Fabryczna w duchu rewolucji

Wojciech Kowalski
Nowe przepisy zachęcają do segregacji śmieci
Nowe przepisy zachęcają do segregacji śmieci Fot. Materiały prasowe
Za gospodarkę odpadami mieszkańców Fabrycznej we Wrocławiu odpowiada firma Chemeko-System. Na jej czele stoi Roman Jagiełło. Firma działa nieprzerwanie od 1999 r. Swoją działalność opiera w głównej mierze na funkcjonowaniu zakładu w miejscowości Rudna Wielka.

Firma posiada również imponujące zaplecze logistyczne, a więc specjalistyczne pojazdy, pojemniki i kontenery do odbioru odpadów. Spółka aktualnie jest w stanie przetworzyć około 300 tys. ton odpadów rocznie.
– Odbiór odpadów z tak dużego obszaru, jakim jest sektor Fabryczna, to dla nas poważne zadanie. Na szczęście, dzięki odpowiedniej infrastrukturze i nowoczesnemu zapleczu technicznemu, jesteśmy w stanie realizować je z niemal stuprocentową skutecznością – mówi Paweł Pogodziński wiceprezes firmy. Mimo początkowych trudności z funkcjonowaniem w nowej rzeczywistości, 95 proc. odbiorców z sektora III otrzymało pełny pakiet worków na odpady selektywne. Wśród nich znajdowały się te przeznaczone na papier i tekturę, tworzywa sztuczne oraz odpady zielone. Ich liczba była systematycznie dostosowywana do potencjału mieszkańców Fabrycznej w zakresie ilości produkowanych i segregowanych odpadów. Tak więc, gdy ktoś wystawiał więcej worków z tworzywami sztucznymi niż początkowo otrzymał, w następnych tygodniach firma wyposażała takiego gospodarza w dodatkowe torby.

Kompleksowa obsługa

Według danych Chemeko-System dotyczących sierpnia, łączna liczba podstawionych pojemników do selektywnej zbiórki wyniosła ponad 5 tys. sztuk.
– Na terenie Fabrycznej pojemniki te były systematycznie dostarczane na każde zgłosze-nie właścicieli nieruchomości. Mimo to odnajdywaliśmy lokalizacje, w których kontenerów brakowało. W takiej sytuacji następował natychmiastowy kontakt z zarządcami budynków, podczas którego ustalano potrzeby w zakresie podstawień – tłumaczy Bartosz Małysa, prezes spółki Ekosystem.
Nie można mówić o sukcesie Fabrycznej, gdyby nie sprawna komunikacja między odbiorcą odpadów a mieszkańcami dzielnicy. Jest ona możliwa dzięki działaniu Biura Obsługi Klienta, które, czuwając pod numerem telefonu 71-349-90-71, przyjmuje zgłoszenia i uwagi od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-16.00 z wyjątkiem śród, kiedy to funkcjonuje godzinę dłużej. W sierpniu liczba telefonów do BOK-u spadła do kilkunastu dziennie.

Dobre wyniki

W porównaniu z lipcem, sierpień przyniósł ponad stutonowy wzrost ilości śmieci wysegregowanych przez mieszkańców Fabrycznej. – To naprawdę budujące. Niemal 500 ton odpadów zebranych selektywnie w samym sierpniu pokazuje niesamowity potencjał wrocławian. Każdy kolejny miesiąc oznacza postępy w realizacji założeń nowej ustawy. Tendencja wzrostowa z pewnością utrzyma się do końca roku i będzie postępować – dodaje Paweł Pogodziński.

Trochę liczb

Sektor Fabryczna jest obsługiwany przez 37 pojazdów należących do spółki Chemeko--System.
Zmieszane odpady komunalne są w całości przewożone na teren bazy Chemeko-System przy ulicy Jerzmanowskiej 4-6 we Wrocławiu.
Znajduje się tam stacja przeładunkowa, gdzie trafiają one na pojazdy typu walking-floor, tj. takie, które posiadają ruchomą podłogę i mogą dokonać samorozładunku. Stamtąd śmieci jadą do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, zwanej skrótowo RIPOK. Ta należąca do Chemeko-System znajduje się w Rudnej Wielkiej.
Na jednego mieszkańca sektora III przypada 2,5 kg posegregowanych odpadów papieru, tworzyw sztucznych i szkła. O 0,5 kilograma więcej niż w lipcu.

