Dotacje na Odnowę Dolnośląskiej Wsi otrzymało 79 gmin

Materiał partnera zewnętrznego Zaktualizowano 
Marszałek Cezary Przybylski wraz z radnym wojewódzkim Markiem Obrębalskim wręczyli dotacje przedstawicielom gmin dotacje
Marszałek Cezary Przybylski wraz z radnym wojewódzkim Markiem Obrębalskim wręczyli dotacje przedstawicielom gmin dotacje UMWD
Blisko 2,2 mln zł przekazał w tym roku samorząd województwa na „Odnowę Dolnośląskiej Wsi”. Dotacje na przyjazne zagospodarowanie terenu trafiły do 79 gmin.

Najważniejsza idea konkursu to zaangażowanie mieszkańców wsi, tak, by sami inicjowali przemiany w swoich miejscowościach. Chodzi jednak nie tylko o to, by wspólnie i aktywnie dążyli do poprawy jakości życia czy niezależności ekonomicznej, ale także do integracji wiejskiej społeczności.

− Dolny Śląsk realizuje „Odnowę Dolnośląskiej Wsi” od 2008 roku. Wspieramy w ten sposób realizację małych lokalnych projektów na terenach wiejskich, które do konkursu zgłaszane są przez gminy, często na wniosek i z inicjatywy samych mieszkańców. Za te pieniądze przeprowadzane są na przykład remonty świetlic, buduje się place zabaw, siłownie zewnętrzne, wiaty rekreacyjne czy chodniki − mówi marszałek Cezary Przybylski.

Wnioski o dofinansowanie złożyły 94 gminy na łączną kwotę 2,6 mln zł. Ostatecznie wsparcie z samorządu województwa otrzymało 79 gmin. Maksymalna wysokość pomocy na realizację pojedynczego projektu nie mogła przekroczyć 30 tys. zł.

- Dzięki „Odnowie Dolnośląskiej Wsi” wspieramy najróżniejsze małe inwestycje, które są nie tylko ważne w codziennym życiu mieszkańców, ale równocześnie często wpływają na poprawę ich bezpieczeństwa. Cieszymy się, że zainteresowanie lokalnych samorządowców w tym roku, tak jak i w poprzednich latach, było bardzo duże, a my możemy dołożyć swoją „cegiełkę” do realizacji projektów, które zmieniają krajobraz dolnośląskich wsi - zaznacza wicemarszałek Marcin Gwóźdź.

****
Samorząd województwa przekazał również dotacje na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, które są własnością gmin. W sumie dofinansowanie na łączną kwotę 750 tys. zł trafiło do 39 gmin. Pieniądze te zostaną przeznaczone m.in. na konserwację rowów melioracyjnych, czyli np.: wykaszanie, wygrabianie porostów ze skarp i dna rowów, karczowanie krzewów.

Wykaz gmin, które otrzymały dofinansowanie
Dotacje na Odnowę Dolnośląskiej Wsi

Gmina Nazwa zadania
1. Stare Bogaczowice Budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu zielonego w Starych Bogaczowicach

2. Leśna Budowa siłowni zewnętrznej w Grabiszycach Średnich

3. Wińsko Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Moczydlnicy Klasztornej

4. Cieszków Budowa placu zabaw przy szkole podstawowej we wsi Pakosławsko

5. Janowice Wielkie Wykonanie nowej elewacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Sportowej 4 a w Janowicach Wielkich

6. Pielgrzymka Remont dużej sali w świetlicy wiejskiej w Twardocicach

7. Niechlów Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Szaszorowice, Wronów, poprzez budowę placów zabaw oraz uzupełnienie placu zabaw w Niechlowie

8. Siekierczyn Modernizacja placu zabaw w Zarębie przy ul. Osiedlowej wraz z zagospodarowaniem terenu zielonego

9. Kłodzko Przebudowa płyty boiska oraz wykonanie ogrodzenia wokół boiska sportowego w Starym Wielisławiu

10. Dzierżoniów Kompleksowa wymiana centralnego ogrzewania wraz z robotami towarzyszącymi w budynku użyteczności

publicznej Owiesno 88

11. Dobromierz Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego w hali sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie wraz z zagospodarowaniem miejsc zielonych

