Nowy mieszkaniec wrocławskiego zoo ma się świetnie, choć na krok nie odstępuje swojej mamy. Małego koczkodana odwiedziliśmy razem z opiekunami - Anną Celian i Przemysławem Lesiakowskim. A na naszym Facebooku szukamy imienia dla nowego mieszkańca ogrodu. Pomóżcie!

Płeć malucha jest jeszcze nieznana, choć opiekunowie mają nadzieję, że będzie to samiczka. Koczkodany górskie można spotkać jedynie w 14 ogrodach zoologicznych na świecie. We Wrocławskim zoo są od 8 lat. Najmłodszy z nich to jedenasty członek koczkodanowej rodziny.

Jak informuje wrocławskie zoo - Populacja Koczkodanów jest niewielka – 30 samców, 35 samic i 3 nieoznaczone młode osobniki. Co ważne, nie każdy posiadający je ogród zoologiczny prowadzi hodowlę zachowawczą, ponieważ stworzenie grup hodowlanych wymaga większej liczby samic.

Każdy z żyjących i nowonarodzonych koczkodanów górskich ma swój rodowód. Jest to gatunek zagrożony i najrzadziej spotykany w ogrodach zoologicznych.

Wymyśl imię dla koczkodana z zoo!

Zobacz też:
Spotkanie leśniczego Nóżki z niedźwiedziem zachwyciło internautów