Sektor III

Sektor III Fabryczna zwany jest sypialnią Wrocławia. Obszar zlokalizowany w zachodniej i południowo-zachodniej części miasta zamieszkuje około 196 tys. osób. Wiele z nich w tym roku zdecydowało się na prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów. Wysegregowane przez nich śmieci zabierane są przez firmę Chemeko-System – jedną z trzech firm zajmujących się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Wrocławia.
Zbiórkę odpadów z sektora III ułatwia fakt, że siedziba Che-meko-System wraz z bazą logistyczną znajdują się właśnie w jego obrębie. Znacząco upraszcza to pracę spółki i pozwala szybciej docierać na wyznaczone miejsca. Dzięki temu zużywana jest mniejsza ilość paliwa, a pracownicy zakładu mogą sprawniej reagować na zgłoszenia mieszkańców i podejmować odpowiednie interwencje. – Wielce pomocna okazuje się autostradowa obwodnica Wrocławia, która ułatwia naszym pojazdom dotarcie do RIPOK, czyli regionalnej stacji przetwarzania odpadów komunalnych. Ta należąca do naszego przedsiębiorstwa znajduje się w Rudnej Wielkiej. Samochody z ładunkiem mogą ominąć Wrocław i sprawnie dostarczyć odpady na miejsce – mówi Maciej Król wiceprezes Chemeko--System.

Gdzie co wrzucamy

Każdy typ odpadów posiada osobny kontener z naklejką określającą, co może do niego trafić. Do dyspozycji mieszkańców zostały oddane pojemniki oznaczone następującymi kolorami.
Dla zabudowy jednorodzinnej:
- Pojemnik oznakowany czar-ną naklejką (120L, 240L) – przeznaczony na zmieszane odpady komunalne. Opróżniany minimalnie raz w tygodniu.
Pojemnik z naklejką w kolorze niebieskim (120L, 240L) – na papier i tekturę. Opróżniany minimalnie raz w miesiącu.
Worek w kolorze żółtym (120L) – worek na tworzywa sztuczne. Opróżniany minimalnie raz w miesiącu.
Worek w kolorze brązowym (120L) – na odpady zielone. Odbierany sezonowo co dwa tygodnie.
Dla zabudowy wielorodzinnej (bloki, wieżowce, kamienice):
Pojemnik lub kontener z naklejką w kolorze czarnym – na zmieszane odpady komunalne. Opróżniany co najmniej raz w tygodniu.
Pojemnik z naklejką w kolorze niebieskim (1100L) – na papier i tekturę. Opróżniany minimalnie raz w miesiącu według harmonogramu operatora.
Pojemnik z naklejką w kolorze żółtym (1100L) – na tworzywa sztuczne, tetrapaki oraz opakowania metalowe. Opróżniany minimalnie raz w miesiącu według harmonogramu operatora.
Kontener z naklejką w kolorze brązowym – na odpady zielone. Podstawiany i opróżniany wg uzgodnień z zarządcą osiedla.
Odpady wielkogabarytowe wraz ze złomem elektronicznym, przeterminowanymi lekami, bateriami i śmieciami niewiadomego przeznaczenia można oddawać do nowo powstałych PSZOK-ów. Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych znajdują się przy ulicach Michalczyka 9 oraz Janowskiej 51 we Wrocławiu. Pierwszy z nich działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00 i w soboty od 8.00 do 16.00. Natomiast drugi funkcjonuje od 7.00 do 15.00 tylko w dni robocze. Wszystkie śmieci wysegregowane w domach możemy zanosić również do gniazd selektywnej zbiórki odpadów, które po pierwszym lipca pojawiły się na wielu wrocławskich osiedlach. W sektorze Fabryczna najwięcej znajdziemy ich w okolicach parku Zachodniego.
W przypadku, gdy klienci nie otrzymali indywidualnego numeru konta, powinni uiścić opłatę, korzystając z konta ogólnego. Jego numer to: 51 1020 5226 0000 6802 0428 8593. W tytule przelewu należy podać numer PESEL/NIP zarządcy lub właściciela nieruchomości. Podanie obu numerów nie jest obowiązkowe. Odbiorcą jest gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław.

