO PYTANIA I TEMATY, JAKIE POJAWIAJĄ SIĘ NA USTNYM POLSKIM

 • Parabola w tekstach kultury. Jak charakter języka wpływa na odbiór bohatera. Odnieś się do fragmentu "Lalki" Bolesława Prusa, całości powieści i innych tekstów kultury (zestaw 1)

 • Salon jako miejsce spotkań. Miejsce, które charakteryzuje bohatera. Odniesienie do wskazanego obrazu (zadanie 2)

 • Jaka funkcje pełnia wyrazy nacechowane emocjonalnie w tekstach kultury. Odwołaj się do własnych emocji oraz utworu Kochanowskiego pieśni o spustoszeniu Podola (pytanie 3)

  PIEŚŃ V
  Wieczna sromota i nienagrodzona
  Szkoda, Polaku! Ziemia spustoszona
  Podolska leży, a pohaniec sprosny,
  Nad Niestrem siedząc, dzieli łup żałosny!
  Niewierny Turczyn psy zapuścił swoje,
  Którzy zagnali piękne łanie twoje
  Z dziećmi pospołu a nie masz nadzieje,
  By kiedy miały nawiedzić swe knieje.
  Jedny za Dunaj Turkom zaprzedano,
  Drugie do hordy dalekiej zagnano;
  Córy szlacheckie (żal się mocny Boże!)
  Psom bisurmańskim brzydkie ścielą łoże.
  Zbójce (niestety), zbójce nas wojują,
  Którzy ani miast, ani wsi budują;
  Pod kotarzami tylko w polach siedzą,
  A nas nierządne, ach, nierządne, jedzą!
  Tak odbieżałe stado więc drapają
  Rozbójce wilcy, gdy po woli mają,
  Że ani pasterz nad owcami chodzi,
  Ani ostrożnych psów za sobą wodzi.
  Jakiego serca Turkowi dodamy,
  Jesli tak lekkim ludziom nie zdołamy?
  Ledwieć nam i tak króla nie podawa;
  Kto się przypatrzy, mała nie dostawa.
  Zetrzy sen z oczu, a czuj w czas o sobie,
  Cny Lachu! Kto wie, jemu czyli tobie
  Szczęście chce służyć? A dokąd wyroku
  Mars nie uczyni, nie ustępuj kroku!
  A teraz k'temu obróć myśli swoje
  Jakobyć szkody nieprzyjaciel twoje
  Krwią swą nagrodził i omył tę zmazę,
  Którą dziś niesiesz prze swej ziemie skazę.
  Wsiadamy? Czy nas półmiski trzymają?
  Biedne półmiski, czego te czekają?
  To pan, i jadać na śrebrze godniejszy,
  Komu żelazny Mars będzie chętniejszy.
  Skujmy talerze na talery, skujmy,
  A żołnierzowi pieniądze gotujmy!
  Inszy to darmo po drogach miotali,
  A my nie damy, bychmy w cale trwali?
  Dajmy; a naprzód dajmy! Sami siebie
  Ku gwałtowniejszej chowajmy potrzebie.
  Tarczej niż piersi pierwej nastawiają,
  Pozno puklerza przebici macają.
  Cieszy mię ten rym: "Polak mądr po szkodzie":
  Lecz jesli prawda i z tego nas zbodzie,
  Nową przypowieść Polak sobie kupi,
  Że i przed szkodą, i po szkodzie głupi.

 • Wolność na podstawie obrazu "Wolność wiodąca lud na barykady" i innych tekstów literackich (podano jako temat z zestawu 3)

 • W jaki sposób autorzy nawiązują do przeszłości? Odpowiedz na podstawie plakatu Tomasza Bogusławskiego 1944-1994, oraz tekstów literackich. (zadanie 4)

