Egzamin gimnazjalny 2018. Polski, historia, wos [PYTANIA, ARKUSZE, ODPOWIEDZI CKE]

MAL, PB
Egzamin gimnazjalny 2018. Na początek polski i historia [PYTANIA, ARKUSZE, TEMATY ODPOWIEDZI CKE]. Uczniowie z gimnazjum nr X we Wrocławiu przed egzaminem.
Egzamin gimnazjalny 2018. Na początek polski i historia [PYTANIA, ARKUSZE, TEMATY ODPOWIEDZI CKE]. Uczniowie z gimnazjum nr X we Wrocławiu przed egzaminem. Paweł Relikowski
Egzamin Gimnazjalny 2018 rusza w środę, 18 kwietnia o godz. 9. Do egzaminu gimnazjalnego na Dolnym Śląsku zostało zgłoszonych 23.199 uczniów. To o blisko pół tysiąca mniej niż w ubiegłym roku. W samym Wrocławiu egzamin napisze 4532 gimnazjalistów. To przedostatni z egzaminów gimnazjalnych w historii. Pytania z historii i wos-u dotyczyły Wojny Secesyjnej w Stanach Zjednoczonych, elekcji królów i starożytności. Pytano też o podatki oraz wybory prezydenckie.

Dziś trzecioklasiści zasiądą do testu z części humanistycznej (język polski, historia i wos), 19 kwietnia do zadań z matematyki i przedmiotów przyrodniczych, a 20 kwietnia zmierzą się z językiem obcym (angielski, ‎francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, i włoski). W naszym województwie zdecydowana większość gimnazjalistów, bo aż 19547, zdaje język angielski. Najmniej, bo 12 uczniów zdecydowało się na egzamin z języka włoskiego.

Części humanistyczna ‎i matematyczno-przyrodnicza trwają po 150 minut. Część egzaminu z języka obcego ‎trwa 60 minut na każdym z poziomów: podstawowym i rozszerzonym.‎

Uczniowie egzaminu z języka polskiego raczej się nie boją. To jedynie przedsmak tego, co ich czeka w czwartek - walki z królową nauk, czyli matematyką. Rok temu na Dolnym Śląsku średni wynik z języka polskiego wyniósł 68 proc. punktów, z historii i WOS-u 58 proc., z matematyki 45 proc. Przedmioty przyrodnicze napisano na poziomie 51 proc. punktów. Czy teraz będzie lepiej?

TUTAJ ZNAJDZIESZ ARKUSZE Z JĘZYKA POLSKIEGO - EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018

Uczniowie Gimnazjum nr 10 przy ul. Piotra Skargi tuż przed wejściem na salę egzaminacyjną byli lekko podenerwowani, ale podkreślali, że nie można się stresować. Wielu gimnazjalistów mówiło, że jeszcze dzień przed egzaminem gimnazjalnym powtarzali materiał.

Magdalena Puczyńska z Gimnazjum nr 10 przy ul. Piotra Skargi ocenia, że na egzaminie gimnazjalnym można spodziewać się wszystkiego i lepiej nie nastawiać się tylko na konkretne tematy, co nie znaczy, że uczniowie nie spekulują.

- Wydaje mi się, że na egzaminie z historii może być coś o Napoleonie - mówi Magdalena Puczyńska.
- Zawsze jest coś o rozbiorach i o wojnie o Bałkany - dodaje jej klasowa koleżanka. Czego uczniowie spodziewają się na egzaminie humanistycznym z części dotyczącej języka polskiego?

- Na pewno będzie analiza jakiegoś wiersza, plus do tego inny tekst źródłowy. Może będzie "Zemsta" lub "Dziady" - mówią Maciej Świedrych i Paweł Skoczylas.

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018 - JĘZYK POLSKI PYTANIA, ODPOWIEDZI, ARKUSZE

Uczniowie mieli do napisania charakterystykę. Nie wszystkim to się spodobało.
Wypracowanie: Charakterystyka bohatera, który słuchał się swoich wartości i dokonał przez nie życiowego wyboru.
Uczniowie wybierali m.in Zośkę z "Kamieni na Szaniec", Enjolrasa z "Nędzników".

