Gminy dostały pieniądze na inwestycje wodno-ściekowe i odnowę wsi

Materiał informacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Niemal trzydzieści gmin z subregionów jeleniogórskiego i legnicko-głogowskiego otrzymało promesy na projekty związane z gospodarką wodno-ściekową oraz budowę czy remonty świetlic, boisk i placów zabaw. Łączna kwota dofinansowania, przyznanego przez samorząd województwa, wyniosła blisko 14,4 milionów złotych.

Promesy na inwestycje wodno-kanalizacyjne przyznane zostały przedstawicielom dziesięciu gmin i dwóch przedsiębiorstw komunalnych. Pomogą beneficjentom zrealizować ich projekty, czyli budowę, przebudowę lub wyposażenia obiektów służących do zaopatrzenia w wodę. Dotacje mogą być również wykorzystane na inwestycje związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków oraz zakupem i montażem urządzeń, instalacji kanalizacyjnych lub wodociągowych.

- Choć od lat wspieramy tego typu inwestycje, to wciąż jeszcze istnieje potrzeba dofinansowania kolejnych. Lokalne społeczności doskonale wiedzą, czego im potrzeba, co wpłynie na poprawę warunków ich codziennego życia. Zależy nam by takich projektów było w naszym województwie jak najwięcej – mówi marszałek Cezary Przybylski, Bezpartyjni Samorządowcy.

Konkurs na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej był skierowany do wszystkich dolnośląskich gmin, spółek, w których jedynymi udziałowcami są jednostki samorządu terytorialnego oraz związków międzygminnych. Nabór cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród samorządów lokalnych – wnioski o dofinansowanie złożyło aż 59 podmiotów z całego regionu na kwotę przekraczającą 79 mln zł. Po weryfikacji merytorycznej i formalnej dotacje na ponad 59 mln zł przyznano 44 beneficjentom z regionów wrocławskiego, wałbrzyskiego, jeleniogórskiego i legnicko – głogowskiego. Pieniądze pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020.

Promesy o wartości ponad 460 tys. zł otrzymali również beneficjenci projektu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”. Przyznane dotacje pozwolą im na wykonanie drobnych inwestycji, takich jak: budowa wiat rekreacyjnych, remont świetlic wiejskich i ich doposażenie, czy stworzenie nowych placów zabaw.
W tym roku samorząd województwa zachęcał także do składania projektów związanych z zagospodarowaniem wód opadowych. Maksymalna wysokość pomocy na realizację pojedynczego projektu nie mogła przekroczyć 30 tys. zł.

W subregionach jeleniogórskim i legnicko-głogowskim pieniądze otrzymało 18 gmin, a w całym województwie łącznie 51. W tym roku na „Odnowę Dolnośląskiej wsi” samorząd województwa przeznaczył w sumie 1,4 mln zł.

Dodaj ogłoszenie