Od 1 stycznia 2019 zaczną obowiązywać mniejsze składki ZUS. Przedsiębiorcy działający na mniejszą skalę – osiągający przychody nie większe niż 63 tys. zł mogą płacić niższe składki. Mowa o tzw. „małym ZUSie” dla drobnych przedsiębiorców.

Niższe składki ZUS – na czym polega „mały ZUS”?

Mały ZUS dla drobnych przedsiębiorców ma stanowić wsparcie w rozwoju firmy. Przedsiębiorcy, którzy zrealizują określone warunki, będą mogli opłacać obniżone składki na ubezpieczenie społeczne.

Iwona Kowalska-Matis dla money.pl: Mały ZUS dotyczy tylko składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe). Nie obejmuje składki zdrowotnej, którą trzeba będzie opłacać w pełnej wysokości. Jeśli w poprzednim roku przedsiębiorca nie prowadził działalności przez cały rok (np. zawiesił ją albo zamknął i ponownie rozpoczął), przy obliczaniu progu przychodu musi zastosować proporcję.

Żeby skorzystać z "małego ZUS-u" przedsiębiorca nie może przekroczyć 30-krotności minimalnego wynagrodzenia w poprzednim roku. Za 2018 r. kwota ta wynosi 63 tys. zł.

Niższe składki ZUS. Kto nie będzie mógł skorzystać z oferty?

Nie wszyscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z „małego ZUSu”. Program nie dotyczy przedsiębiorców, którzy w zeszłym roku prowadzili także inną pozarolniczą działalność:

  • artyści
  • twórcy
  • wspólnicy spółek (jawna, komandytowa, jednoosobowa spółka z o.o., partnerska)
  • osoby prowadzące publiczną lub niepubliczną szkołę
  • osoby wykonujące wolny zawód

Żeby skorzystać z programu "mały ZUS" przedsiębiorcy muszą zarejestrować się do ubezpieczeń społecznych z nowym kodem zawartym w rozporządzeniu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej do dnia 8 stycznia 2019 r.

Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz o „Małym ZUSie":

Z tego rozwiązania można skorzystać bez względu na długość życia firmy. I mamy nadzieję, że zrobią to również ci, którzy obecnie pozostają w tzw. szarej strefie. Warunkiem jednak jest prowadzenie przez 60 dni w roku poprzednim działalności gospodarczej.