Teksty źródłowe: tekst o godności człowieka, fragment opowiadania „Tygrys i róża”. Pojawiły się pytania: Czy godność i prawość to to samo, czy człowiek pokazany w tekście wyznaje zasady oportunistów. Czy filozof rzymski rozważał o naturze ludzkiej? Czy brodacz interesował się filozofią? Jakie uczucia okazuje dziewczyna w tekście? Jakie spostrzeżenia na temat dziewczyny miał brodacz?

Na egzaminie nie zabrakło też fragmentu tekstu Zbigniewa Brzezińskiego o tym, że ludzie tworzą nowe słowa najczęściej z języka angielskiego, żeby ułatwić komunikację. Uczniowie musieli napisać czy to dobre zjawisko czy złe i uzasadnić swoje zdanie.

Był także wiersz Jonasza Kofty „Wyspa”.

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018 - HISTORIA I WOS. PYTANIA, ODPOWIEDZI, ARKUSZE

Egzamin gimnazjalny 2018. Na początek polski i historia [PYTANIA, ARKUSZE, TEMATY ODPOWIEDZI CKE]. Uczniowie z gimnazjum nr X we Wrocławiu przed egzaminem.

Egzamin gimnazjalny 2018. Polski, historia, wos [PYTANIA, AR...

Uczniowie podczas egzaminu gimnazjalnego 2018 korzystali z tekstów źródłowych z nowożytności, XVIII i XIX wieku. Musieli zapoznać się z tekstem o elekcji królów, o ostracyzmie w starożytności, o stosunkach narodowowych w okolicach powstań listopadowych i styczniowych.

Na egzaminie z historii pytano o Stany Zjednoczone i wojnę secesyjną. Gimnazjaliści musieli przeanalizować mapę dotyczącą przemysłu na północy i południu. Pojawiło się również pytanie również o akt supremacji w Wielkiej Brytanii - kto dokonał tego aktu, w którym wieku i jakiego kościoła dotyczył.

Był tekst źródłowy o św. Wojciechu. Uczniowie musieli umieścić wydarzenia w tekście na ciągu chronologicznym, pomiędzy konkretnymi okresami. W arkuszu pojawiłą się mapa z państwem Łokiietka i Krzywoustego. Uczniowie musieli odpowiedzieć na pytania: czyje państwo było większe i czy Opole znajdowało się w granicach państwa Łokietka. Było również zdjęcie katedry gotyckiej i uczniowie musieli odpowiedzieć, jaki to styl, z jakiego okresu i co go charakteryzuje.

Pojawiła się mapka starożytnego Rzymu - na jej podstawie uczniowie musieli wskazać, w których latach poszczególne ziemie zostały przyłączone do mocarstwa. Uczniowie musieli ułożyć w kolejności chronologicznej: misję św Pawła apostoła, prześladowanie przez cesarza Nerona i ogłoszenie wolności wyznawania chrześcijaństwa.

Gimnazjaliście musieli się też uporać z tekstem źródłowym dotyczącym założenia legionów polskich we Włoszech. Było również pytanie, który z przedstawionych tekstów przedstawia umowę społeczną Jana Jakuba Rousseau.

Zadania z wiedzy o społeczeństwie dotyczyły m.in. chęci wybudowania przez samorząd gminny drogi lokalnej. Pojawił się również wykres przedstawiający dochody - podatków VAT, CIT, z akcyzy i PIT-ów. Uczniowie musieli wskazać skąd są największe dochody i musieli wiedzieć, co oznaczają poszczególne nazwy. Gimnazjaliście musieli też odpowiedzieć na pytanie związane z kodeksem wyborczym. Musieli wskazać, że prezydenta Polski można wybrać na dwie 5-letnie kadencje w wyborach tajnych, bezpośrednich i powszechnych. W sumie pojawiły się cztery teksty do pytania o demokrację bezpośrednią i trzeba było wskazać, które teksty ją opisują.

Europosłowie poparli wprowadzenie jednolitej stawki za połączenia telefoniczne krajowe i zagraniczne. Pytanie brzmiało: Jaka instytucja UE to przegłosowała? Chodziło o Parlament Europejski.

Pojawiły się dwa teksty o Jakubie I oraz o Izbie Gmin i Lordów. Na podstawie materiałów trzeba było odpowiedzieć czy popierano monarchię absolutną oraz czy król może sam tworzyć prawo.

Andrzej Korpacki, który wyszedł jako pierwszy z egzaminu ocenia, że test był o wiele łatwiejszy niż w ubiegłym roku . - Na prawie wszystkie pytania można było odpowiedzieć czytając teksty źródłowe - mówi.

