Magnez w uprawie roślin. Dlaczego jest potrzebny w glebie i jak go dawkować? Uprawy skorzystają na takim nawożeniu

Materiał informacyjny Nordkalk
Udostępnij:
Tak jak pszczoły czasem potrzebują dokarmiania, tak rośliny wsparcia i dostarczenia im składników potrzebnych do właściwego rozwoju. Jednym z nich jest magnez. Wymagają go wszystkie organizmy żywe. W razie potrzeby suplementują go ludzie, rośliny też skorzystają na jego dodatkowej ilości. Jak niedobory magnezu objawią się na polu i jak rozwiązać problem? Ratunkiem może być AtriGran Mg i Magnesium.

Zapotrzebowanie gleby w wapno

Warto zaznaczyć, że zapotrzebowanie na magnez jest różne u różnych gatunków. Szczególnie wymagające są rośliny okopowe: burak cukrowy i ziemniak oraz drzewa owocowe i warzywa. Nawożenie ma uzasadnienie, jeśli zawartość magnezu spadnie poniżej 40 mg/kg na glebach lekkich i 100 mg/kg na glebach ciężkich.

Roczne pobranie Mg przez rośliny uprawne waha się od 30 do 100 kg MgO/ha. Magnez ulega wymyciu z gleby, w polskich warunkach jest to poziom 10-40 kg MgO. Średnioroczny ubytek to 50 -120 kg MgO, który należy uzupełnić nawożeniem np. przy pomocy wapna z magnezem AtriGran Mg i Magnesium od Nordkalk.

Rośliny potrzebują magnezu z kilku powodów. Mianowicie odpowiada on za:

 • budowę systemu korzeniowego
 • gospodarkę azotem
 • aktywizacje enzymów
 • przemiany węglowodanów
 • produkcję chlorofilu i fotosyntezę

Objawy niedoboru magnezu w uprawach

Niewystarczająca zawartość magnezu może ukazać się we wczesnych fazach rozwoju głodem azotowym lub fosforowym, natomiast w znacznie późniejszych fazach różnego rodzaju chlorozami: paciorkowatością między nerwami u jednoliściennych i żółknięciem, a następnie brązowieniem między nerwami u dwuliściennych (rys.1)

Nordkalk

Nordkalk

Objawy zaczynają występować od liści najstarszych. Niedobór magnezu wywołuje niższą zwartość Mg2+ w roślinie i zaburzenie proporcji do K+ i Na+. Spożycie paszy z takich roślin może być przyczyną chorób fizjologicznych, np. tężyczki pastwiskowej u bydła. Trzeba mieć świadomość, że niedobór magnezu wpływa też na spadek plonów oraz niższą zwartość białka i cukrów w plonie.

Dawkowanie magnezu w uprawie roślin

Specjaliści uspokajają - przenawożenie magnezem jest praktycznie niemożliwe. Ten pierwiastek w porównaniu do innych kationów jest słabym antagonistą, a rośliny nie pobierają go w nadmiarze. Nie warto jednak „nawozić na zapas” - nie ma to uzasadnienia agrotechnicznego i ekonomicznego. Warto natomiast zadbać o prawidłowy stosunek wapnia do magnezu - 8:1 ( Rys.2)

 • Dawki coroczne form siarczanowych nie powinny przekraczać 200 kg MgO i wynoszą najczęściej 50-120 kg MgO.
 • Dawki wapna sypkiego to zwykle 400-800 kg MgO co odpowiada np. zastosowaniu 2-4 ton Nordkalk Magnesium raz na 3-5 lat.
 • Wapno granulowane AtriGran Mg stosujemy zwykle w dawce 50-170 kg MgO użytej odpowiednio do wymagań raz na 1-2 lata.
 • Jednorazowa aplikacja dolistna to 1,5-2,5 kg MgO - jest to dobra forma uzupełniająca, ale nie może zastąpić nawożenia doglebowego.

Nordkalk

Rys 2. Prawidłowy stosunek wapnia do magnezu wskazanie wyboru produktów do wapnowania.

Jakie efekty uzyskujemy w glebach kwaśnych i bardzo kwaśnych, stosując wapna Nordkalk Magnesium lub AtriGran Mg?:

 • poprawiamy pH gleby
 • eliminujemy toksyczny glin
 • zwiększamy dostępność wszystkich makroskładników, w tym Mg
 • pobudzamy życie biologiczne
 • wpływamy na poprawę struktury glebowej
 • dostarczamy jony Mg i Ca
 • zwiększamy zasobność gleby w Mg

W przypadku gleby o optymalnym odczynie - stosując nawozy siarczanowo-magnezowe, dostarczamy jony magnezu i siarki, zwiększamy zasobność gleby w Mg.

Wymywanie magnezu na glebach lekkich i bardzo lekkich – praktyczne wskazówki

Gleby lekkie i bardzo lekkie wymagają systematycznego uzupełniania w magnez, ponieważ są bardziej podatne na jego wymywanie, łatwo dochodzi do zachwiania proporcji w składnikach pokarmowych - antagonistach, szybko ulegają zakwaszeniu. Dobrym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest stosowanie Nordkalk Magnesium.

Unikajmy błędów. Jednorazowe wysokie nawożenie nawozami azotowymi, potasowymi, a nawet obornikiem, może doprowadzić na takich glebach do skrajnych niedoborów magnezu. Dlatego idealnie sprawdzi się wapno sypkie Nordkalk Magnesium. Zastosowane raz na 3-5 lat zadba o prawidłowy odczyn, dostarczy systematycznie w wyniku rozkładu odpowiednie ilości magnezu. Jest tanim sposobem na dostarczenie magnezu do gleby. Jeśli w płodozmianie pojawi się roślina o wysokich wymaganiach na ten pierwiastek, warto uzupełnić nawożenie dolistnie oraz wesprzeć niewielkimi dawkami doglebowymi AtriGranu Mg lub kizerytu.

Wiosnę mamy stosunkowo chłodną i mokrą, a to czynniki, które dodatkowo wypływają na ograniczenie pobierania magnezu (niskie temperatury oraz nadmierne uwilgotnienie gleby). Tereny narażone na te zjawiska wymagają wyższych zwartości magnezu.

Korzyści z uregulowanego pH i gleby zasobnej w magnez

Jeśli zadbamy o odpowiednie pH gleby i odpowiedni poziom magnezu, możemy liczyć na to, że nasze uprawy zyskają:

 • dużą dynamikę wzrostu,
 • pełne wykorzystanie azotu,
 • silny i funkcjonalny system korzeniowy,
 • odporność na okresowe chłody,
 • odporność na okresowe susze i momenty wysokiego uwilgotnienia,
 • rośliny bobowate lepiej współpracują z bakteriami, tworzą więcej brodawek, lepiej wiążą N,
 • w warzywach i roślinach pastewnych dla zwierząt - niższy bezpieczniejszy poziom azotanów,
 • wyższa zwartość magnezu w roślinach pastewnych i żywności,
 • wyższe plony

Uzyskane plony będą wykazywały się również wyższymi parametrami. Większe plony dadzą zboża, rośliny strączkowe, warzywa i owoce. Także ich jakość będzie lepsza. W przypadku rzepaku - zaolejenie, buraków cukrowych – polaryzacja, zbóż – zawartość białka, a ziemniaków – skrobi.

Materiał oryginalny: Magnez w uprawie roślin. Dlaczego jest potrzebny w glebie i jak go dawkować? Uprawy skorzystają na takim nawożeniu - Strefa Agro

Dodaj ogłoszenie