Ekologia to przyszłość

Materiał informacyjny Powiat Wrocławski

- W dzisiejszych czasach słowo ekologia jest bardzo złożone i obejmuje wiele sfer życia.

Tak, niewątpliwie to pojęcie cały czas ewoluuje. Ekologia w obecnym rozumieniu to działania w celu ochrony środowiska oraz kwestie relacji człowiek – przyroda, z drugiej strony to konieczność oraz wyznacznik nowoczesności i planowania długofalowych zmian. Obrazowym przykładem jest historia Powiatu Wrocławskiego. W latach 90-tych ubiegłego wieku nasze gminy zaczęły się dynamicznie rozwijać. Konsekwencją tego stało się postrzeganie obszaru powiatu wrocławskiego jako jednego z najatrakcyjniejszych lokalizacji inwestycyjnych w Polsce i lokowanie się na tym terenie zarówno rodzimych gigantów i największych międzynarodowych korporacji jak Amazon, LG Chem, Mondelez, IKEA, ProLogis, NestléPurina, Selgros, Makro oraz wiele innych. Atrakcyjność tych terenów powodowała z kolei ciągły napływ ludności, a co za tym idzie większe zanieczyszczenie powietrza i występowania smogu czy problemy z odpadami i szeroko pojętą gospodarką wodną.

- Co w takim razie Powiat Wrocławski robi w zakresie ochrony środowiska? Czy będzie w 2021 roku dofinansowywał projekty proekologiczne dla mieszkańców?

Powiat wrocławski w ubiegłym roku rozpoczął program wymiany pieców i ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska. Dotacja ma na celu zmniejszenie emisji gazów i pyłów do atmosfery i jest przeznaczona na zakup i montaż ekologicznego źródła ciepła w celu ogrzewania budynku lub/ i przygotowania ciepłej wody użytkowej, w tym pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych. Tegoroczny nabór ogłoszony został w styczniu, a już na początku lutego cała pula środków, tj. 200 tys. zł., została rozdysponowana wśród beneficjentów. W związku z tak dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców tego typu dotacjami, planujemy uruchomić dodatkową pulę środków na ten cel.

- W walce ze smogiem w Powiecie Wrocławskim pomagają już nowoczesne rozwiązania techniczne.

- W zeszłym roku w wyniku współpracy z WFOŚiGW we Wrocławiu, zakupiliśmy drona, dzięki któremu możemy monitorować czystość powietrza i informować o tym mieszkańców powiatu. W roku 2020, w październiku zostały zrealizowane po raz pierwszy pomiary poziomu zanieczyszczeń powietrza w ramach zadania Lotniczy Monitoring Atmosfery w Powiecie Wrocławskim. Były to pomiary orientacyjne, nacelowane szczególnie na lokalizacje narażone na oddziaływanie dużych obiektów przemysłowych. Badania dronem umożliwią na stałe kontrolę i ocenę stanu zanieczyszczenia określonych miejsc na terenie powiatu wrocławskiego. Pozwoli to na opracowanie w przyszłości właściwej strategii dla naszego powiatu, mającej na celu maksymalne ograniczenie emisji niepożądanych substancji do atmosfery. Ponadto jesteśmy otwarci na współpracę z gminami powiatu wrocławskiego w zakresie wykorzystania drona do celów poprawy jakości środowiska.

- Jakie zadania realizuje jeszcze Wydział Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu?

Drugim równoległym problemem w powiecie są ograniczone zasoby wód. Ważnym stało się jak najszybsze wdrożenie uchwały dotyczącej przedsięwzięcia z zakresu małej retencji dla zagospodarowania wód opadowych przy gospodarstwach domowych, nad którą obecnie pracujemy. Powiat Wrocławski z własnego budżetu planuje sfinansować inwestycje służące magazynowaniu wody, a osoby prywatne będą mogły dostać środki na budowę przydomowych zbiorników retencyjnych.

W ramach naszych działań jest także czyszczenie rowów odwadniających. W powiecie wrocławskim jest ok. 1300 km rowów melioracyjnych. Spółki wodne corocznie ubiegają się o dofinansowania prac dotyczących czyszczenia, odmulania, koszenia, wycinania i karczowania rowów. Corocznie łączna wartość dofinansowania wynosi 320 tys. zł.

- Zatem warto dbać o naturę, czystość wody i powietrza?

- To jest nasz obowiązek. Jeśli dzisiaj nie zadbamy o środowisko, to przyszłe pokolenia prawdopodobnie nie będą miały już o co dbać..

Wiesław Zając, Członek Zarządu Powiatu Wrocławskiego

Dodaj ogłoszenie