 • Jak w tekstach kultury ukazywany jest czas? Wiersz Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej "Czas krawiec kulawy" (temat 5)
  Czas, jak to Czas krawiec kulawy
  z chińskim wąsem suchotnik żwawy
  Coraz to inne skrawki przed oczy mi kładzie
  spoczywające w ponurej szufladzie.
  Czarne, bure, zielone i wesołe w kratkę,
  to zgrzebne szare płótno, to znów atlas gładki
  Raz - coś błysło jak złotem
  zamigotało zielonym klejnotem,
  zatęczyło na zgięciu,
  zachrzęściło w dotknięciu...
  Więc krzyknęłam: "Ach! Z tego, z tego chcę mieć suknię!"
  Lecz Czas, jak to Czas, zły krawiec tak pod nosem fuknie
  "To sprzedane, do nieba - cała sztuka -
  szczęśliwy, kto ten skrawek widział -
  niech większego szczęścia nie szuka
  - To rzekłszy, schował prędko próbe do szuflady
  a mnie pokazał sukno barwy - czekolady

 • Pokolenie młode i stare na podstawie obrazu młodość i starość. Odnieść się do wybranych tekstów literackich (temat 6)

 • Jaki jest sens stosowania stylizacji językowej (temat 7)

 • Czy przyjaźń jest wartością w Życiu człowieka? Wiersz Kochanowskiego i inne teksty kultury (temat 8)

 • Jak artyści przedstawiają w swoich dziełach relacje międzyludzkie? Odwołaj się do obrazu "Piękny domek z kart zbudowaliśmy" oraz innych tekstów literackich (zadanie 9)

 • Gwara środowiskowa/slang - zaburza czy ułatwia komunikację? Na podstawie tekstu i własnych doświadczeń (temat 10)

 • Jakie są konsekwencje czynów. Odwołaj się do fragmentu "Pana Tadeusza", całości utworu i jednego tekstu kultury (pytanie 11)

 • Kultura ludowa w sztuce. Odwołanie do obrazu Wojciecha Gersona "Odpoczynek w szałasie tatrzańskim" oraz tekstów literackich (zadanie 12)

 • W jaki sposób artyści przedstawiają wydarzenia dramatyczne? Na podstawie wiersza Baczyńskiego oraz innych tekstów kultury (pytanie 13)

 • Motyw drzewa w literaturze (pytanie 15)

 • W jaki sposób w dziełach literackich przedstawiona jest samotność? Na podstawie wskazanego obrazu i innych utworów (pytanie 16)

 • Jakie są konsekwencje popełnionych błędów? Omów temat odwołując się do przytoczonego fragmentu "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza (pytanie 19)

 • W jaki sposób artyści ukazują zsyłkę na Sybir w tekstach kultury? Odwołanie do obrazu i tekstów kultury (uczniowi wydaje się, że to był numer 20)

 • W jaki sposób artyści ukazują zsyłkę na Sybir w utworach literackich? Odwołanie do obrazu Aleksandra Sochaczewskiego "Wieczór. Zakładanie kajdan." i tekstów kultury (pytanie 21)

 • Czym charakteryzuje się styl artystyczny? Co go wyróżnia od innych form użytkowych? (pytanie 22)

 • Motyw jednostki. Jakie refleksje na temat relacji jednostki ze społeczeństwem wyrażają twórcy w swoich dziełach? (pytanie 23)

 • Motyw starości. Jak teksty kultury przedstawiają starość. Odwołaj się do obrazu i innych tekstów kultury (pytanie 24)

 • Jaką rolę w życiu człowieka odgrywa muzyka? Omów zagadnienie, odwołując się do obrazu Jana Vermeera "Lekcja muzyki" oraz wybranych tekstów kultury (pytanie 25).

 • Motyw dziecka w literaturze. Odniesienie do obrazu "Dzieci w ogrodzie" Władysława Podkowińskiego i innych tekstów literackich (pytanie 26)

 • W jaki sposób twórcy wyrażają emocje? Na podstawie "Pamiętnika z powstania warszawskiego" Mirona Białoszewskiego (zadanie 28)

 • Rola szablonów językowych. Odwołaj do własnych doświadczeń i innych tekstów kultury (uczeń nie zapamiętał numeru pytania)

ZOBACZ INNE PYTANIA Z MATURY USTNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO NASTĘPNYCH STRONACH: MATURA USTNA POLSKI PYTANIA
OTO PYTANIA I TEMATY, JAKIE POJAWIAJĄ SIĘ NA USTNYM POLSKIM

 • Relacja ojca z synem na podstawie fragmentów "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego i innych tekstów kultury. (pytanie 1)

 • W jakim celu twórcy przedstawiają postaci historyczne w dziełach. Na podstawie obrazu Kossaka pt. "Portret Tadeusza Kościuszki". Odwołał się do utworów literackich (pytanie 2)

