Jakie są dofinansowania do remontu domu? Na co mogę je przeznaczyć? Jak dodatkowo sfinansować remont kredytem?

Materiał informacyjny Banków z Grupy BPS
Remont domu zawsze jest dużym obciążeniem dla domowego budżetu. Nigdy jednak nie było aż tylu programów publicznych, dzięki którym możemy zdobyć do niego dodatkowe dofinansowanie, m.in. na usunięcie szkodliwego azbestu (np. dachów z eternitu), termomodernizację, zainstalowanie odnawialnych źródeł energii, a nawet usunięcie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

Korzystając z tych programów i ulg, możemy znacząco obniżyć koszty remontu, a w przypadku niektórych działań nawet w ogóle ich nie ponieść. Jeśli do tego skorzystamy ze specjalnej oferty kredytów na inwestycje ekologiczne w bankach spółdzielczych Grupy BPS, możemy do naszego remontu zdobyć dodatkowe 5 000 zł dofinansowania. Programy publiczne są przede wszystkim nakierowane na ochronę środowiska, stąd dotowane działania mają przynieść zmniejszenie zapotrzebowania na energię z paliw kopalnych i ograniczyć emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Ponieważ poprawnie wykonana termomodernizacja i remont domu prowadzą do poprawy jego efektywności cieplnej i energetycznej, zyskujemy także na znacznym ograniczeniu rachunków za prąd i ogrzewanie oraz uniezależniamy się od nieuniknionych podwyżek cen energii w przyszłości. Jednocześnie podnosimy komfort i wygodę mieszkańców, a nasz ekologiczny dom zyskuje na wartości.

Koszt remontu mieszkania – dlaczego warto go ponieść?

Usunięcie elementów z azbestem, ocieplenie domu, kupno nowych okien i drzwi, wymiana starego, węglowego „kopciucha” na nowoczesne i ekologiczne źródło ciepła, np. pompę wodną, wymiana starej instalacji do podgrzewania wody na nową, zastąpienie wentylacji grawitacyjnej wentylacją z odzyskiem ciepła i wreszcie zastosowanie odnawialnych źródeł do wytwarzania energii na potrzeby domu to koszt przynajmniej kilkudziesięciu tysięcy złotych. Taka inwestycja przynosi jednak wymierne korzyści. Przede wszystkim znacząco spadają koszty użytkowania domu, tak w zakresie ogrzewania, jak i energii. Dzięki termomoizolacji oraz połączeniu nowoczesnej pompy ciepła z panelami fotowoltaicznymi całkowicie uniezależniamy się od podwyżek cen energii, a rachunki za prąd sprowadzamy niemal do zera. Dlatego, przy dobrze zaprojektowanym i przeprowadzonym remoncie, możemy liczyć na pełny zwrot poniesionych kosztów już nawet w ciągu 8-10 lat.

Całkowite wyeliminowanie lub drastyczne zmniejszenie zużycia paliw kopalnych do ogrzewania domu i podgrzewania wody sprzyja też środowisku i naszemu zdrowiu. Szacuje się, że dotychczasowe działania w zakresie termomodernizacji domów w Polsce pozwoliły zmniejszyć emisję CO2 o ponad 20 tys. ton na rok.

Termomodernizacja i remont domu gwarantują też większe bezpieczeństwo oraz podniesienie jakości życia i wygody jego mieszkańców, bo większość urządzeń jest samoobsługowa i objęta gwarancjami nawet na 25-30 lat. Dom przyjazny środowisku, bezpieczny dla ludzi oraz energooszczędny zyskuje też na wartości.

Dofinansowania do remontów - z czego możesz skorzystać?

Dostępne obecnie programy umożliwiają otrzymanie dofinansowania do remontu domu niemal na każdym etapie takich prac. Przyjrzyjmy się zatem, z jakich dotacji możemy skorzystać, jakie są ich cele oraz jakie warunki należy spełnić.

bps

 1. Dofinansowanie do wymiany dachu
  Przed przystąpieniem do remontu domu dobrze wiedzieć, czy przy jego budowie wykorzystano elementy z azbestem, np. dachówkę eternitową. Niestety, w konstrukcjach polskich domów pozostają miliony ton azbestu, który – zgodnie z prawem – powinien zniknąć do 2032 roku. Do tego też czasu będą udzielane bezzwrotne dotacje na jego usunięcie. Im jednak szybciej to zrobimy, tym lepiej dla naszego zdrowia. Każda stara płyta eternitowa – materiał bardzo popularny w drugiej połowie ubiegłego wieku - zawiera od 11 do 13 proc. rakotwórczego azbestu. Takie płyty są szkodliwie, nawet leżąc na dachu – opady wymywają z nich spoiwo cementowe, odsłaniając wiązki włókien azbestu, które rozszczepiają się i uwalniają do środowiska. A im starsze i bardziej zniszczone jest pokrycie, tym więcej włókien się ulatnia, przyczyniając się do włóknienia płuc i chorób nowotworowych.

