Jeszcze do końca stycznia br. banki mogą zgłaszać chęć udziału w konkursie „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców – Bankowa Nagroda Jakości”. Później, do ostatnich dni marca należy dostarczyć organizatorom kwestionariusze wraz z załącznikami. Do końca maja zostaną one ocenione przez Kapitułę, która wyda decyzję o dopuszczeniu do drugiego etapu konkursu. Data uroczystej Gali i wręczenia godeł promocyjnych nie jest jeszcze ustalona. Pewne jest natomiast to, że wedle regulaminu, ma odbyć się do końca tego roku.


Celem konkursu jest wyróżnienie banków, które systematycznie wdrażają wysokie standardy obsługi jakości przedsiębiorców, osiągają bardzo dobre wyniki w zakresie obsługi finansowej małych i średnich przedsiębiorstw oraz dążą do wzbogacenia oferty o innowacyjne produkty i usługi finansowe.

 

Ponadto, aby bank mógł startować w konkursie powinien zatrudniać wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, a także posiadać wysoką kulturę korporacyjną.

 


Organizatorami konkursu są Krajowa Izba Gospodarcza i Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym.

 

Kapituła konkursu składa się z przedstawicieli władz, organizacji zrzeszających przedsiębiorców, jednostek wspierania przedsiębiorczości oraz przedstawicieli nauki.

Wszyscy kandydaci są sprawdzani przez Zespół Audytorów Jakości, którzy dokonują wstępnej oceny w oparciu o pisemny kwestionariusz i dołączone załączniki oraz analizują wyniki badań jakości obsługi finansowej przedsiębiorców w oparci o metodę „tajemniczego klienta” oraz oceniają działalność promocyjno-informacyjną wobec małych i średnich przedsiębiorstw.

Konkurs przeprowadzony jest w trzech kategoriach: banków uniwersalnych, banków spółdzielczych i małych banków lokalnych oraz oddziałów bankowych.

 

Nagrodami są:


  • tytuł Laureata Konkursu: Bankowy Lider Jakości 2016,

  • wyróżnienia honorowe,

  • Godła Promocyjne,

  • Złote Gwiazdy,

  • Bankowiec Polskiego Biznesu - specjalny tytuł honorowy dla pracowników banku, bądź oddziału,

  • Platynowe i Diamentowe Statuetki oraz

  • Statuetka Orła Polskiej Bankowości – przyznawana uczestnikom, którzy piętnastokrotnie pod rząd zdobyli Godło Promocyjne.

 

Laureatami konkursu z naszego regionu są m.in.:

 

Zgłoszenia do konkursu" www.bankprzyjazny.pl