 • Motyw podróży na podstawie "Jądra ciemności" Josepha Conrada i innych tekstów kultury (pytanie 3)

 • Obraz mścicieli w tekstach kultury. Wizerunek mściciela w utworach literackich. Odwołanie do rzeźby "Pomnik mściciela"
  (pytanie czwarte)

 • W jaki sposób zapożyczenia wpływają na język ojczysty. Czy zagrażają językowi polskiemu? (pytanie 5)

 • Jak twórcy tekstów kultury wykorzystują fantastykę w swoich dziełach. Odwołaj się do utworu "Dusiołek" Bolesława Leśmiana(zadanie 6)

  Szedł po świecie Bajdała,
  Co go wiosna zagrzała -
  Oprócz siebie - wiódł szkapę, oprócz szkapy - wołu,
  Tyleż tędy, co wszędy, szedł z nimi pospołu.
  Zachciało się Bajdale
  Przespać upał w upale,
  Wypatrzył zezem ściółkę ze mchu popod lasem,
  Czy dogodna dla karku - spróbował obcasem.
  Poległ cielska tobołem
  Między szkapą a wołem,
  Skrzywił gębę na bakier i jęzorem mlasnął,
  I ziewnął wniebogłosy, i splunął, i zasnął.
  Nie wiadomo dziś wcale,
  Co się sniło Bajdale?
  Lecz wiadomo, że szpecąc przystojność przestworza;
  Wylazł z rowu Dusiołek, jak półbabek z łoża.
  Pysk miał z żabia ślimaczy
  (Że też taki być raczy!)
  A zad tyli, co kwoka, kiedy znosi jajo.
  Milcz, gębo nieposłuszna, bo dziewki wyłają!
  Ogon miał ci z rzemyka,
  Podogonie zaśz łyka.
  Siadł Bajdale na piersi, jak ten kruk na snopie -
  Póty dusił i dusił, aż coś warkło w chłopie!
  Warkło, trzasło, spotniało~
  Coć się stało Bajdało?
  Dmucha w wąsy ze zgrozy, jękiem złemu przeczy -
  Słuchajta, wszystkie wierzby, jak chłop przez sen beczy!
  Sterał we śnie Bajdała
  Pół duszy i pół ciała,
  Lecz po prawdzie niedługo ze zmorą marudził -
  Wyparskał ją nozdrzami,zmarszczył się i zbudził.
  Rzekł Bajdała do szkapy:
  Czemu zwieszasz swe chrapy?
  Trzebać było kopytem Dusiołka przetrącić,
  Zanim zdążył mój spokój w całym polu zmącić"!
  Rzekł Bajdała ~~
  Czemuś skąpił mozołu?
  Trzebać było rogami Dusiołka postronić,
  Gdy chciał na mnie swej duszy paskudę wyłonić!
  Rzekł Bajdała do Boga:
  O rety - olaboga!
  Nie dość ci, żeś potworzył mnie, szkapę i wołka,
  Jeszcześ musiał takiego zmajstrować Dusiołka?

 • Motywy biblijne. W jaki sposób autorzy przywołują we współczesnych tekstach motywy biblijne. Odwołanie do obrazu współczesnej wieży Babel (pytanie 7)

 • Jak język charakteryzuje bohatera? Odwołaj się do fragmentu "Ferdydurke" Witolda Gomboriwcza i wybranych tekstów kultury (zadanie 8)

 • Jak bohaterowie odpokutowują złe postępowanie? Odnieś się do fragmentu "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza i do całego utworu oraz innych wybranych tekstów kultury (zadanie 9)

 • 10. Książka w życiu człowieka. Odwołaj się do wskazanego obrazu (zadanie 10)

 • Motyw życia jako teatru na podstawie wiersza Wisławy Szymborskiej i innych tekstów kultury (zadanie 11)
  Wisława Szymborska, Życie na poczekaniu

