Kolej liczy na środki z UE

Materiał informacyjny Krakowskich Zakładów Automatyki S.A.
W poprzednich dwóch perspektywach kolej otrzymała z Unii Europejskiej większe kwoty niż była w stanie zaabsorbować. Teraz czas na kolejne rozdanie. Wszystko wskazuje na to, że będzie jeszcze korzystniejsze dla kolei. UE stawia bowiem na inwestycje przyjazne środowisku i nie szczędzi na nie pieniędzy.

Pod koniec lipca ub.r. 27 państw osiągnęło podczas szczytu Rady Europejskiej w Brukseli porozumienie w sprawie budżetu UE na lata 2021–2027, w tym nowego Funduszu Odbudowy po pandemii koronawirusa. Porozumienie budżetowe zakłada, że wartość całego budżetu UE na lata 2021–2027 wyniesie 1,074 bln euro, a Fundusz Odbudowy o wartości 750 mld euro będzie składał się z: 390 mld euro w formie grantów i 360 mld euro w formie pożyczek.

Wysokość środków negocjowała także Polska. Budżet UE – Wieloletnie Ramy Finansowe oraz Europejski Instrument na rzecz Odbudowy to dla Polski około 139 mld euro w formie dotacji oraz 34 mld euro w pożyczkach. W przeliczeniu na złotówki oznacza to, że Polska będzie mogła skorzystać z ponad 776 mld zł wsparcia (w cenach bieżących), w tym: 623 mld zł w formie dotacji i 153 mld zł w formie nisko oprocentowanych pożyczek. Wynegocjowane przez premiera Mateusza Morawieckiego fundusze europejskie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozpisuje w tej chwili na programy i negocjuje je z Komisją Europejską.

Polska w czołówce

Polska będzie największym beneficjentem polityki spójności w UE i otrzyma 66,8 mld euro. Dodatkowe środki z polityki spójności w odpowiedzi na kryzys to szacunkowo 3 mld euro, a środki ze Wspólnej Polityki Rolnej dla Polski to 28,5 mld euro. Polska będzie też największym beneficjentem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i otrzyma z tego tytułu 3,5 mld euro.
Środki unijne, które otrzyma Polska, mają pomóc w odbudowie i umocnieniu gospodarki po pandemii koronawirusa, a także pozwolić na realizację unijnych celów w latach 2021–2027.
Wywalczyliśmy największe w historii Unii Europejskiej środki dla Polski. Ponad 750 mld zł to potężny zastrzyk finansowy i impuls rozwojowy dla Polski. Otwieramy nowy rozdział członkostwa w UE – podkreśla Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

Prace jeszcze trwają

Nowa perspektywa nie została jeszcze przyjęta. Kompromis musi wypracować Rada UE i Parlament Europejski. Gdy Parlament Europejski i Rada UE dojdą do porozumienia, budżet będzie musiał jeszcze zostać poparty w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym oraz uzyskać ostateczną zgodę Rady UE. Dopiero wówczas stanie się faktem. – Decyzje odnośnie do perspektywy finansowej zapadną prawdopodobnie w listopadzie br., ponieważ Parlament Europejski odrzucił w lipcu projekt budżetu przedłożony przez Radę Europejską, jako projekt niezawierający wystarczających kwot na wiele kwestii, w tym badania naukowe czy rozwój – mówi Bogusław Liberadzki, poseł do Parlamentu Europejskiego, członek Komisji Transportu i Turystyki, minister transportu i gospodarki morskiej w latach 1993–1997.

Na podstawie tekstu opublikowanego w magazynie „KZA Express” nr 2.

Dodaj ogłoszenie