Praktyczne rady

Budynek wielorodzinny Spróbuj wykorzystać szafkę pod komorą zlewozmywaka, to idealne miejsce do składowania odpadów selektywnych.
Zamiast kubłów używaj worków. Zajmują o wiele mniej miejsca. Możesz wieszać je na nisko zamontowanych uchwytach.
Jeżeli trzymasz worki na ziemi, podłóż pod nie gumową matę. Łatwą ją czyścić, a ona sama ochroni Twoją podłogę przed zabrudzeniem.
Pamiętaj o regularnym wynoszeniu śmieci. Unikniesz ich nagromadzenia i powstawania nieporządku.

Garaż lub przydomowe pomieszczenie gospodarcze to najlepsze miejsce do prowadzenia segregacji odpadów. Oczywiście, jeżeli jesteś mieszkańcem zabudowy jednorodzinnej. Używaj kubłów. Jeżeli dysponujesz wolną przestrzenią, to jest to najlepszy sposób na skuteczną segregację. Kubły oznacz napisem lub kolorem. Unikniesz pomyłek i mieszania śmieci. Baterie, przeterminowane leki, zużyty sprzęt elektroniczny możesz składować w kartonach.
Jeżeli posiadasz psy lub koty, zabezpiecz pojemniki przed ich ingerencją.

Jeżeli mieszkasz w sektorze Fabryczna, to z pewnością jesteś ciekaw, jaką ilość odpadów udało się wysegregować Tobie oraz Twoim sąsiadom. Pod tym względem Twoja dzielnica prezentuje się bardzo korzystnie. W sierpniu było to 156 ton makulatury i 189 ton tworzyw sztucznych.
Prócz tego wspólnymi siłami zebraliście 152 tony szkła. Dla porównania – łączna ilość szkła zebranego w całym Wrocławiu wyniosła w ubiegłym miesiącu 382 tony!

Dowożą im dodatkowe pojemniki

Mieszkańcy osiedla przy ulicy Rumiankowej na Żernikach segregują tak dużo odpadów, że trzeba było dowozić dodatkowe pojemniki. I to dwa razy.
Śmieciowa rewolucja rozpoczęła się na osiedlu w lipcu, kiedy firma Chemeko-System, odbierająca odpady z tamtego rejonu, postawiła pierwsze pojemniki na tworzywa sztuczne i papier. W następnej kolejności pojawiło się także tzw. „gniazdo” na opakowania szklane. Jest to zestaw pojemników do segregacji szkła kolorowego i bezbarwnego, które Chemeko-System sukcesywnie rozstawiało na terenie dzielnicy Fabryczna. Zgodnie z umową zawartą ze spółką Ekosystem, firma miała na to 3 miesiące i wywiązała się ze swojego obowiązku w terminie, rozwo-żąc łącznie aż 260 takich zestawów.
– Założyliśmy optymistycznie, że wszyscy mieszkańcy chętnie będą segregować odpady i myśleliśmy, że udało się dobrać taką ilość pojemników na odpady selektywne, żeby na wszystko wystarczyło. Rzeczywistość nas jednak zaskoczyła, i to pozytywnie – mówi Łukasz Cziber ze firmy Spółdzielni Mieszkaniowej Iglica, która zarządza osiedlem.
Okazało się, że mieszkańcy segregują odpady na potęgę. W czasie kilku dni pojemniki wypełniły się po brzegi. Administracja zamówiła w Chemeko--System dodatkowe kontenery, które pojawiły się na osiedlu w ciągu dwóch tygodni. Mieszkańcy mieli do dyspozycji pojemniki o pojemności 240 litrów - a było ich dwa razy więcej niż na początku.
– To również nie wystarczyło. Pojemniki wypełniały się wolniej, ale ciągle nie spełniały potrzeb mieszkańców. Trzeba było przywieźć większe, więc zamówiliśmy takie o pojemności 1100 litrów. Dobrze, że Chemeko-System szybko reagowało na nasze potrzeby – mówi Łukasz Cziber.
Pojemność kontenerów na posegregowane odpady zwiększyła się czterokrotnie w stosunku do pojemności kontenerów, które mieszkańcy mieli zapewnione na początku. Na razie, miejsca na odpady jest wystarczająco dużo, ale SM Iglica jest ostrożna w szacunkach, bo jej mieszkańcy zdążyli już zaskoczyć dwukrotnie.
– To niesamowite, że wszyscy się tak zaangażowali. Jak to się stało? Myślę, że mieszkańcy po prostu dbają o swoją okolicę, więc i środowisko. To zabudowa wielorodzinna, wokół jest dużo zieleni, nikt nie wyrzuca śmieci na dziko. Ludzie chyba nie chcą tego psuć – zastanawia się Łukasz Cziber. – Chęć segregowania śmieci raczej nie wynika z tego, że mamy większą świadomość ekologiczną, ta dopiero się u nas tworzy. Już prędzej rachunek ekonomiczny ponieważ za odpady niesegregowane płacimy więcej. Jednak niezależnie od powodów, jestem pozytywnie zaskoczony postawą mieszkańców.