  Życie na poczekaniu.
  Przedstawienie bez próby.
  Ciało bez przymiarki.
  Głowa bez namysłu.
  Nie znam roli, którą gram.
  Wiem tylko, że jest moja, niewymienna.
  O czym jest sztuka,
  zgadywać muszę wprost na scenie.
  Kiepsko przygotowana do zaszczytu życia,
  narzucone mi tempo akcji znoszę z trudem.
  Improwizuję, choć brzydzę się improwizacją.
  Potykam się co krok o nieznajomość rzeczy.
  Mój sposób bycia zatrąca zaściankiem.
  Moje instynkty to amatorszczyzna.
  Trema, tłumacząc mnie, tym bardziej upokarza.
  Okoliczności łagodzące odczuwam jako okrutne.
  Nie do cofnięcia słowa i odruchy,
  nie doliczone gwiazdy,
  charakter jak płaszcz w biegu dopinany -
  oto żałosne skutki tej nagłości.
  Gdyby choć jedną środę przećwiczyć zawczasu,
  albo choć jeden czwartek raz jeszcze powtórzyć!
  A tu już piątek nadchodzi z nie znanym mi scenariuszem.
  Czy to w porządku - pytam
  (z chrypką w głosie,
  bo nawet mi nie dano odchrząknąć za kulisami).
  Złudna jest myśl, że to tylko pobieżny egzamin
  składany w prowizorycznym pomieszczeniu. Nie.
  Stoję wśród dekoracji i widzę, jak są solidne.
  Uderza mnie precyzja wszelkich rekwizytów.
  Aparatura obrotowa działa od długiej już chwili.
  Pozapalane zostały najdalsze nawet mgławice.
  Och, nie mam wątpliwości, że to premiera.
  I cokolwiek uczynię,
  zamieni się na zawsze w to, co uczyniłam.

ZOBACZ PYTANIA - MATURA USTNA Z JĘZYKA POLSKIEGO - CZYTAJ KOLEJNE PROPOZYCJE PYTAŃ, TEMATY, ZADANIA

 • Jak dziecko postrzega świat? Odwołaj się do fotografii i tekstów kultury (zadanie 12)

 • Wpływ SMS-a na język polski. Uproszczenia języka na podstawie tekstu i własnych doświadczeń. (zadanie 13)

 • Ironia i groteska w tekstach kultury (zadanie 14)

 • Motyw Polski jako potęgi militarnej. Odwołać się do "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej, innego utworu pozytywistycznego (zadanie 15)

 • Jakie refleksje na temat pokolenia wojennego autorzy zamieszczają w swoich dziełach? (zadanie 16)

 • Gra jako metafora postępowania człowieka. Plakat "Gry o tron" (zadanie 17)

 • Co inspiruje artystów w kulturze ludowej? Odwołaj się do załączonego obrazu Stanisława Witkiewicza "Na jarmarku" i innych tekstów kultury (pytanie 18)

 • Kto wyznacza normy poprawności językowej? Odniesienie do tekstu Mirosława Bańko i innego tekstu kultury (zadanie nr 19)

 • Jak twórcy postrzegają naturę? Odwołanie do malowidła Banksy'ego i innych utworów literackich (zadanie 20)

 • Motyw wewnętrznych przemyśleń. Odniesienie do "Nawiedzenia" Brunona Schulza ze zbioru "Sklepy cynamonowe" (zadanie 21)

 • Człowiek wobec cywilizacji (zadanie 22)

 • Etykieta językowa w oparciu o podany tekst, własne doświadczenie i inne teksty kultury (zadanie 23)

 • Refleksje związane ze starością. W oparciu o fragment "Dzienników" Zofii Nałkowskiej. Odwołaj się również do przynajmniej dwóch tekstów kultury (pytanie 24)

 • Jak otoczenie wpływa na człowieka? Co o nim mówi (na podstawie zdjęcia wnętrza pracowni) (pytanie 25)

 • Jakie emocje budzi czytanie książek. Odwołaj się do obrazu "Czytanie Werthera " i innych tekstów literackich (zadanie 26).

