KGHM Polska Miedź na XXX Forum Ekonomicznym. Bardzo dobre wyniki dziś i odważne projekty w stronę zrównoważonego rozwoju

Materiał informacyjny KGHM Polska Miedź S.A.
Udostępnij:
KGHM Polska Miedź mocno i dobitnie przypomniał uczestnikom XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu, ale i całej Polsce i gościom ze świata, że jest perłą w koronie polskich spółek i firmą przyszłości.

Zaczęło się od mocnego wejścia. Wieczorem 7 września, pierwszego dnia Forum ogłoszono: KGHM Polska Miedź S.A. został Firmą Roku Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Nagrodę przyznano podczas Gali jubileuszowego, XXX prestiżowego spotkania świata biznesu i polityki, nazywanego „polskim Davos”.

Sukces wieńczy sześćdziesięciolecie

– Za sukcesem KGHM stoją ludzie, załoga, która codzienną ciężką pracą osiąga takie świetne wyniki. Ta nagroda to ich sukces. Cieszę się, że odbieramy to wyróżnienie w Karpaczu, na Dolnym Śląsku, gdzie poprzez nasze kopalnie i inne zakłady jesteśmy głęboko zakorzenieni. Mamy ambitne plany na przyszłość. A ta przyszłość jest z miedzi – powiedział podczas Gali Marcin Chludziński, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Cenione wyróżnienie wręczył wicepremier, Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin. Kapituła nagrody uzasadniała wybór m.in. bardzo dobrymi wynikami finansowymi i operacyjnymi KGHM. Podkreślano, że miedziowy gigant od 60-ciu lat buduje markę nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Flagowy produkt miedziowego giganta i inne, takie jak srebro, można znaleźć nawet na krańcach świata. Trzeba też podkreślić, że zdecydowana część produkcji odbywa się w Polsce. KGHM to jeden z największych producentów miedzi na świecie (dokładnie 7 miejsce)i wicelider produkcji srebra. W dobie pandemii przychody firmy wzrosły o 32 proc., a pracownicy tej firmy zwiększyli produkcję w 2020 roku, co udało się tylko trzem koncernom miedziowym na świecie - przypominano podczas gali.

Zielona przyszłość miedzi

Na specjalnej konferencji, prezes Marcin Chludziński zaprezentował plany KGHM Polska Miedź na kolejne lata. Wynika z niej, że Spółka ma się rozwijać Ekologicznie, Ekonomicznie, Energetycznie - pretendując do roli lidera zrównoważonego rozwoju.

– Nasze zamierzenia są odważne, wręcz wizjonerskie. Chcemy być liderem transformacji, liderem technologii i liderem produkcji czystej energii. Bycie światowym liderem to sprawa naszej narodowej dumy. KGHM wyznacza trendy i wyprzedza konkurencję – mówił podczas prezentacji prezes Marcin Chludziński.

Rozwijając wątek KGHM Ekologicznie, prezes Chludziński wyjawił, że spoglądając na światowe kierunki rozwoju, spółka przygotowuje własną politykę klimatyczną, uwzględniającą odzyskiwanie surowców ze zużytych materiałów.

Z kolei sednem KGHM Energetycznie są zarówno względy ekologiczne jak i ekonomiczne.

Poza działaniami z zakresu gospodarki zamkniętego obiegu, kluczową rolę w strategii spółki na najbliższe lata odgrywa zielona energia. Inwestycje w energetykę odnawialną to nie szukanie dodatkowych źródeł dochodów, ale potrzeba wynikająca z faktu, iż KGHM jest jednym z dwóch największych przemysłowych odbiorców energii elektrycznej w Polsce. Prezes zapowiedział, iż Grupa zamierza dalej inwestować w Odnawialne Źródła Energii i budować elektrownie fotowoltaiczne oraz wiatrowe. Firma śmiało spogląda na wiatrowe farmy na morzu, czysty wodór jako źródło energii oraz małe reaktory jądrowe. Prezes KGHM nie ukrywa, że celem jest zaspokojenie co najmniej połowy potrzeb energetycznych Spółki do roku 2030, a później sprzedaż energii na rynku.

Natomiast wątek Ekonomicznie, to podtrzymanie i rozwijanie trendów dochodowych. Pierwsze półrocze 2021 przyniosło KGHM najlepsze od dekady wyniki finansowe i produkcyjne. – Chcemy utrzymać ten trend w kolejnych miesiącach i latach. Miedź to metal przyszłości, a przy odpowiednim zarządzaniu i odpowiedzialnej produkcji może być tylko lepiej – dodał Prezes KGHM Polska Miedź S.A.