12. Węgliniec Rewitalizacja placu zabaw w Starym Węglińcu - montaż urządzeń

13 Domaniów Rewitalizacja strefy aktywności sportowej w Parku Wiejskim w Polwicy

14. Kostomłoty Zagospodarowanie terenów przy gminnych obiektach rekreacyjno-sportowych

w miejscowościach Zabłoto, Jarząbkowice i Ramułtowice

15. Ząbkowice Śląskie Wsparcie mieszkańców wsi poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej - budowę siłowni zewnętrznych w miejscowościach Sulisławice i Sieroszów

16. Oborniki Śląskie Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w gminie Oborniki Śląskie

17. Lubomierz Docieplenie stropu i remont dachu nad sceną w świetlicy wiejskiej w Maciejowcu

18. Dziadowa Kłoda Remont - modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Dziadów Most i Lipka, gmina Dziadowa Kłoda

19. Międzylesie Zakup wyposażenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Międzylesiu

20. Złoty Stok Remont kompleksu boisk sportowych w Mąkolnie wraz z zakupem wyposażenia

21. Ziębice Remont obiektów pełniących funkcje społeczno- kulturalne w Gminie Ziębice

22. Nowa Ruda Wsparcie aktywności mieszkańców Sokolca poprzez poprawę warunków życia - modernizacja instalacji ogrzewania

sali wiejskiej w Sokolcu

23. Łagiewniki Zakup zestawu kontenerowego z przeznaczeniem na szatnię przy boisku sportowym w m. Słupice

24. Niemcza Poprawa infrastruktury miejsc spotkań w miejscowościach: Podlesie, Przerzenczyn-Zdr., Kietlin, Gilów oraz

na stadionie w Niemczy

25. Warta Bolesławiecka Remont trybuny otwartej i wykonanie piłkochwytu przy boisku sportowym w Warcie Bolesławieckiej wraz z zagospodarowaniem przyległego skweru

26. Malczyce Doposażenie placu zabaw z terenu gminy Malczyce

27. Bierutów Przebudowa z dostosowaniem do wymagań ochrony przeciwpożarowej budynku świetlicy wiejskiej oraz OSP w miejscowości Zbytowa

28. Paszowice Montaż oświetlenia sceny świetlicy w Paszowicach oraz zakup wyposażenia do świetlic w Paszowicach,

Grobli i Jakuszowej

29. Świerzawa Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw wraz z wykonaniem strefy relaksu w Starej Kraśnicy

30. Lubań Poprawa akustyki w świetlicy wiejskiej w Radogoszczy - przebudowa podłogi

31. Wołów Remont świetlicy wiejskiej w Lipnicy

32. Międzybórz Remont dachu świetlicy wiejskiej w Dziesławicach

33. Żmigród Budowa boiska do siatkówki i utwardzenie terenu przy budynku pełniącym funkcje świetlicy w Węglewie

34. Radków. Budowa wiaty rekreacyjnej w Ścinawce Średniej

35. Dobroszyce Zapewnienie miejsca spotkań i integracji społeczności Malerzowa poprzez budowę wiaty rekreacyjnej

36. Mysłakowice Budowa placu zabaw w Mysłakowicach

37. Złotoryja Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Lubiatowie

38. Zawonia Doposażenie placów zabaw dla dzieci w sołectwie Sędzice wraz z wykonaniem alejki spacerowej

39. Chocianów Wsparcie aktywności mieszkańców wsi Chocianowiec przez odnowienie świetlicy wiejskiej Wiejskiego Ośrodka Kultury wraz z terenem rekreacyjnym

40. Jelcz-Laskowice Remont dachu budynku przy ul. Szkolnej 1 w Miłocicach - miejsca spotkań i integracji społeczności lokalnej