 • Jak artyści przedstawiają losy człowieka. Odniesienie do wskazanego wiersza (zadanie 27)

  Zadania, do których uczniowie nie pamiętają numerów:

 • Jakie znaczenie dla bohatera mają wspomnienia? Omów na podstawie "Innego Świata" Gustawa Herlinga-Grudzinskiego i innego tekstu kultury

 • Dlaczego porozumienie międzyludzkie jest trudne do osiągnięcia. Odwołaj się do fragmentu "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego, całego utworu oraz innego tekstu kultury

ZOBACZ PYTANIA - MATURA USTNA Z JĘZYKA POLSKIEGO - CZYTAJ KOLEJNE PROPOZYCJE PYTAŃ, TEMATY, ZADANIA

OTO PYTANIA I TEMATY, JAKIE POJAWIAJĄ SIĘ NA USTNYM POLSKIM

 • Czym dla człowieka może być podróż? Omów na podstawie znanych Ci tekstów literackich i innych tekstów kultury (pytanie 1)
 • W jaki sposób miejsca utracone funkcjonują w ludzkiej pamięci? Wiersz Bolesława Leśmiana "Krajobraz utracony" (pytanie 2)
  Czemu obcą mi wioskę z zwykłych lip gromadą
  Wspominam jak dostępną niegdyś tajemnicę,
  Stdzie owiec znakowanych natłoczone stado
  Napełniło - już znikłą na zawsze ulicę?...
  Czemu dziś we wspomnieniu tak pilnie je śledzę?
  Ruch każdy, snem sprawdzony, odtwarzam zawzięcie...
  Czas mijał... One - w czasu wbłądziły niewiedzę
  I, nagle bezwładniejąc, znikły na zakręcie
  I czemu czuję w piersi zdławiony płacz boży
  Na myśl, że nie zaszumią tamtych pól powiewy
  I że się nie rozwidnią światłem tamtej zorzy
  Zgubioną wełną owiec pośmiecone krzewy?
 • Motyw vanitas. Odwołaj się do wskazanego obrazu "Martwa natura (Vanitas) i do tekstów literackich (zestaw 3)
 • Władza jako ciężar odpowiedzialności, pokusa czy pułapka. Odwołaj się do pieśni XIV Jana Kochanowskiego. Omów na podstawie tekstów literackich i tekstów kultury (zestaw 4)
 • Środki językowe na podstawie trenów o Urszulce, własnych doświadczeń i innych tekstów kultury (nr 5)
 • Obraz miasta w różnych tekstach kultury na podstawie "Ziemi obiecanej" Reymonta (pytanie 6).

 • Jak komunikacja wpływa na hybrydę mowy i pisma (zadanie 7)

 • Motyw marazmu w odniesieniu do obrazu (pytanie 8).

 • Jak można ukazać emocje w tekstach kultury? Na podstawie rzeźby "Śpiewający" i innych tekstów literackich. (pytanie 9)

 • Motyw bólu po stracie bliskich. Omów zagadnienie, odwołując się do obrazu Jana Matejki "Jan Kochanowski nad zwłokami Urszulki" oraz wybranych tekstów literackich (pytanie 10)

 • Dlaczego trudno osiągnąć porozumienie? Omów zagadnienie, odwołując się do fragmentu "Tego Innego" Ryszarda Kapuścińskiego, własnych doświadczeń komunikacyjnych oraz wybranego tekstu kultury (pytanie 11)

 • W jaki sposób twórcy ukazują rozstanie? Odpowiedz, odwołując się do wiersza Józefa Czechowicza "Wieczorem" oraz wybranych tekstów kultury (pytanie 12)
  "Wieczorem" / wyk.: Kuba Badach, Dorota Miśkiewicz / muz.: Włodek Pawlik / sł: Józef Czechowicz

  VIDEO https://www.youtube.com/embed/BMOJzBnQAF4

 • Czy jedna osoba ma wpływ na drugą. Jak człowiek może wpływać na drugiego człowieka? Omów zagadnienie, odwołując się do obrazu Cypriana Noconia "Pajacyk" oraz wybranych utworów literackich (zestaw 13).

 • Jakie obrazy szlacheckiego dworku można odnaleźć w tekstach kultury? Omów zagadnienie, odwołując się do fragmentu powieści Elizy Orzeszkowej "Nad Niemnem" oraz wybranych tekstów kultury (zadanie 14)

 • Na czym polega snobizm językowy? Omów zagadnienie, odwołując się do fragmentu tekstu Mariana Bugajskiego, własnych doświadczeń komunikacyjnych oraz wybranego tekstu kultury (pytanie 15)

 • Jakie refleksje na temat pokolenia wojennego można odnaleźć w tekstach kultury? Omów zagadnienie, odwołując się do fragmentu Wspomnień wojennych Karoliny Lanckorońskiej oraz wybranych tekstów kultury (zestaw 16).

