Lubisz wyzwania, lubisz fotografowanie - to ten konkurs jest właśnie dla Ciebie

Materiał informacyjny Urzędu Statystycznego we Wrocławiu

Jak na zdjęciu przedstawić to, że #liczysiękażdy?

To może być prawdziwe wyzwanie dla amatorów fotografii. Warto spróbować swoich sił, bo to zadanie to dobry sprawdzian kreatywności. Nie dość, że ciekawe zdjęcie może dać twórcy wiele satysfakcji, to jeszcze na najlepszych czekają nagrody. Mowa tu o konkursie fotograficznym - „NSP 2021. Spis na zdjęciu w mym ujęciu!” organizowanym przez Urząd Statystyczny we Wrocławiu. Konkurs rozpocznie się 12 lipca i potrwa do 30 września br. Składa się on z 10 edycji trwających 7 dni kalendarzowych.

Tu podaj tekst alternatywny

Temat konkursu

- Narodowy Spis Powszechny odbywa się co 10 lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o ilościowym i jakościowym stanie zasobów mieszkaniowych i budynkowych. To bardzo ważne wydarzenie dla kraju, dlatego chcieliśmy zainteresować Dolnoślązaków udziałem w spisie, który przypominam jest obowiązkowy, a przy okazji poprzez organizację konkursu fotograficznego, zachęcić do kreatywnego spojrzenia na ten temat – mówi Alicja Pietrusiewicz, rzecznik prasowy Urzędu Statystycznego we Wrocławiu.

Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy na temat statystyki publicznej i Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) i wyłonienie najlepszych zdjęć związanych z tą tematyką. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie zdjęcia przedstawiającego ludzi/domy/mieszkania - zagadnienia związane z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 https://spis.gov.pl/. W zdjęcie - w dowolny sposób - musi być wkomponowany napis #liczysiękażdy.

Kto może przesłać zdjęcie

W konkursie mogą brać udział wyłącznie mieszkańcy Dolnego Śląska (poza pracownikami Urzędu Statystycznego we Wrocławiu), którzy zapoznają się z regulaminem, zaakceptują jego warunki i będą ich przestrzegać.

Nadesłanie zdjęcia na konkurs „NSP 2021. Spis na zdjęciu w mym ujęciu!” jest jednoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw majątkowych do jego wykorzystania w publikacjach na stronie internetowej, na profilach w mediach społecznościowych (Twitter, Facebook) oraz w wydawnictwach Urzędy Statystycznego, a także w mediach prasowych i internetowych Polska Press Spółka z o.o. W przypadku, gdy uczestnikiem konkursu jest osoba niepełnoletnia zgody na wykorzystywanie zdjęcia z podaniem imienia i nazwiska autora udziela rodzic lub opiekun prawny.

Zdjęcie nadesłane na konkurs „NSP 2021. Spis na zdjęciu w mym ujęciu!” musi być wykonane samodzielnie. Praca nie może być wcześniej nigdzie publikowana ani przedstawiana na innych konkursach. Nadesłanie zdjęcia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w konkursie i akceptacją jego regulaminu.

Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedno zdjęcie. Niedozwolone jest wysyłanie zdjęć z kilku kont internetowych. Zdjęcie konkursowe wraz z wypełnionym Załącznikiem nr 1 należy przesłać w formie elektronicznej do 19.09.2021 r. na adres e-mail: [email protected]

W tytule maila trzeba wpisać: Konkurs fotograficzny. Uwaga - zdjęcie przesłane bez wypełnionego Załącznika nr 1 nie będzie brane pod uwagę.

Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z konkursu zgłoszeń w przypadku uznania, że nie są one zgodne z warunkami konkursu, a także w przypadku stwierdzenia, że zgłoszenia zawierają treści naruszające prawo, dobra innych osób lub podmiotów, godzą w dobre obyczaje i zasady porządku publicznego.

Tu podaj tekst alternatywny

Jury wybierze jedno najlepsze zdjęcie tygodnia i całego konkursu

O wyłonieniu laureatów konkursu zdecyduje powołane specjalnie w tym celu przez organizatora jury, którego decyzja jest ostateczna i nieodwołalna. W każdej edycji konkursu - a będzie ich w sumie 10 - wyłoniony zostanie jeden zdobywca nagrody tygodnia. Ogłoszenie laureata odbędzie się w ciągu 3 dni roboczych od dnia zakończenia każdej edycji. Cały konkurs zakończy wybór - przez jury spośród laureatów tygodnia - jednego zwycięzcy nagrody głównej. Informacja o tym, kto jest autorem najlepszej pracy przekazana zostanie w ciągu 7 dni roboczych po zakończeniu konkursu. Wyniki konkursu „NSP 2021. Spis na zdjęciu w mym ujęciu!” oraz nagrodzone w nim zdjęcia zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora konkursu oraz w mediach prasowych i internetowych Polska Press Spółka z o.o.

Nagrody czekają

Zdobywcy nagród tygodnia otrzymają głośnik bezprzewodowy i powerbank.

Natomiast na laureata całego konkursu i zdobywcę nagrody głównej czekają: dysk twardy 1 TB, słuchawki bezprzewodowe, mysz bezprzewodowa oraz bluza z kapturem. Dodatkowo każdy nagrodzony otrzyma zestaw gadżetów promujących Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Nagrody nie będą zamieniane na pieniądze, ani też inne przedmioty czy świadczenia, a laureaci konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

Nagrody zostaną wysłane do laureatów w ciągu 14 dni od zakończenia konkursu przesyłką kurierską lub pocztą na podany przez nich adres.

Tu podaj tekst alternatywny

Ochrona danych

Administratorem danych osobowych podanych przez uczestnika konkursu jest Dyrektor Urzędu Statystycznego we Wrocławiu. Dane będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, publikacji informacji o zwycięzcach konkursu oraz ich prac na stronie internetowej Urzędu Statystycznego we Wrocławiu, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

Regulamin konkursu udostępniony jest na stronie https://wroclaw.stat.gov.pl/nsp-2021/konkursy/. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do regulaminu z ważnych przyczyn, a o wszelkich zmianach będzie informował na stronie https://wroclaw.stat.gov.pl.

Tu podaj tekst alternatywny
Tu podaj tekst alternatywny

Dodaj ogłoszenie