Elżbieta Rafalska potwierdziła, że rząd zaproponuje nowy mechanizm waloryzacji emerytur. Chodzi o kwotową waloryzację. Minimalne emerytury wzrosną do 1100 zł. Najmniejsza waloryzacja będzie na poziomie 70 zł. Koniec kilkuzłotowej waloryzacji! Obecnie świadczenia są podwyższane o jednolity wskaźnik. Wkrótce się to zmieni. Według nowych planów wzrost będzie obliczany wyłącznie o inflację. Na kwotowej waloryzacji skorzystają przede wszystkim najbiedniejsi.

Kwotowa waloryzacja emerytur w 2019 r. – co wiemy już dziś?

O nowych planach dotyczących kwotowej waloryzacji emerytur poinformował wcześniej premier Mateusz Morawiecki w Polsat News.

Premier Mateusz Morawiecki: „Waloryzacja składa się z dwóch części: inflacyjnej i części związanej ze wzrostem wynagrodzeń i my tę drugą część chcemy podzielić w taki sposób, żeby w większym stopniu beneficjentami byli emeryci, którzy dzisiaj mają najniższe emerytury, np. 1100, 1200, 1300 zł.”

Nowa, kwotowa waloryzacja może obowiązywać już w marcu 2019 r.:

Premier Mateusz Morawiecki: „Chodzi o to, żeby biedniejsi dostali kwotowo więcej – Chcemy przeznaczyć na to razem z waloryzacją inflacyjną 7 mld zł."

Kwotowa waloryzacja emerytur w 2019 r. - co przewiduje projekt?

Minimalne emerytury zostaną podwyższone do 1100 zł. Projekt nowej waloryzacji jest zapisany w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Elżbieta Rafalska: „Zastosujemy ustawowy wskaźnik waloryzacji, który jest prognozowany na 103,26 proc. przy zagwarantowaniu minimalnej kwoty waloryzacji, która będzie na poziomie 70 zł.”

Na czym miałaby polegać rewolucja?

Kwotowa waloryzacja emerytur zapewniałaby stałe podwyżki emerytur wśród najbiedniejszych świadczeniobiorców:

  • Waloryzacja nie byłaby procentowa, ale kwotowa.
  • Podwyżki dla najbiedniejszych będą znaczne – minimum o 70 zł.
  • Dla osób, które mają wyższe emerytury, nic się nie zmieni. Będą podlegać klasycznej waloryzacji procentowej. W przyszłym roku wyniesie ona 3,26%.

Jeśli nowe przepisy zostaną wprowadzone, zmianę odczuje ok. 1,5 mln emerytów.

Kwotowa waloryzacja emerytur w zamian za 500+ dla emerytów

Kwotowa waloryzacja emerytur miałaby zastąpić wypłacanie dodatku „500+ dla emerytów”. Jak podaje „Gazeta Wyborcza” z całą pewnością emeryci nie dostaną dodatkowej gotówki w ramach tego świadczenia – ani w tym, ani w przyszłym roku. Rząd po prostu wycofał się z pomysłu jednorazowego dodatku dla emerytów.

Kwotowa waloryzacja emerytur to nie jedyna planowana zmiana

Warto zaznaczyć, że rząd planuje także wprowadzenie programu „Mama 4 plus”. Ma on zapewnić emerytury dla matek, które urodziły co najmniej 4-kę dzieci.

Ponadto PiS ma zamiar zadbać o zabezpieczenie emerytur za pomocą Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Prace nad projektami ciągle trwają.

Z jaką partią ci po drodze? Quiz preferencji politycznych [2018]