Harmonogramy

Domek jednorodzinny
Minimum raz w tygodniu – z taką częstotliwością Chemeko-System odbiera odpady od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej. Niewiele rzadziej pracownicy spółki wyruszają po odpady zielone. W okresie od marca do grudnia robią to co dwa tygodnie. Dwa razy w miesiącu wozy Chemeko-System przyjeżdżają po tworzywa sztuczne. Najrzadziej zbierany jest papier. Wystarczy odbiór raz w miesiącu.
Zabudowa wielorodzinna
W budynkach wielorodzinnych i większych przedsiębiorstwach harmonogramy ustalane są na podstawie konsultacji z zarządcami nieruchomości. W większości przypadków odbiór odpadów komunalnych odbywa się 2-3 razy w tygodniu. Ta częstotliwość jest silnie uzależniona od tempa zapełniania pojemników. Liczba odbiorów bywa ustalana na podstawie przypadkowych kilku czynników. Przykładowo zbyt mała ilość miejsca w boksach na odpady może uniemożliwić dostawianie nowych pojemników i wtedy konieczna jest modyfikacja harmonogramu i zwiększenie częstotliwości odbiorów.
Harmonogramy odbioru odpadów dostępne są na stronie internetowej www.chemekosystem.pl. Warto również śledzić profil spółki na portalu Facebook.com.

Pytania i odpowiedzi

Czy istnieją specjalne punkty, w których mogę oddać zużyte termometry?

W obszarze sektora Fabryczna punkty przyjmujące odpady tego typu znajdują się przy ulicach: Grabiszyńskiej 24D, Legnickiej 58, Legnickiej 62 oraz Dokerskiej 22.

Gdzie mogę oddać przeterminowane leki?

Sektor III Fabryczna posiada w swoich granicach wiele punktów przyjmujących odpady tego typu. Najczęściej są to apteki. Prócz tego, przeterminowane leki można zostawić w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. PSZOK, leżący w obszarze sektora III, znajduje się przy ulicy Janowskiej 51 we Wrocławiu.
Czy baterie zostawiamy tylko w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych?
Nie. Na terenie Wrocławia znajduje się wiele sklepów RTV i AGD, w których możemy zostawić zużyte baterie. Odpady tego typu zostaną przyjęte w siedzibie spółki Ekosystem oraz w jednym z dwóch PSZOK-ów.

Jak brzmi adres e-mailowy dla mieszkańców sektora Fabryczna?

Uwagi i pytania proszęprzesyłać na adres bok@chemekosystem.pl.
Gdzie mogę zasięgnąć informacji na temat podstawień kontenerów na odpady wielkogabarytowe?
Mieszkańcy dzielnicy Fabryczna powinni śledzić strony internetowe Ekosystemu (www.ekosystem.wroc.pl) i spółki Chemeko-System. W zakładce Aktualności podawane są informacje na temat podstawień i terminu odbioru kontenerów. Strona znajduje się pod adresem www.chemekosystem.pl.

Gdzie znajduje się siedziba spółki Chemeko-System?

Adres siedziby firmy to ulica Jerzmanowska 4-6, 54-519 Wrocław.
Telefon do Biura Obsługi Klienta: 71-75-86-911.
Strona internetowa spółki: www.chemekosystem.pl.

Reszty nie trzeba, to koniec drobniaków w UE?

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3