– KGHM Polska Miedź to perła w koronie polskich spółek. To firma przyszłości, która myśli globalnie, również w kontekście transformacji i zmian klimatycznych – podkreślał wicepremier, szef Ministerstwa Aktywów Państwowych Jacek Sasin, którym był gościem specjalnym wydarzenia.

Pracownicy tożsami z firmą

Od pochwał Grupy jako pracodawcy rozpoczęła swoją wypowiedź wiceminister edukacji Marzena Machałek podczas panelu dyskusyjnego poświęconego zagadnieniu employer branding, czyli roli, jaką wizerunek firmy-pracodawcy odgrywa na trudnym rynku pracy. Wiceminister wskazywała na KGHM jako wzorowy przykład wykorzystania w tym celu szkolnictwa zawodowego.

– Jesteśmy firmą przemysłową, która zatrudnia ponad 34 tys. ludzi, przede wszystkim o kwalifikacjach technicznych, bardzo konkretnych: elektryków, ślusarzy, ludzi którzy montują rury pod ziemią czy obsługują maszyny górnicze. Jeśli przygotujemy tych ludzi do pracy wcześniej bardzo ułatwia proces ich adaptacji w firmie – mówił prezes Marcin Chludziński. – Niezwykle ważne jest nawet to, że uczniowie w ramach praktyk zobaczą jak pracujemy, na jakim sprzęcie itd.

Choć KGHM Polska Miedź ma dobrą markę także jako pracodawca, wciąż potrzebuje pozyskiwać dobrych pracowników, a management i HR Spółki doskonale zdają sobie sprawę, że najlepsza do tego droga wiedzie przez budowanie tożsamości pracowników z firmą.

Nie zawsze to jest łatwe. Jak mówił prezes w Karpaczu, łatwiejsze jest w przypadku części produkcyjnej, którą stanowi połowa z 36-tysięcznej załogi KGHM. – Łatwiejsze, bo w sposób naturalny tworzy się związek ludzi przebywających ze sobą w ciężkich warunkach pracy. Z natury rzeczy utożsamiają się oni z miejscem, w którym pracują. Wiedzą, że w sytuacjach kryzysowych mogą liczyć tylko na siebie, np. pod ziemią. Tam w przypadku kryzysu sami sobie pomagają nim jeszcze dotrą ratownicy – wyjaśniał Prezes KGHM.

Trudniej jest z drugą częścią pracowników. Swoją rolę odgrywają systemy motywacyjne, w tym udział w zyskach Firmy. Ale i takie przedsięwzięcia, jak chociażby przeprowadzona niedawno ankieta, którą zdecydowało się wypełnić 8 tys. osób, dodatkowo motywowanych tym, że od każdej ankiety 5 zł Firma przeznaczyła na cele społeczne.

Przyszłość jest z miedzi

O 60-leciu KGHM uczestnikom i gościom Forum – podobnie jak mieszkańcom i osobom goszczącym w Karpaczu niezależnie od tego wydarzenia – przypominało mobilne muzeum, zlokalizowane na naczepie TIR-a. Przygotowano w nim nowoczesną ekspozycję o przeszłości i przyszłości Polskiej Miedzi.

– Nie możemy zaprosić wszystkich Polaków do naszych kopalni i hut, by pokazać proces wydobycia i przetwarzania miedzi, ale dzięki wystawie i cyfrowej rzeczywistości będziemy mogli przedstawić nasz fascynujący świat tysiącom ludzi w całym kraju. Multimedialne ekrany pozwolą przenieść się do naszego podziemnego miasta i zademonstrować rzeczywistość KGHM. Tak chcemy świętować nasz jubileusz. Miedź to surowiec przyszłości, który pojawia się praktycznie w każdym aspekcie naszego życia. Edukujemy przez zabawę i najnowsze technologie - mówił Marcin Chludziński, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. gdy 1 czerwca wystawa wyruszyła w trasę.

Na czas Forum mobilne muzeum przypominało o pięknej historii Spółki w Karpaczu, by zaraz potem ruszyć w dalszą trasę, która przewiduje jeszcze odwiedziny w wielu dużych miastach i mniejszych miejscowościach Polski. Przyszłość jest z miedzi – pod takim hasłem obchodzony jest jubileusz.

Wideo

Dodaj ogłoszenie