41. Radwanice Remont dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Przesieczna wraz z zagospodarowaniem skwerku przy świetlicy

42. Jerzmanowa Zagospodarowanie terenu przy stawie w miejscowości Kurów Mały

43. Głuszyca Modernizacja terenu boiska wiejskiego w miejscowości Sierpnica na terenie Gminy Głuszyca

44. Przeworno Remont hali sportowej przy szkole podstawowej w Przewornie

45. Jemielno Przebudowa sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Luboszycach

46. Lewin Kłodzki Przebudowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lewinie Kłodzkim

47. Pieszyce Zagospodarowanie miejsca rekreacji w Bratoszowie

48. Wiązów Wyposażenie w piłkochwyty i wiaty stadionowe boiska sportowego w Wiązowie

49. Lądek-Zdrój Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach

50. Gaworzyce Modernizacja oświetlenia hali sportowej w Gaworzycach

51. Udanin Budowa placów zabaw w miejscowościach Lasek i Jarosław - Gmina Udanim

52. Mieroszów Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie terenu w obiekty małej architektury

w Mieroszowie

53. Przemków Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ostaszowie i zagospodarowanie terenu rekreacyjno-zabawowego w Jędrzychówku w gminie Przemków

54. Lwówek Śląski Remont pomieszczenia (stropu) budynku świetlicy wiejskiej w Skorzynicach

55. Góra Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Grabowno - wykonanie sufitów oraz izolacji ścian (korytarz, sala główna, scena)

56. Ścinawa Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Przychowej

57. Borów Przebudowa placu zabaw z wykonaniem siłowni zewnętrznej w miejscowości Zielenice

58. Chojnów Remont pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Rokitkach

59. Bardo Zakup szatni kontenerowej służącej użyteczności publicznej poprzez umieszczenie na boisku we wsi Potworów

60. Kotla Ocieplenie ścian budynku sali wiejskiej w Kotli

61. Jeżów Sudecki Remont budynku domu ludowego w Siedlęcinie

62. Ciepłowody Remont posadzek w budynku świetlicy wiejskiej w Wilamowicach

63. Mściwojów Modernizacja przestrzeni sportowo-rekreacyjnej we wsi Godziszowa

64. Świdnica Wykonanie placu zabaw w Komorowie

65. Krotoszyce Posadowienie kontenerów pełniących funkcję świetlicy w sołectwie Prostynia

66. Strzegom Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w ramach Centrum aktywności i integracji mieszkańców wsi Jaroszów

w gminie Strzegom

67. Prochowice Budowa wiaty rekreacyjnej i boiska do piłki siatkowej w miejscowości Golanka Dolna

68. Zagrodno Utworzenie skweru zieleni, montaż elementów małej architektury wraz z ogrodzeniem terenu boiska w Zagrodnie

69. Sulików Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Starym Zawidowie

70. Czernica Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Czernicy wraz z uzupełnieniem nasadzeń na skwerku

71. Osiecznica Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej poprzez wyposażenie centrum aktywności społecznej w miejscowości Tomisław

72. Kunice Remont świetlicy w Jaśkowicach Legnickich - wymiana podłogi

73. Bolków Budowa wiat pełniących funkcje rekreacyjne, społeczno-kulturalne i integracyjne w miejscowościach Mysłów, Lipa i Sady Górne

74. Wleń Zakup wyposażenia do nowo wyremontowanej świetlicy wiejskiej w miejscowości Przeździedza

75. Olszyna Budowa siłowni zewnętrznej na terenie stadionu miejskiego w Olszynie

76. Kamienna Góra Budowa boiska trawiastego wraz z zagospodarowaniem terenu w Szarocinie

77. Walim Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Zagórze Śląskie

78. Marcinowice Zakup i montaż kontenerów szatniowych na boisku sportowym w Wirach

79. Podgórzyn Aktywność fizyczna kluczem do uśmiechu dziecka - zagospodarowanie terenu boiska i placu zabaw w Podgórzynie

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3