  Elementów azbestowych w żadnym wypadku nie wolno usuwać samemu. Stają się one bardzo niebezpieczne zwłaszcza w trakcie ich cięcia i przełamywania, bo rakotwórczy pył sypie się wtedy w dużych ilościach. Do tego grożą za to kary finansowe w wysokości nawet 20 tys. zł.

  Chociaż pozbycie się szkodliwego azbestowego pokrycia nie jest tanie, to jednak można uzyskać dofinansowanie sięgające nawet 100 proc. kosztów. Obejmuje ono demontaż wyrobów azbestowych z pokryć dachowych, przegród czy elewacji, ich pakowanie, transport i unieszkodliwianie na certyfikowanym składowisku. Dotacje pochodzą z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i są rozdzielane przez gminy. Stąd o programy na usuwanie azbestu należy dowiadywać się właśnie w urzędzie gminy, w której mieszkamy i tam również zgłaszać fakt, że np. dachy naszych budynków zawierają azbest.

  Dofinansowanie nie pokrywa kosztów nowego dachu i jego montażu - ponosimy je sami. W tym wypadku można skorzystać z kredytu. O ofertę kredytu na cele ekologiczne warto spytać w najbliższym Banku Spółdzielczym z Grupy BPS.

 2. Dopłaty na termomodernizację i ocieplenie - program Czyste Powietrze
  Jeśli nie mamy problemów z azbestem, w kolejnym etapie powinniśmy zadbać o właściwe docieplenie domu oraz postarać się o to, by był jak najbardziej energooszczędny. Służy temu ogólnopolski program Czyste Powietrze, którego celem jest jak największe ograniczenie zanieczyszczeń generowanych przez domy jednorodzinne. Oferowane w ramach programu dopłaty do termomodernizacji budynku obejmują takie działania jak m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, dachu, podłogi na gruncie czy stropu nad nieogrzewaną piwnicą, a także wymianę okien oraz drzwi. Pozwoli to znacząco ograniczyć straty ciepła, które przez brak odpowiedniej izolacji domu po prostu uciekało na zewnątrz.

  W ramach termomodernizacji możemy także ulepszyć instalację grzewczą i ciepłej wody. Program dofinansowuje wymianę starych i nieefektywnych kotłów na paliwo stałe (np. węglowych) lub całej przestarzałej instalacji grzewczej i wody użytkowej na nowe, bardziej wydajne i ekologiczne - m.in. pompy ciepła, piece kondensacyjne, elektryczne. Prace mogą też objąć usprawnienie systemu wentylacji – przez zastąpienie mało wydajnej wentylacji grawitacyjnej (naturalnej), wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła. Jeśli do tego wykorzystamy jeszcze panele fotowoltaiczne do produkowania energii, możemy liczyć na dodatkowy bonus.

  W wariancie programu dla osób, których dochód roczny nie przekracza 100 tys. zł. maksymalne dofinansowanie w wersji podstawowej z pompą ciepła to 25 tys. zł. Jeśli jednak zdecydujemy się na mikroinstalację fotowoltaiczną, kwota dotacji wzrośnie o kolejne 5 tys. zł. W przypadku programu dla mniej zamożnych osób (poniżej 1400 zł dochodu netto na osobę w rodzinie lub 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym), ta kwota wynosi już 32 tys. zł i rośnie do 37 tys. zł, jeśli zamontujemy panele fotowoltaiczne. Z dofinasowania na termomodernizację mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele domu jednorodzinnego lub mieszkania posiadającego odrębną księgę wieczystą.

  Dotację w programie Czyste Powietrze można łączyć z termomodernizacyjną ulgą podatkową, dzięki której możemy odliczyć od dochodu wydatki poniesione na zakup materiałów budowlanych oraz urządzenia i usługi związane z ich montażem. Ale tylko te, które nie zostały dofinansowane z dotacji. Limit wydatków objętych ulgą to 53 tys. zł, co w przypadku pierwszej skali podatkowej (17 proc.) i jej pełnym wykorzystaniu pozwoli zmniejszyć należności do fiskusa maksymalnie o 9 tys. zł. Stanowi to 16 proc. wszystkich kosztów inwestycji. Gdy roczne dochody są niskie, kwotę można odzyskiwać przez sześć kolejnych lat. Odliczenia dotyczą przy tym przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym ponieśliśmy pierwszy wydatek.

