Po przeprowadzonych konsultacjach Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa podpisał z Krajową Radą Izb Rolniczych porozumienie akceptujące stosowanie kryteriów i ich punktacji w przetargach ofert pisemnych na dzierżawę nieruchomości rolnych.

W trzech styczniowych spotkaniach starano się wypracować zasady oceny ofert pisemnych w przetargach ograniczonych do rolników na dzierżawę nieruchomości rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. W poniedziałek na bazie wcześniejszych konsultacji podpisano porozumienie.

5 maca br. w centrali Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zostało podpisane porozumienie akceptujące stosowanie kryteriów i ich punktacji w przetargach ofert pisemnych na dzierżawę nieruchomości rolnych. Dokumenty podpisali Wiktor Szmulewicz, Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz Witold Strobel, Dyrektor Generalny KOWR.

Zobacz też: CENY ZIEMI rolnej 2018. Ile trzeba zapłacić za hektar gruntów w województwach?

Podstawą gospodarowania państwową ziemią od prawie 2 lat jest dzierżawa. Nowe zasady obrotu gruntami rolnymi w pewnych miejscach budziły jednak wątpliwości rolników, stąd zapowiedzi zmian w regulacjach. "Grunty dzierżawione są przede wszystkim w formie przetargów ograniczonych, w których mogą brać udział rolnicy indywidualni. Chodziło o to, aby ziemia faktycznie służyła uprawie i produkcji żywności. Ziemi rolnej nie przybędzie, stąd tak ważne jest jej prawidłowe zagospodarowanie", przypomina KOWR.

KOWR przygotował we wrześniu zarządzenia i wytyczne Dyrektora Generalnego w zakresie gospodarowania Zasobem WRSP. Zmiany okazały się nie do końca satysfakcjonować rolników. Stąd ogłoszono konsultacje, w których udział brali poza przedstawicielami ministerstwa, KOWR, izb rolniczych, także NSZZ RI Solidarność.

– Z satysfakcją muszę powiedzieć, że po konsultacjach, które odbywały się w styczniu i w lutym, otrzymaliśmy wiele merytorycznych uwag. Poza izbami rolniczymi uczestniczyły w nich również inne organizacje rolnicze – stwierdził Witold Strobel, Dyrektor Generalny KOWR.

Wynikiem uzgodnień jest opracowane przez KOWR Zarządzenie Nr 28/2018/Z Dyrektora Generalnego KOWR zmieniające zarządzenie Nr 103/2017/Z w sprawie wydzierżawiania nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

- Celem zmian jest przede wszystkim uczciwe dzierżawienie oraz powiększanie gospodarstw rodzinnych. Chcemy zachęcić młodych do rozwijania swojej działalności rolniczej – powiedział Wiktor Szmulewicz, Prezes KRIR.

Podpisane porozumienie akceptuje stosowanie kryteriów i ich punktacji w przetargach ofert pisemnych na dzierżawę nieruchomości rolnych. Jak zapowiada KOWR, to początek i zapowiedź kolejnych wydarzeń, na których będą podpisywane podobne porozumienia z innymi organizacjami rolniczymi.

Źródło: KOWR