Gminy dostały pieniądze na nowe sieci wodociągowe

Materiał informacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Zarząd województwa przekazał gminom z obszaru wałbrzyskiego ponad 22 mln zł na inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową. Pieniądze zostały rozdysponowane w ramach unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

- To pierwsze przyznawane przez nas w konkursie na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej promesy. Trafiły w sumie do piętnastu gmin. Pozwolą im na sfinansowanie ważnych dla mieszkańców inwestycji, które będą miały wpływa na poprawę jakości wykorzystywanej przez nich wody, na warunki sanitarne w gospodarstwach domowych czy zmniejszenie zanieczyszczeń odprowadzanych do środowisk. Zlikwidowane zostaną również uciążliwe zapachy, które dziś powstają przy odprowadzaniu ścieków do rowów czy szamb - wylicza wicemarszałek Grzegorz Macko.

W powiecie świdnickim dofinansowania umożliwią budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Opoczka i Rusko oraz w miejscowości Strzelce. Na terenie powiatu kłodzkiego, w Tłumaczowie, Różance oraz Lewinie Kłodzkim powstanie nowa sieć wodociągowa, a w gminie Nowa Ruda zaplanowano budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Takie same projekty powstaną także w gminie Głuszyca (powiat wałbrzyski) oraz gminie Łagiewniki (powiat dzierżoniowski). Nowe inwestycje wodociągowe zostaną zrealizowane również w gminach: Niemcza, Pieszyce, Dzierżoniów, Ciepłowody, Złoty Stok oraz Bardo.

Konkurs na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej był skierowany do wszystkich dolnośląskich gmin, spółek, w których jedynymi udziałowcami są jednostki samorządu terytorialnego oraz związków międzygminnych. Nabór cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród samorządów lokalnych – wnioski o dofinansowanie złożyło aż 59 podmiotów, a kwota zaproponowanych przez nie inwestycji przekroczyła 79 mln zł. Po weryfikacji merytorycznej i formalnej zdecydowano o wsparciu 44 inwestycji o wartości ponad 59 mln zł. To liczba projektów, która na pewno zostanie dofinansowana zgodnie z limitem pieniędzy wskazanym na dzień 8 czerwca br. W zależności od dostępności środków jest jednak szansa na zwiększenie tej kwoty, a co za tym idzie, także liczby dofinansowanych inwestycji.

Dodaj ogłoszenie