Fundacja EFC – jak wspieramy polskie szkolnictwo?

Materiał informacyjny Fundacji EFC
Udostępnij:

Choć Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje wszystkim obywatelom powszechny i równy dostęp do wykształcenia, to duży wpływ na jakość edukacji w poszczególnych regionach kraju ma sytuacja społeczno-gospodarcza regionu. Największą dysproporcję widać między dużymi miastami w centralnej Polsce a małymi miejscowościami na wschodniej granicy.

Aby zniwelować te różnice, potrzeba nie tylko czasu, ale także odpowiednich środków finansowych i zaangażowania osób, które wierzą, że system edukacji można zmienić na lepsze. Takie osoby pracują m.in. w Fundacji EFC, która od wielu lat wspiera polskie szkolnictwo. W jaki sposób? Sprawdź!

W jakich obszarach działa Fundacja EFC?

Fundacja EFC to organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego, która działa na rzecz wyrównania szans edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości położonych na terenie całego kraju.

Patronem Fundacji jest Roman Czernecki, pedagog, założyciel pierwszej po II wojnie światowej szkoły średniej w Szczekocinach (noszącej dziś imię swojego pierwszego dyrektora i założyciela), a także wykładowca historii filozofii na Politechnice Warszawskiej.

Misją Fundacji jest wsparcie rozwoju dzieci i młodzieży oraz oddolne działania mające na celu podnoszenie poziomu edukacji w całym kraju. Fundacja dąży do osiągnięcia celów edukacyjnych poprzez różnego rodzaju programy skierowane do uczniów oraz nauczycieli.

Programy stypendialne dla uczniów

Program Stypendialny Horyzonty to inicjatywa, dzięki której uczniowie z mniejszych miejscowości mogą realizować swoje cele i ambicje, kształcąc się w wybranym kierunku w jednej ze szkół ponadpodstawowych współpracujących z Fundacją.

Wyrównanie szans – to jeden z głównych celów tego programu. Uczniowie otrzymują zakwaterowanie i wyżywienie w bursie na terenie miejscowości, w której kontynuują naukę. Mogą liczyć na dodatkowe lekcje języka obcego i pokrywanie podróży komunikacją miejską.

Stypendyści nie zostają pozostawieni sami sobie. Otrzymują wsparcie od osób, które mają odpowiednie wykształcenie i doświadczenie - psychologów oraz tutorów. Wspólnie z innymi beneficjentami programu wyjeżdżają na wakacje, ferie, biorą udział w warsztatach kształtujących postawy obywatelskie.

Granty dla nauczycieli

Zmiany w edukacji nie są możliwe bez zaangażowanych, ambitnych i pełnych twórczych pomysłów pracowników oświaty. Trudno jednak cokolwiek zmienić bez odpowiednich środków finansowych i wsparcia ze strony środowiska pedagogicznego.

Dlatego nauczyciele z mniejszych miejscowości mogą liczyć na dofinansowanie autorskich projektów edukacyjnych. Program Edukacja Inspiracja pozwala na realizację ambitnych pomysłów, które wpłyną na wzrost zaangażowania uczniów w działania edukacyjne.

Dodaj ogłoszenie