Dolny Śląsk rozwija się dynamicznie dzięki funduszom unijnym. Nowe drogi, nowe pociągi i autobusy, szpitale i nowoczesny sprzęt medyczny, szkoły i przedszkola – to przykłady lokalnych inwestycji, które powstały dzięki obecnej perspektywie unijnej wartej 9 mld zł i trwającej do 2020 roku. Oznacza to jednak, że już teraz trzeba starać się o wsparcie w ramach nowego budżetu unijnego na lata 2021-2027. Z taką misją przebywał w Brukseli marszałek Cezary Przybylski.

Razem z delegacją dolnośląskich samorządowców, m.in. prezydentami: Wałbrzycha, Bolesławca i Jeleniej Góry marszałek spotkał się z Elżbietą Bieńkowską, komisarz UE ds. rynku wewnętrznego i usług oraz Coriną Cretu, Komisarz UE ds. polityki regionalnej.

Z kategorii regionu słabiej rozwiniętego awansowaliśmy do kategorii regionów, które pozytywnie się zmieniają. Dolny Śląsk zajmuje pierwsze miejsce w Europie pod względem wzrostu zatrudnienia.

Wiele inwestycji jest w fazie realizacji, ale nadchodzący niedługo koniec obecnej perspektywy unijnej powoduje, że nasi samorządowcy już teraz prowadzą rozmowy w sprawie dalszego finansowania zadań w ramach nowego unijnego programu operacyjnego.

- Już teraz zabiegamy o zabezpieczenie dla naszego województwa odpowiednich środków finansowych w przyszłym budżecie unijnym. Dolny Śląsk jest regionem dynamicznie rozwijającym się. Chcemy, by tempo tego rozwoju było utrzymane. Dlatego staramy się by środki unijne, które ten rozwój wspierają, były dla naszego województwa jak największe – mówi marszałek Cezary Przybylski.

Warto przypomnieć, że wizją Cezarego Przybylskiego, o której wielokrotnie wspominał w tej i poprzednie kadencji, jest idea zrównoważonego rozwoju. Nadrzędną kwestia jest tu więc dbałość samorządu województwa o cały region – nie tylko tradycyjnie silne ośrodki wrocławski i legnicko-głogowski, ale również słabsze pod względem gospodarczym wałbrzyski i jeleniogórski. Dlatego właśnie, aby stworzyć szansę równomiernego rozwoju województwa, marszałek przeznacza znaczną część środków aktualnego Regionalnego Programu Operacyjnego na tzw. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej (ponad 190 mln euro) i Jeleniogórskiej (ponad 120 mln euro). To właśnie wsparcie unijne jest kluczem do dalszego inwestowania w te podregiony, zarówno w ramach Polityki Spójności jak i innych polityk Unii Europejskiej.