 3. Premia termomodernizacyjna
  Premia termomodernizacyjna przysługuje tylko tym osobom, które skorzystają ze specjalnego kredytu na remont zaciągniętego w banku współpracującym z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach programu realizowanego przez Fundusz Termomodernizacji i Remontów BGK. Premia polega wyłącznie na spłacie części kredytu zaciągniętego przez inwestora, stąd nie mogą z niej korzystać osoby przeprowadzające termomodernizację wyłącznie z własnych środków.

  Aby uzyskać premię, remont musi przede wszystkim prowadzić do zmniejszenia zużycia energii. Wiąże się to głównie z ociepleniem budynku, ale nie tylko. Obejmuje także inne prace, które bezpośrednio wpływają na poprawę energochłonności modernizowanego budynku, takie jak choćby wymiana okien i drzwi, wymiana kotła oraz modernizacja systemu grzewczego. W ramach środków przyznawanych przez Fundusz Termomodernizacji i Remontów można również starać się o dofinansowanie na instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów, pompy ciepła, ogniw fotowoltaicznych).
  Wysokość premii to maksymalnie 16 proc. poniesionych kosztów całego przedsięwzięcia. Jeśli obejmuje ono również montaż odnawialnych źródeł energii (OZE), jej wysokość wzrasta do 21 proc. całości kosztów.

 4. Jakie dofinansowania do remontu oferuje PFRON?
  Z oddzielnego dofinansowania mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnością. W miejscu zamieszkania napotykają one często rozmaite bariery architektoniczne - w domach są progi, lub za wąskie drzwi, w łazience jest wanna zamiast prysznica, brak jest odpowiedniego dojazdu do toalety i umywalki, brakuje uchwytów do przesiadania się z wózka inwalidzkiego lub z domu nie można w ogóle wyjechać, bo nie ma podjazdu. Nierzadko lista przeszkód jest długa, a brak pieniędzy uniemożliwia ich likwidację. Warto wtedy skorzystać z dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przeznaczonej zarówno na zakup przedmiotów, jak i wykonanie prac remontowo-budowlanych, których celem jest dostosowanie mieszkania, budynku lub jego najbliżej okolicy do samodzielnego funkcjonowania i poruszania się osoby niepełnosprawnej. Jej wysokość może sięgać do 95 proc. wartości realizowanego zadania, ale nie więcej niż piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia. Z dofinansowania PFRON mogą skorzystać wszystkie osoby niepełnosprawne (z odpowiednim orzeczeniem), które są właścicielami nieruchomości lub jej użytkownikami wieczystymi. Jeśli wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości, niezbędna jest zgoda właściciela lokalu na wykonanie prac budowlanych lub remontowych służących usunięciu tych barier.

Kredyt na remont domu - to się opłaca!

Dotacje i dofinansowania z różnych programów wspierających kompleksową termomodernizację domów pozwolą pokryć część kosztów generalnego remontu. Ich otrzymanie jest jednak najczęściej możliwe dopiero po zakończeniu inwestycji, podobnie jak odzyskanie ulg podatkowych. Nie wszystkich stać na poniesienie wysokich kosztów remontu w jego początkowej fazie. Stąd, biorąc pod uwagę oszczędności, jakie rozwiązania termomodernizacyjne długofalowo przyniosą w opłatach za energię czy ogrzewanie oraz ich pozytywny wpływ na środowisko i zdrowie, warto pomyśleć o wsparciu takiej inwestycji kredytem bankowym. Zwłaszcza, że dzięki tym oszczędnościom, kredyt już po kilku latach może zacząć spłacać się sam.

Możemy skorzystać na ten cel zarówno z kredytu gotówkowego, jak i hipotecznego. Ten pierwszy jest opłacalny przy mniejszych kwotach – do 20 tys. zł. Jeżeli natomiast zależy nam na większej kwocie i jednocześnie spełniamy odpowiednie kryteria, to możemy wykorzystać kredyt hipoteczny. Jego zalety to niższe oprocentowanie i dłuższy okres spłaty, przez co raty nie obciążają budżetu w znaczny sposób. Oferty takich kredytów dostępne są także w bankach spółdzielczych zrzeszonych w Grupie BPS.

Rozwiązaniem są też specjalne kredyty na inwestycje ekologiczne, które pozwolą sfinansować termomodernizację domu. W bankach spółdzielczych Grupy BPS trwa właśnie promocja takich kredytów – biorąc udział w konkursie EKO Fortuna można wygrać dodatkowe dofinansowanie w wysokości 5 000 zł.

Advertisement

Materiał oryginalny: Jakie są dofinansowania do remontu domu? Na co mogę je przeznaczyć? Jak dodatkowo sfinansować remont kredytem? - Polska Times

Dodaj ogłoszenie