 • Teksty kultury jako narzędzie wypowiedzi użytecznej społecznie. Omów zagadnienie, odwołując się do załączonego plakatu oraz wybranych utworów literackich (zestaw 17)

ZOBACZ PYTANIA Z POPRZEDNICH DNI NA NASTĘPNYCH STRONACH
MATURA USTNA POLSKI PYTANIA Z 10.05.2016

 • Jak artyści przedstawiają bohaterstwo w tekstach kultury? Omów zagadnienie, odwołując się do tekstu piosenki z czasów Powstania Warszawskiego oraz wybranych teksów kultury (pytanie 19)

 • Jak artyści ukazują wojnę pokój? Omów zagadnienie, odwołując się do obrazu Zdzisława Beksińskiego Katyń oraz wybranych utworów literackich (pytanie 20)

 • Czy miłość jest cierpieniem? W jaki sposób twórcy przedstawiają nieszczęśliwą miłość? Omów zagadnienie, odwołując się do podanego fragmentu "Lalki", całej powieści Bolesława Prusa oraz wybranego tekstu kultury (pytanie 21)

 • Jakie funkcje mogą pełnić zgrubienia i zdrobnienia w tekstach kultury? Omów zagadnienie, odwołując się do fragmentu ballady "Powrót taty" Adama Mickiewicza, własnych doświadczeń komunikacyjnych oraz wybranego tekstu kultury (pytanie 22).

  VIDEO https://www.youtube.com/embed/QLIqzICAK9o

 • W jaki sposób mity greckie współtworzą europejską kulturę? Odpowiedz, odwołując się do obrazu Marca Chagalla "Upadek Ikara" oraz wybranych tekstów literackich (pytanie 23).

 • Dlaczego ludzie podejmują wyzwania? Rozważ problem, odwołując się do fragmentu książki "Ziemia, planeta ludzi" Antoine’a de Saint-Exupéry’ego oraz wybranych tekstów kultury (pytanie 24).

 • Wieś jako źródło inspiracji artystycznej. Omów zagadnienie, odwołując się do obrazu Józefa Chełmońskiego "Jesień" oraz wybranych utworów literackich (zadanie 25)

 • Jak artyści oceniają swoją twórczość? Odpowiedz, odwołując się do przytoczonego fragmentu "Dziadów części III", całości dramatu Adama Mickiewicza oraz wybranego tekstu kultury (pytanie 26)

 • Za pomocą jakich środków językowych może być realizowana funkcja ekspresywna w tekstach kultury? Omów zagadnienie, odwołując się do fragmentu tekstu "Życie dworskie" Ignacego Krasickiego, własnych doświadczeń komunikacyjnych oraz wybranego tekstu kultury. (27)

  RESZTA PYTAŃ (uczniowie nie zapamiętali, jakie numery miały)

 • Czy młodzi ludzie muszą przestrzegać etykiety językowej?

 • Na czym polega kultura języka? Omów zagadnienie, odwołując się do fragmentu tekstu Andrzeja Markowskiego "Elegancja w języku", własnych doświadczeń komunikacyjnych oraz wybranego tekstu kultury

 • Jakie refleksje na temat sensu życia wyrażają twórcy w swoich dziełach? Odpowiedz, odwołując się do fragmentu wiersza Zbigniewa Herberta "Pan Cogito czyta gazetę" oraz wybranych tekstów kultury.

 • Jak artyści przedstawiają bohaterstwo w tekstach kultury? Omów zagadnienie, odwołując się do tekstu piosenki z czasów Powstania Warszawskiego oraz wybranych teksów kultury
  Pan Cogito czyta gazetę
  Na pierwszej stronie
  meldunek o zabiciu 120 żołnierzy
  wojna trwała długo
  można się przyzwyczaić
  tuż obok doniesienie
  o sensacyjnej zbrodni
  z portretem mordercy
  oko Pana Cogito
  przesuwa się obojętnie
  po żołnierskiej hekatombie
  aby zagłębić się z lubością
  w opis codziennej makabry
  trzydziestoletni robotnik rolny
  pod wpływem nerwowej depresji
  zabił swą żonę
  i dwoje małych dzieci
  podano dokładnie
  przebieg morderstwa
  położenie ciał
  i inne szczegóły
  120 poległych
  daremnie szukać na mapie
  zbyt wielka odległość
  pokrywa ich jak dżungla
  nie przemawiają do wyobraźni jest ich za dużo
  cyfra zero na końcu
  przemienia ich w abstrakcję
  temat do rozmyślania:
  arytmetyka współczucia

 • Za pomocą jakich środków językowych ukazuje się emocje? Odwołaj się do tekstu Bralczyka (dotyczył utworu "TREN VIII" Jana Kochanowskiego), własnych doświadczeń i wybranego tekstu kultury.