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018 - CO BYŁO?

HISTORIA i WOS EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018 - odpowiedzi

Tekst do zadania 1.
Każdy obywatel otrzymywał skorupkę [glinianą] i pisał na niej nazwisko człowieka, którego chciał usunąć spośród obywateli. Tabliczkę zanosił na umówione miejsce na agorze. Tam archonci przeliczali skorupki. Następnie odkładano tabliczki z poszczególnymi imionami osobno i tego, kto był wymieniony największą liczbą głosów, ogłaszano jako usuniętego na dziesięć lat.

Zadanie 1. (0–1)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Procedura opisana w tekście była stosowana w
A. cesarskim Rzymie.
B. oligarchicznej Sparcie.
C. republikańskim Rzymie.
D. demokratycznych Atenach.

POLECAMY: Polscy uczniowie piszą klasówki, a nauczyciele... płaczą. Oto hity szkolnych sprawdzianów!

Teksty do zadania 2.
Tekst I
Niewolników dostarczały wojny, znana była np. niewola za długi, często też praktykowano sprzedaż dzieci. Gospodarcze znaczenie niewolników było jednak niewielkie. Największą ich liczbę zatrudniał król dla różnorakich posług w pałacu w Babilonie.
Tekst II
Wolno było helotom zakładać rodzinę, zatrzymywać na swój użytek nadwyżki plonów. Istniała więc grupa ludności zależnej, pozbawiona praw politycznych i przywiązana do ziemi.
Tekst III
Szczególnie ciężki był los niewolników kształconych w specjalnych szkołach dla gladiatorów, zapaśników. Walki gladiatorów na arenie cyrkowej pasjonowały widzów, którzy lubowali się w krwawych widowiskach.
Tekst IV
Wyprawy wojenne faraonów Nowego Państwa zwiększały poważnie dopływ niewolników i podnosiły ich znaczenie, zwłaszcza w tych gałęziach produkcji, które wymagały pracy fizycznej. Aczkolwiek główną siłą roboczą pozostawała ludność miejscowa, to jednak znaczenie niewolnictwa było spore.

Zadanie 2. (0–1)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Sytuację niewolników w starożytnym Rzymie w okresie republiki przedstawia
A. tekst I.
B. tekst II.
C. tekst III.
D. tekst IV.

Zadanie 3
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Grecja stała się częścią państwa rzymskiego w okresie republiki. PRAWDA
Prowincja oznaczona znakiem X została zdobyta przez Rzymian w II wieku przed naszą erą FAŁSZ

Zadanie 4. (0–1)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Szereg, w którym uporządkowano chronologicznie wydarzenia, to:

A. początek działalności ewangelizacyjnej św. Pawła Apostoła * prześladowanie chrześcijan przez cesarza Nerona * ogłoszenie wolności wyznania religii chrześcijańskiej w państwie rzymskim.
B. ogłoszenie wolności wyznania religii chrześcijańskiej w państwie rzymskim * początek działalności ewangelizacyjnej św. Pawła Apostoła * prześladowanie chrześcijan przez cesarza Nerona.
C. prześladowanie chrześcijan przez cesarza Nerona ogłoszenie wolności wyznania religii chrześcijańskiej w państwie rzymskim * początek działalności ewangelizacyjnej św. Pawła Apostoła.
D. ogłoszenie wolności wyznania religii chrześcijańskiej w państwie rzymskim * prześladowanie chrześcijan przez cesarza Nerona * początek działalności ewangelizacyjnej św. Pawła Apostoła.

Zadanie 5. (0–1)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wydarzenia opisane w tekście miały miejsce w okresie oznaczonym na taśmie chronologicznej numerem
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Zadanie 6. (0–1)
Na podstawie mapy oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

1. Państwo Władysława Łokietka obejmowało większy obszar niż państwo Bolesława Krzywoustego. FAŁSZ
2. Opole znajdowało się w granicach państwa polskiego u kresu panowania Władysława Łokietka. FAŁSZ

Więcej odpowiedzi znajdziesz na stronie

Egzamin gimnazjalny 2017: MATEMATYKA - ODPOWIEDZI, ROZWIĄZAN...

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze 1

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

S
Sqlmedia
pewniaki egzamin gimnazjalny 2018 na sqlmedia . pl
Wróć na gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska
Dodaj ogłoszenie