Lokata w przyszłość

Materiał informacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Ponad 70 procent kosztów budowy kompleksu GEO-3EM Politechniki Wrocławskiej pochłonęło wyposażenie dwunastu laboratoriów
Ponad 70 procent kosztów budowy kompleksu GEO-3EM Politechniki Wrocławskiej pochłonęło wyposażenie dwunastu laboratoriów
Udostępnij:
W ostatnich latach Unia Europejska dołożyła ponad 220 mln zł na projekty realizowane przez dolnośląskie uczelnie. Za te pieniądze udało się między innymi zbudować nowoczesne ośrodki badawcze, wzmocnić potencjał naukowy i kadrowy oraz odnowić zabytkowe uczelniane budynki. Wszyscy podkreślają jedno – to najlepsza lokata na przyszłość.

- Wsparcie szkolnictwa wyższego to nie tylko szansa na rozwój dla poszczególnych uczelni tu i teraz, ale przede wszystkim to filar rozwoju naszego regionu w przyszłości – mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego. - Myślimy perspektywicznie. Chcemy, żeby absolwenci po zakończeniu nauki nie wyjeżdżali, tylko zostali na miejscu i mieli możliwość prowadzenia badań naukowych, rozwijania kompetencji i współpracy z kluczowymi sektorami gospodarki.

Dążenie do naukowej doskonałości

Spośród uczelnianych inwestycji dwie zasługują na wyjątkową uwagę – to Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności (w skrócie CIT), które powstało na terenie wrocławskiego Uniwersytetu Przyrodniczego oraz kompleks GEO-3EM-Energia Ekologia Edukacja Politechniki Wrocławskiej.

CIT na Uniwersytecie Przyrodniczym to w rzeczywistości sześć odrębnych obiektów z różnym profilem i lokalizacją
- Część inwestycji budowlanych, na przykład centrum chorób roślin czy centrum badań produktu regionalnego, jest już zakończona, część zmierza do finału – wyjaśnia prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. - Weszliśmy w najważniejszy etap uruchamiania CIT: wyposażamy wybudowane laboratoria w aparaturę nowej generacji, która pozwoli na prowadzenie przełomowych badań naukowych w trzech obszarach: weterynaria, żywność oraz środowisko. CIT staje się też partnerem dla dolnośląskiej i polskiej gospodarki, dzięki któremu łatwiejsze będzie budowanie rynkowej pozycji. Dla samej uczelni, będącej wśród 20 polskich uczelni aspirujących do rangi uniwersytetów badawczych, CIT to narzędzie pozwalające dążyć do naukowej doskonałości – dodaje rektor.

Laboratoria Politechniki

Równie istotny projekt zrealizowała Politechnika Wrocławska. Przedsięwzięcie GEO-3EM, to unikatowe na skalę europejską, centrum badań i transferu technologii w aspekcie zrównoważonego wykorzystania surowców i energii. W nowoczesnym budynku znajduje się infrastruktura B+R zlokalizowana w dwunastu laboratoriach, w których między innymi bada się dynamikę i bezpieczeństwo pojazdów, trwałość taśmociągów górniczych czy wytrzymałość próbek materiałów budowlanych.
– Pod wieloma względami była to jedna z najtrudniejszych inwestycji, jakie dotychczas zostały zrealizowane na Politechnice Wrocławskiej. Jej wartość to ponad 100 mln zł, z czego aż 72 mln zł przeznaczonych zostało na specjalistyczną aparaturę – mówił podczas otwarcia w 2019 roku prof. Cezary Madryas, ówczesny rektor Politechniki Wrocławskiej.

Inne uczelniane projekty
Wśród nich znalazły się m.in.:
Uniwersytet Wrocławski – utworzenie Polskiego Ogrodu Milenijnego, rewitalizacja zespołu pałacowego i obserwatorium astronomicznego w Białkowie
Uniwersytet Ekonomiczny – utworzenie inkubatora przedsiębiorczości, a także granty na usługi doradcze
Uniwersytet Przyrodniczy - wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii dla krytej pływalni, utworzenie platformy usług elektronicznych przyjazne e-uczelnie
Politechnika Wrocławska – utworzenie centrum nowych technologii Wrocławska Fabryka Cyfrowa

Dodaj ogłoszenie