TREN VIII
Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim,
Moja droga Orszulo, tym zniknieniem swoim!
Pełno nas, a jakoby nikogo nie było:
Jedną maluczką duszą tak wiele ubyło.
Tyś za wszytki mówiła, za wszytki śpiewała,
Wszytkiś w domu kąciki zawżdy pobiegała.
Nie dopuściłaś nigdy matce się frasować
Ani ojcu myśleniem zbytnim głowy psować,
To tego, to owego wdzięcznie obłapiając
I onym swym uciesznym śmiechem zabawiając.
Teraz wszytko umilkło, szczere pustki w domu,
Nie masz zabawki, nie masz rozśmiać się nikomu.
Z każdego kąta żałość człowieka ujmuje,
A serce swej pociechy darmo upatruje.

OTO PYTANIA I TEMATY, JAKIE POJAWIŁY SIĘ NA USTNYM POLSKIM - BYĆ MOŻE POJAWIĄ SIĘ TEŻ NA POLSKIM POPRAWKOWYMN

 • Pytanie z wiedzy o języku: Jakie czynniki wpływają na rozwój języka. Odwołaj się do podanego tekstu i do innego tekstu kultury oraz do własnych doświadczeń.
 • Motyw fantastyczny na podstawie obrazu Jacka Malczewskiego "Topielec w uściskach dziwożony" oraz innych tekstów literackich.
 • Jak twórcy ukazują ból po stracie bliskiej osoby? Odwołaj się do wskazanego obrazu "Orfeusz i Eurydyka"/"Lament Orfeusza" i innych tekstów literackich

Wpisujcie w komentarze swoje pytania i tematy! Pochwalcie się, jak Wam poszło!

 • W jaki sposób autorzy ukazują walki i powstania narodowe. Omów zagadnienie odwołując się do obrazu i innych tekstów kultury.

 • Wizja nierzeczywistego świata . Jakie moga być przykłady?

 • Jak artyści ukazują stany psychiczne? Na podstawie obrazu Gustawa Courbeta "Zwariowany" i tekstów literackich

 • Jak dzieciństwo wpływa na dorosłe życie w odniesieniu do fragmentu o Rzeckim i całej "Lalki" Bolesława Prusa oraz innych tekstów.

 • Wizje nierzeczywistych światów. Omów temat na podstawie obrazu "Na siódmym kontynencie" i innych tekstów literackich

 • Jak w tekstach kultury ukazywany jest obraz zsyłki? Na podstawie "Na nieludzkiej ziemi"

 • Funkcje stylu potocznego w literaturze i tekstach kultury. Odnieś się do fragmentu tekstu Jerzego Bartmińskiego pt. "Styl Potoczny". Przytocz wybrane teksty kulturowe.

 • Jakie wizje miasta można odnaleźć w sztuce i literaturze? Omów zagadnienie odwołując się do obrazu "Paryż widziany z okna" Marca Chagalla oraz wybranych utworów literackich.

 • Refleksje na temat miłości, m.in. na podstawie obrazu "Kochankowie" Rene Magritte

 • Wpisujcie w komentarze swoje pytania i tematy! Pochwalcie się, jak Wam poszło!

 • Motyw ojca i syna - relacje bliskie czy dalekie. Przedstaw konflikt pokoleń na podstawie grafiki B. Schultza "Jakub z młodym Józefem"

 • Omów motyw wsi na podstawie tekstu "Z chałupy" i innych tekstów kultury.

Najnowsze informacje o epidemii koronawirusa

Wideo

Komentarze 1

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

h
hooligan

Miasto- przyjazne czy wrogie dla czlowiek? Obraz "Warszawa" i odniesienie do dowolnych tekstow literackich

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3