Ekologiczne zielone dachy na Polanie Jakuszyckiej

Materiał informacyjny Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A.
Budowa Dolnośląskiego Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej wchodzi już w decydującą fazę. W poprzednich artykułach skupiliśmy się na technicznych aspektach obiektu oraz jego funkcjonalności. Dzisiaj opowiemy trochę o tzw. “zielonych dachach”, które oprócz walorów estetycznych będą pełnić funkcje praktyczne i ekologiczne.

Przy budowie Dolnośląskiego Centrum Sportu wykorzystano konstrukcję tzw. dachu odwróconego. Polega ona na tym, iż warstwa izolacji termicznej umieszczona jest ponad izolacją przeciwwodną. To sprawia, że warstwa hydroizolacyjna pracuje w stałej temperaturze, zbliżonej do panującej wewnątrz budynku, a warstwa termoizolacji stanowi jej dodatkową ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz działaniem warunków atmosferycznych.

Budowa ekologicznych zielonych dachów oprócz walorów czysto estetycznych, zapewni również wiele funkcji praktycznych. Dachy będą naturalnym siedliskiem roślin, co będzie pozytywnie wpływać na mikroklimat. Pozwoli to pochłaniać zanieczyszczenia oraz gromadzić wodę opadową - czyli tzw. deszczówkę.

Budynek A będzie wyposażony w tzw. dach ekstensywny o niewielkim ciężarze. Nie będzie on też wiele wymagał jeżeli mówimy o pracach pielęgnacyjnych. W zastosowanym tutaj układzie cienkowarstwowym będzie można wykorzystać rośliny z gatunku Sedum oraz mszaki i trawy. Natomiast w budynku B zastosowano dach intensywny, składający się z kilku warstw - zielonej, wegetacyjnej, filtrującej, drenażowej, zabezpieczającej i przeciwkorzennej. Tutaj mamy również więcej możliwości jeżeli chodzi o rośliny, które można wykorzystać.

Zielone dachy odbierają i zatrzymują ok 50% deszczówki oraz odpowiadają za pochłanianie nawet do 20% szkodliwych pyłów i gazów z powietrza, a także zwiększają zawartość tlenu i podwyższają wilgotność. Takie rozwiązania wpływają na to, że cała inwestycja Dolnośląskiego Centrum Sportu będzie bardziej przyjazna dla ekologii.

Zakończenie budowy Dolnośląskiego Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej planowane jest na IV kwartał 2021 roku, natomiast koszt całkowity inwestycji wynosi około 185 milionów złotych. Inwestycja finansowana jest m.in. ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Tu podaj tekst alternatywny

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Tytuł projektu: „Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu Inkubatora ICT w dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej"

Dodaj ogłoszenie